Archiwa kategorii: Religia

KSIĘGA PRZYSŁÓW – STARY TESTAMENT

Znalezione obrazy dla zapytania księga przysłów tyloch

Księga Przysłów, będąca głównym dziełem hebrajskiej literatury mądrościowej, rozpoczyna się słowami: „Przysłowia (hebr. miszle) Salomona, syna Dawida, króla Izraela“ (Prz 1, 1). Tym właśnie słowem zawdzięcza on swą nazwę. Hebrajski termin maszal, który tłumaczymy zwykle jako „przysłowie“, ma jednak w Biblii szersze znaczenie. Terminem tym bowiem określa się wyrocznie Bileama (Lb 23, 7. 18; 24, 3, 21) i pieśń szyderczą przeciw królowi babilońskiemu (Iz 14, 4). Termin ten oznacza też przypowieść metaforę, alegorię, baśń. Nic więc dziwnego, że Księga Przysłów jest nie tylko zbiorem zawierającym rzeczywiste przysłowia, ale także i inne formy literatury moralno-dydaktycznej. Podobnie jak Psałterz, księga ta jest kolekcją różnych zbiorów literatury mądrościowej, świadczącej o jej wielowiekowym rozwoju. Obejmuje ona zbiory różnego rodzaju.
Tytuł księgi przypisuje Salomonowi całą tę kolekcję, lun przynajmniej jej pierwszy zbiór…
…Podstawą tej tradycji była krótka wzmianka w pierwszej Księdze Królewskiej, że Salomon był sławnym mędrcem, który ułożył „trzy tysiące przysłów i tysiąc pięć pieśni“ (1Krl 5, 12 – według tekstu hebrajskiego; według Septuaginty i Wulgaty – 3 Krl 4, 32), oraz że jego dwór był znanym w świecie miejscem, gdzie szczególnie pielęgnowano mądrość, jak na to wskazuje legenda o królowej Sabie (1 Krl 10, 1-13). Tradycja judaizmu przypisywała całe Prawo Mojżeszowi, cały podbój Kanaanu Jozuemu, większość psalów i poezji lirycznej Dawidowi, a całą literaturę mądrościową Salomonowi.
Jest rzeczą oczywistą, że Salomon nie był autorem Księgi Przysłów w jej aktualnej formie. Są w niej bowiem wzmianki – niezależnie od powoływania się na „ludzi Hizkijasza“, którzy spisywali przysłowia – świadczące, że niektóre zawarte w niej wypowiedzi przypisano mędrcom (diabeł tkwi w szczegółach) (Prz 22, 17; 24,23), niektóre zaś Agurowi (30,1), a jeszcze inne Lemuelowi (31, 1). Teksty te, wprowadzające różne zbiory, świadczą zarazem, że księga składa się z siedmiu odrębnych kolekcji…
…Przyjmuje się na ogół, że najstarszą w księdze częścią jest część druga (Prz 10, 1 do 22, 16)… Fakt ten może wskazywać, że przysłowia te przed ich spisaniem, przekazywano ustnie w różnych wersjach. Obecnie jest to zbiór przysłów literackich, jednak niewątpliwie poprzedził je długi okres ustnego przekazu. Toteż przyjmuje się, że zbiór może pochodzić z czasów przed babilońską niewolą, choć nie jest to takie pewne, gdyż występujące w nim arameizmy wskazują, że niektóre jego partie mogą pochodzić z późniejszego okresu (np. 14, 24; 17, 10; 18, 24; 19, 20)…
Księgi mądrościowe, czyli sapiencjalne, Starego Testamentu określa się też mianem pouczających lun dydaktycznych. Wszystkie te księgi są utworami poetyckimi, a ich celem jest przekaz określonych treści filozoficznych. Księga Przysłów, tak jak inne księgi tego rodzaju, stara się wpoić czytelnikowi pewne prawdy, chce go czegoś nauczyć. Oto fragment z Księgi Przysłów, zawierający ojcowskie pouczenia dla syna. Cociaż został napisany w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, nie stracił do dziś swojej aktualności.

Słuchajcie, synowie, pouczeń ojca swego
i starajcie się nabyć rozsądku dla siebie.
Chcę bowiem dać wam dobre pouczenie,
więc nie pomijajcie mojej nauki.
Sam przecież byłem synem umiłowanym przez ojca
i jedynakiem rozpieszczonym przez matkę.
Ojciec mój wtedy pouczał mnie i mówił mi:
Opieraj swe serce na moich słowach
i strzeż moich przykazań, a będziesz żył.
Zdobywaj mądrość, nabywaj rozsądku
i nie odwracaj się od mych słów
ani ich nie zapominaj.
Nie opuszczaj mądrości, a będzie cię strzegła.
Kochaj ją, a będzie cię ochraniać.
Początek mądrości jest taki: Nabywaj mądrości
i za całe twe mienie nabywaj rozsądku.
Szanuj ją, a ona cię wywyższy,
uraczy cię, gdy ją obejmiesz.
Na twą głowę włoży wspaniały wieniec
i otoczy cię koroną chwały.

Słuchaj więc, mój synu, i przyjmij moje słowa,
a pomnożą ci się lata twego życia.
Uczyłem cię mądrego postępowania
i prowadziłem cię po drogach prawości.
Jeśli nimi pójdziesz, nic nie zatrzyma twego kroku,
a jeśli pobiegniesz, to się nie potkniesz.
Trzymaj się więc moralności i jej nie odstępuj.
Strzeż jej, gdyż ona jest twoim życiem!
Nie wchodź więc na ścieżkę niegodziwych
i nie krocz ścieżką złych (ludzi).
Od takiej drogi stroń i nie przechodź nawet przez nią,
odstąp od niej i ją omijaj!
Albowiem tacy nie zasną,
póki nie uczynią czegoś złego,
i tak długo nie będą spać,
aż nie spowodują czyjegoś upadku.
Jedli bowiem chleb pochodzący z niegodziwości
i pili wino pochodzące z grabieży.
Droga sprawiedliwych jest jak blask jutrzenki,
święcącej stale aż do jasnego dnia.
Natomiast droga niegodziwych jest jak mroczna ciemność,
nie wiadomo, o co można się potknąć.
Mój synu, słuchaj uważnie moich słów
i przysłuchaj się moim wypowiedziom,
aby nie zniknęły z przed twoich oczu.
Strzeż ich w głębi serca,
gdyż są życiem dla tych, którzy je znajdują,
i są lekarstwem dla całego ich ciała.
Ale nad wszystko inne strzeż swego serca,
gdyż w nim jest źródło życia.
Odsuń od siebie kłamliwość ust,
i oddal od siebie przewrotność warg!
Niech twoje oczy patrzą prosto,
a twe powieki niech kierują się przed siebie!
Wyrównaj szlak swojej drogi
i niech całe twe postępowanie będzie bez skazy (4, 1-26).
Synu mój, przysłuchaj się mej mądrości
i wsłuchaj się w moją roztropność (5,1).
Mój synu, strzeż moich słów
i zachowaj moje przykazania.
Strzeż moich przykazań, a będziesz żył!
Strzeż mojej nauki jak źrenicy oka!
Przywiąż ją do swych palców
i zapisz na tablicy swego czasu!
Powiedz mądrości: „Ty jesteś moją siostrą“,
a rozum nazwij swoim znajomym (7, 1-4).
Idź do mrówki, leniwcze,
przyjrzyj się jej postępowaniu, abyś zmądrzał!
Ona nie ma wodza, ani zarządcy, ani władcy,
a w lecie przygotowuje swój pokarm
i w żniwa zbiera swe pożywienie.
Leniwcze, jak długo będziesz się wylegiwał,
kiedy wstaniesz ze swego snu?
Jeszcze trochę snu, trochę drzemki,
nieco założenia rąk, aby jeszcze poleżeć,
Wtedy, jak wędrowiec nadejdzie twoja bieda,
a twój niedostatek jak mąż zbrojny.
Podlec i niegodziwiec chodzi z obłudą na ustach,
mruga oczami, daje znaki nogami,
wskazuje palcami, ma w sercu przewrotność,
w każdym czasie knuje zło i szerzy niezgodę.
Dlatego nagle nadejdzie nań nieszczęście,
znienacka zostanie rozbity
i nie będzie dlań ukojenia.
Jahwe nienawidzi sześciu rzeczy,
a siedem rzeczy jest dla niego obrzydliwością:
zarozumiałość, kłamliwy język,
ręce przelewające niewinną krew,
serce knujące niecne zamiary,
nogi śpieszące, aby biec do złego,
fałszywy świadek, wypowiadający kłamstwa,
i sianie niezgody między braćmi.
Pilnuj, mój synu, nakazów ojca swego
i nie odrzucaj nauki swej matki.
Przywiąż je na zawsze do twego serca
i zawiąż je sobie na szyi.
Kiedy będziesz się błąkał, będą cię prowadzić,
podczas twego snu będą cię strzec,
a gdy się obudzisz, przemówią do ciebie.
Gdyż przykazania są świecą, a nauka światłem,
drogą życia zaś są moralne przestrogi
strzegące cię od złej kobiety,
od pochlebstw języka obcych (6, 6-24).

Czy mądrość nie woła,
a rozsądek nie podnosi głosu,
ustawiwszy się na szczycie wzgórz
przy drodze i przy rozstaju dróg?
Obok bram u skraju miasta,
przy przedsionkach u wejścia radośnie wykrzykuje:
„do was mężowie, wołam
i mój głos kieruje do ludzi.
O nierozważni, zrozumcie, na czym mądrość polego,
a głupcy zrozumcie, co to jest sumienie.
Słuchajcie, bo będę mówić wielkie słowa,
a to, co wypowiadają moje wargi, jest prawe,
gdyż moje podniebienie wyraża tylko prawdę,
a niegodziwość jest obrzydliwością dla moich warg.
Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust,
nie ma w nich nic krętego i przewrotnego.
Wszystkie są proste i słuszne dla rozumnego
i prawe dla tego, co posiadł wiedzę.
Weźcie moje pouczenie, a nie srebro,
i wiedzę raczej niż wyborne złoto.
Mądrość bowiem jest lepsza niż perły
i żadne przyjemności jej nie dorównają.

Ja mieszam mądrość z roztropnością,
odkrywam nimi świadome knowania.

Bojaźń Jahwe, to nienawiść zła,
toteż nienawidzą dumy i pychy,
złego postępowania i przewrotnych ust.
Ja mam radę i umiejętność życia.
Ja jestem rozumem i ja mam potęgę.
Przeze mnie panują królowie
i władcy wydają sprawiedliwe prawa.
Przeze mnie władzę mają książęta
i hojni są wszyscy ziemscy sędziowie.
Kocham tych, którzy mnie kochają,
a znajdują mnie ci, którzy mnie szukają gorliwie.
Ze mną jest bogactwo i cześć,
mienie i sprawiedliwość.
Mój owoc jest lepszy niż złoto
nawet czyste, lite złoto,
a mój plon lepszy niż wyborne srebro“ (8, 1-19).

Witold Tyloch

Zebrał – Mreck

CO I KIEDY MÓWIĆ DZIECIOM–NADAL AKTUALNE …

Mreck

„- Gdy wojna wybuchła, biliśmy się dzielnie. Tylko było nas mało. I mało mieliśmy czołgów, samolotów…
– Teraz mamy dużo czołgów. I samolotów i mamy rakiety! – zawołał Adam. – I każdego pobijemy!
– My nikogo nie chcemy bić. Ale też nikogo się nie boimy, bo jesteśmy teraz silni i mamy mocnych przyjaciół. My chcemy, żeby zawsze był pokój! – powiedziała babcia“. (Z elementarza „Literatury“).
„10 stycznia1945, już dawno przestaliśmy wchodzić na dachy i drzewa, żeby zobaczyć, jak płonie Warszawa. Nie widać już łuny i czarnych dymów, jest cicho i ciemno. Ale tam ciągle są Niemcy! Pan porucznik i kapral Sowa mówią, że trzeba czekać, aż Wisła zamarznie. Wtedy uderzą i na pewno zdobędą Warszawę. A wtedy może spotkamy ciocię i Tomka, i wszystkich, wszystkich, którzy tam zostali. Ale czy przeżyli powstanie?
(…) Najpierw było bardzo wesoło i kapral Sowa opowiadał o różnych frontowych przygodach. Ale potem tatuś zaczął mówić o poważniejszych sprawach, zrobiło się późno i myśmy z Jurkiem zasnęli na maminym łóżku (…) Ale poszli w stronę Warszawy, więc może przepędzą hitlerowców. Od Wisły walą armaty tak głośno, że aż trzęsie się dom“. („Umiemy czytać“, podręcznik dla kl. I).
Pytania, na które nie umiem sobie odpowiedzieć: Czy dzieci sześcio-siedmioletnie, są w stanie zrozumieć, że Polska była cmentarzem Europy, że odrodziła się w gruzach i popiołach? Czy jedynie wzmianki o historii naszego kraju, jakie znajdą w tych książkach, powinny dotyczyć największej tragedii, a nie np. początków państwa polskiego? Czy jedynym nazwiskiem, oprócz Drapieżnego Sępa i Mruczącego Niedźwiedzia, powinno być nazwisko zbrodniarza? Czy dziecko siedmioletnie może i powinno zrozumieć, co to jest wojna? Czy dzieci na podwórzach powinny bawić się w wojnę, w której żadne nie chce być wrogiem? …(był taki więzienny eksperyment, ale o nim innym razem)…
Czy Warszawa powinna płonąć, a pytanie: „Czy przeżyli powstanie?“ powinno pojawić się pomiędzy opowiadaniem małego Plastusia i „Deszczowym figielkiem“ ze „Świerszczyka“? Moje dzieci dotychczas nie zapytały mnie, gdzie są moi rodzice, gdzie babcia, gdzie dziadek – czy mam im to powiedzieć sam? Od ilu lat powinno się pełnić wartę przy miejscach straceń i można zrozumieć, dlaczego tam się stoi?
Wątpię, czy nauka w szkole powinna się zaczynać od zagłady i zwycięstwa, chętnie wysłuchałbym, co na ten temat myślą psychologowie i pedagodzy, a także rodzice innych dzieci. Jeśli są filmy dozwolone od lat 7, 12, 14, 16, 18, to czy Powązki powinny być otwarte dla wycieczek w każdym wieku? Czy ślady ruin, inwalidzi, nieobecność dziadków i babć, a w zamian za to obecność seriali i rozmowy w domu, to nie wystarczy?
Czy wreszcie, jeśli pytania moje są nieuzasadnione, natomiast nauka i praktyki takie są wskazane, to czy są one skuteczne? Czy nie grozi niebezpieczeństwo, że największa tragedia w dziejach nie tylko naszego narodu, ale także wszystkich Słowian, Żydów, Niemców i Cyganów, zostanie zbanalizowana? Co naszym dzieciom powiedzieć – o ile i na ile, powtarzam, jest to konieczne w tak młodym wieku – jeśli my sami nie jesteśmy w stanie pojąć do końca, jak mogło dojść do takiego upadku i zdziczenia ludzkich wartości w centrum cywilizacji?
„…nikt przecież z morderców, tak samo jak nikt z bezbronnych, nie jest w stanie zgruntować myślą sensu słów <<miliony, miliony, miliony zamordowanych>> (…) Sprawa stała się tajemnicą, jak zawsze, kiedy człowiek czyni coś, co przekracza go fizycznie i pojęciowo. A jednak trzeba iść w tę porażającą strefę, nie tyle przez pamięć ofiar, lecz przez wzgląd na żywych“ – pisze Stanisław Lem w znakomitym eseju „Prowokacja“ na łamach numeru „Odry“ – miesięcznika, któremu można tego tekstu tylko pozazdrościć.
Najbardziej znany na świecie polski pisarz współczesny, który właściwie był filozofem w kostiumie autora prozy fantastyczno-naukowej, wymyślił w tym artykule książkę Horsta Aspernicusa, zachodnioniemieckiego antropologa i historyka, o ludobójstwie hitlerowskim. Widać, że dobrały się tu dwie półkule w jednym mózgu: jedna, niemiecka, w której zrodziła się myśl nowa i oryginalna na temat tak już przeżuty, a jednak ledwie nadgryziony, i druga, nasza, krajowa, która z wysokości wielkiego pisarstwa pochyliła się, by się z nią zapoznać i publiczność polską poinformować. (Mateusza Morawieckiego, syna Kornela, jeszcze wówczas nie było).
Tematem Lema jest „lokata śmierci w kulturze“. Nie ludobójstwo /tout court/ stanowi znamię XX wieku, lecz mord o totalnie sfałszowanym uzasadnieniu, maskowany w przebiegu i skutkach tak dobrze, jak to jest możliwe. Nie chodziło o pobór afrykańskiego niewolnika, kolonizacje Ameryki Południowej, czy wyzwalanie Ziemi Świętej. „Nastąpiło dokładne odwrócenie sytuacji wyjściowej: czy to militarna, czy gospodarcza korzyść wynika z praktyki ludobójczej z rzeczywistej stała się urojoną i to właśnie wywołało potrzebę zupełnie nowych uzasadnień mordu“.
Lem zastanawia się, dlaczego mając do dyspozycji tańsze i mniej kłopotliwe zasoby żydobójstwa (np. rozdzielenie płci w gettach i obozach), wybrali wariant kosztowny i kłopotliwy – „…żadne czynniki nie przemawiały za rozwiązaniem we krwi prócz woli mordu“.
Sprawa kolejna to kłamstwo. Dlaczego, przy całym rozpalaniu nienawiści – (dziś prezes nas dzieli i ją podsyca) – drogę do gazu nazywano przesiedleniem“, a mord określano eufemizmem „ostatecznego rozwiązania“? „Właśnie w tym zakłamaniu objawia się, zdaniem autora, wbrew aspiracjom hitleryzmu – owa przynależność Niemiec do kultury chrześcijańskiej, gdyż byli nią zaimpregnowani tak, że mimo najlepszej woli wykroczenia poza Ewangelię, nie ze wszystkim mogli to uczynić. W kręgu tej kultury, powiada autor, gdy już wszystko można robić, nie wszystko można jeszcze powiedzieć“.
Dalej, trzy różne wykładnie hitleryzmu: gangsterska, socjoekonomiczna (kryzys, kapitał w rękach lewicy i prawicy), oraz nihilistyczna, Mannowska, „czyniąca Niemcy -Faustem, a Hitlera – szatanem“. Niedostatki każdej z tych teorii omawia Lem, niestety bardzo krótko i można w dalszym skrócie streścić to tak: gangsterska pomija zakłamanie, socjoekonomiczna nie tłumaczy, dlaczego Mussolini nie został „instygatorem ludobójstwa“, a nihilistyczna jest zbyt ogólnikowa.
Imponująca jest zdolność autora do racjonalnego rozpatrywania ludobójstwa hitlerowskiego, które jego zdaniem stało w swoim zakłamaniu na dwóch kolumnach: na etyce zła i na estetyce kiczu. Hitleryzm potrzebował legitymizacji, gdyż nasz wiek nie zna innych władców poza dobrymi. W odróżnieniu do Dżingis-chanów, musiał mieć ideologię dobra, żyjemy w epoce politycznych doktryn. „Dobro – formułuje Lem – nigdy nie powołuje się na zło, jako na swą rację, lecz zło zawsze podaje swoją rację jakieś dobro“.
Co do kiczu, to bez niego „umknie nam najgłębszy, bo ostatni sens owego ludobójstwa“. W odróżnieniu od markiza de Sade, „arystokraty z dziada pradziada“, „konkwista hitlerowska była arywizmem lumpów, prostaków, synów podoficerskich, pomocników piekarskich i trzeciorzędnych pismaków, co łaknęli wywyższeń jak zbawienia, a osobisty udział w rzezi, do tego permanentny, zdawał się utrudniać im ten awans. Jakiż więc wzór mogli ścigać, jak mieli udawać i kogo, żeby choć po kolana we flakach nie utracić w tej rzezi z oczu górnych aspiracji? Droga dla nich najdogodniejsza, kiczu, daleko ich doprowadziła, bo do samego Boga… Do surowego Boga Ojca oczywiście, a nie do mazgaja Jezusa, Boga litości i zbawienia przez złożoną z siebie ofiarę. Jakże mają stanąć ludzie na Sądzie Ostatecznym? Nago?“. Nago do gazu, nago do piachu. „Jakby nie mogąc zabić Boga. Niemcy zabili jego <<wybrany naród>>, ażeby zająć jego miejsce i po krwawej detronizacji /in effigie/ zostać samozwańczymi wybrańcami dziejów“.
Lem twierdzi, że nie da się ludobójstwa współczesnego wyjaśnić za pomocą żadnej teorii, która opiera się li tylko na historii, analizie stosunków klasowych czy psychologii, gdyż stanowi ono część naszej cywilizacji i kultury, a nie jednorazowy wybuch splotu okoliczności, choć autorowi tego tekstu względy polityczno-ustrojowe wydają się najważniejsze.
Podobnie Lem patrzy na zjawiska współczesne, neohitleryzm i terroryzm: „W państwie totalitarnym, w którym wszystko, co ludzkie, uległo upaństwowieniu, tylko najwyższa władza była w prawie typowania ofiar. W państwie wielkich swobód osobniczych byli samozwańczy likwidatorzy zła, swobodni w jego rozpoznawaniu i ściganiu. Ta zależność wyjaśnia pokrewieństwo obu formacji – w rozgrzeszeniach, jakie dają sobie mordercy, bo zarówno totalna uległość autorytetom, jak i totalna negacja wszelkiej wątpliwości, wyklucza z rachunku czynów sumienie, różnymi drogami prowadząc do tożsamości finału we krwi“.
Czyż kiedy przeczyta się to wszystko, nie nasuwa się pytanie: co i kiedy mówić dzieciom?
/Owo pytanie nie jest igraszką…

Daniel Passent – 16 VIII 1980

– Zebrał i swoje dwa grosze wtrącił – Mreck

/…LICZĄ SIĘ PRECEDENSY, ALE PRZEWAŻNIE FAKTY ZWYCIĘŻAJĄ …

Józef Szajna – powrót do punktu wyjścia…

Józef Szajna

W sztuce i życiu „ liczą się precedensy, a zwyciężają fakty“.
Józef Szajna, twórczy kontestator, wizjoner własnej odrębności.
Na dnie tej konstatacji stoi człowiek. Człowiek z sobą samym, na dnie tej siatki tak bardzo przepuszczalnej przecież i zarazem hermetycznej, że aż nie sposób samemu określić, na ile udało się to, co się miało udać. Sprawy wielkie, które chciało się przybliżyć sobie samemu i na co dzień nimi żyć. Nie ma rzeczy wielkich, bo te, które takie były i o które zabiegałem, walczyłem – wypadły mi z rąk. Powrót do punktu wyjścia: walka o harmonię i równowagę świata okazuje się prowadzić do dysharmonii, wykoślawienia równowagi, cel się rozsypuje, a rzeczywistość karykaturalizuje. (Im wyżej się wspinam Karakorum się karykaturalizuje). Sprawy humanitarne, zbiorowe, wspólne i nasze winy, winny być przecież wyznacznikiem życia. A przez samo życie stały się czymś innym: przywilejem diabelskiego czynu – niczym więcej. Jest to dosyć smutne. Można to zresztą inaczej wyrazić, to, co kształtowało się w jakimś zbiorowym moralitecie, co chciało nim być – zbiorową materią ograniczoną zmysłową duchowym zamysłem konstruktywnej rzeczywistości – rozpadło się i dziś jest już niczym.
Sztuka zawodzi, ta o społecznym wydźwięku właśnie, konkretnym przeznaczeniu, usiłowania jej utrwalenia, by były dotykiem tajemnicy naszego bytu, spełzły na niczym.

Znalezione obrazy dla zapytania bunkier sztuki
Sztuka, jako formuła życia ze zbiorowości i ze zbiorowością zawodzi i nie jest to żadna manifestacja. Po wielu doświadczeniach, jest to wyznanie wewnętrznej konieczności.
Gdyby mi ktoś powiedział, że mam się nadal interesować sztuką, to z przekory odpowiem: przestało mnie to bawić. Niech to będzie źle nazwane – trochę się na społeczności, zbiorowości zawiodłem. Sztuka u swoich podstaw wiąże się z bezinteresownością. A widać, że wytwarzanie produktu sztuki staje się przeceną. Sztuka standeciała – ot tandeta. Trzeba z pokorą uznać, że sztuka jedna jest związana bardziej z wyobcowaniem człowieka, jest sygnałem zwracania uwagi na ludzką niedoskonałość, by nie powiedzieć – chorobliwość.
W Polsce, słowo człowiek, zaczyna się od stanowiska. Bez niego człowiek jest nikim. Przez negację do afirmacji z duszą anarchisty. Przezwyciężanie siebie samego, może z chęcią dominacji – może.
Patrzę na kolegów: żyją, pracują. Ten maluje pejzaże, tamten rzeźbi. Nie stawiają przed sobą zagadnień do rozwiązania, malują i rzeźbią.
Moja najbliższa przyszłość to bunkier – samotność, bunkier – izolacja. Jaka to forma? Sześcian, bryła niezmienna. Jest coś w tej regularności kostki – to właściwie trzy dziewiątki.
Słowo stało się tak banalne, że preferuję precedens milczenia, coś godniejszego od słów i dokonywanych faktów.
Zawsze wymagałem od odbiorcy tego samego co od siebie. Tak było od początku, że tworzyłem dla rówieśników, dużo młodszych od siebie. Przeżyłem drugą wojnę światową, co podzieliła mi świat i przeorała życie. Musiałem wytrzymać i to, czego nie wytrzymał Borowski. Borowski popełnił samobójstwo, bo całą duszą zaangażował się w polityczne życie. ono go zjadło. Ja porzuciłem publicystykę i politykę. Dzisiaj lepiej znam słowa piękne i słowa brzydkie. Do brzydkich należy polityka. Oznacza ona coś śliskiego, coś zagmatwanego i tak bardzo powiązanego z pragmatycznym wynikiem, a ten pragmatyzm jest tak krótkonogi, że musi być obcy artyście.
Chęć dominowania u artysty, to dawanie, a nie branie. Być arystokratą, a chcieć nim być, to ta różnica, że jeden awansuje, a drugi jest i nie awansuje.
W swoim dekadenckim myśleniu widzę perspektywę, a w awansie – małość starości. I to mi się wszystko poplątało i rozsypało. Chciałbym objąć Pana Boga za nogi, tylko tych nóg nie widzę, są za daleko. Marzy mi się życie, co się nigdy nie kończy, by w życiu znaleźć nieobecne. Szukanie zależności pomiędzy tym co jest, a tym co jest nieobecne, czego pozornie nie ma. Opowieść o nieskładności rzeczy i ich wzajemnych powiązaniach i współzależnościach jest tym co mnie interesuje. Otwieranie komórek ludzkiej chłonności. Etykiety są różne. Chodzi o to by nie uśpić wolnej woli, która w nas jest obecna.
Artysta w pracy zbiorowej może być tylko autorytatywny, nigdy inny.
Studio Szajny umarło – co robić z pięknym kłamstwem jakim jest teatr? Aktorzy utracili autentyczność środowiskową. Zanik wartości duchowych zastępujemy sportem. Jak bardzo niewolniczą mamy duszę, gdy w Mundialu, a nie w kulturze, uczestniczą głowy państwa.
Może tylko bunkier i wieża z kości słoniowej. One nie odbierały ludziom ich sfery milczenia, to milczenie mnożyły i dzieliły na troje.
Istotą teatru było prostytuowanie się. Pisarze dają idee, a publicystyka – działacze? To zabawa z jawnogrzesznicą. Idei brakuje w teatrze. Brakuje jej wielu ludziom, aktorom też. (Seriale)
Teatr przywykł do pieszczot, niestety. Musi z nich zrezygnować w imię ratowania swojej istoty i jeśli chce być kochany przez publiczność. Wczoraj i dziś zbyt często bywał i bywa teatrem sprzedajnym. Dawanie jest to rozdawanie siebie. Samotność może przyniesie odnalezienie swoich twórczych impulsów. Byłem pedagogiem ASP w Krakowie i Warszawie. Studentom przekazywałem swój sposób myślenia o teatrze, trzydziestu zagranicznym stażystom wystawiłem opinię. Otrzymałem teatr w 1971, Klasyczny, Centrum Sztuki – Studio. Zostawiłem to wszystko, by skoncentrować się na twórczości. Teatr przestał być twórczy, jest rozgadany,statyczny i muzealny. Bo nie wrażliwy już, a tylko wyuczony. Teatr dziś, to teatr paniki i ulicy. Pytanie tylko: skończy się, czy umocni?
Co to jest reżyseria – sztuka kontekstu? Słowa? Emocji i obrazu? Wyspiański, Młoda Polska. Nie epoka króla Stasia. Broni się tylko teatr amatorski, trzeba go tylko naładować nabojami myśli i idei. Aktora już w teatrze nie ma. Zszedł przecież, poprzez proscenium, do ludzi. Mój Boże, nie ingerujmy się tak bardzo z muskulaturą! To łatwizna. Reżyserów nie ma. Egalitaryzm nas zabija, obowiązuje nieśmiertelne: równaj w dół.

Znalezione obrazy dla zapytania józef szajna twórczość
Ile ofiar musi ponieść sztuka, by zrównoważyć barbarzyństwo?
W szkole teatralnej kształcimy recenzentów – kibiców, a że artystów – reżyserów brak, cały teatr kręci się wokół aktorskiej machiny. Rezultat: wzajemne układy, komeraże i zachłanność. Ogromna zachłanność na to, co doraźne. Wszyscy właściwie się poddali.
Więc idę do bunkra. W czwarty wymiar. Wszystko. (1982)

Zebrał i swoje dwa grosze wtrącił – Mreck

KRÓLESTWO NIEBIESKIE, NICZYM FATAMORGANA, BĄDŹ BAŃKA MYDLANA …

Znalezione obrazy dla zapytania fatamorgana na pustyni

Wokół nas jest inny świat. Jest blisko. Dotyka nas na wyciągnięcie ręki. Jest jak cudowna bańka mydlana, która pęka za każdym razem kiedy ją dotkniemy. Należymy do niego, ale on do nas nie należy. Czasem przyjdzie łaska jak błyskawica i odsłoni go komuś. I wtedy ten, któremu zostało to objawione, usiłuje topornymi słowami, rzeźbą, obrazem, rysunkiem, nazwać to zjawisko, które przeżył, które ujrzał. Po czym, z wielkim trudem stara się wpatrywać w swoje słowa, rzeźbę, obraz, rysunek, to wszystko, co mu owo objawienie w ich namiastce przypomina.
Wokół nas jest inny świat. My należymy do niego, ale on do nas nie należy. Tak jak ktoś już kiedyś powiedział – Ja nie jestem z tego świata, ale za mną podążajcie, by trafić do niego. Ktoś już zapisał te znaki, zalegają w pustynnych piaskach, można je odnaleźć. Tam się unoszą niczym fatamorgana, wciąż czekając na odkrycie.

Do słów ks. Mieczysława Malińskiego – swoje dwa grosze, Mreck dodał

OSTATNIE ROZDANIE

 

Znalezione obrazy dla zapytania gra w pokera

Karty rozdane. Nowa gra się zaczyna. Zasady gry wciąż te same, co w czasie gry swej dobierzesz, jakie masz asy w rękawie. Rozgrywasz ty sam. Co potrafisz lepiej niż w ubiegłym rozdaniu? Czy zmądrzałeś po swoich klęskach, niepowodzeniach, sukcesach i osiągnięciach? Czy wiesz już więcej, o kogo w tej grze tak naprawdę chodzi? Być może, to już ostatnie rozdanie. Przegrałeś już wszystkie swoje srebrniki, a teraz już grasz o swoją Duszę.

Do słów ks. Mieczysława Malińskiego swoje dwa grosze dodał – Mreck

PRAWDA ABSTRAKCJI – niczym groch o ścianę… – SŁOWEM, mądremu dość po jednym słowie… – WARTOŚĆ OSOBISTA, to rzecz bezcenna, bywa że jest nią PISMO ŚWIĘTE…

Żydowski cmentarz w Tarnowie

Jak nazwać nieudane utwory po imieniu? Sam się zastanawiam, jest to rzecz kłopotliwa, bo w nich jest również abstrakcyjne ziarno prawdy, a może ta abstrakcja do kogoś przenika? Ważne, aby miała w sobie namiastkę owej dramatycznej prawdy, która nawet w najlepszych utworach nie potrafi się przebić do duszy słuchaczy, odbijając się od niej niczym groch o ścianę. Wystarczy że powiem, „Medea“, „Śmierć na wybrzeżu Artemidy“, czy „Odys płaczący. A i również „Powrót syna marnotrawnego“, który nie szalał na teatralnych scenach… Stąd też wywodzi się mój niechętny stosunek do dramatu i teatru. Jest wiele powodów do tej osobliwej indolencji oddziaływania tej formy przekazu. Pierwszy, to taki, że poświęciłem się w całości problematyce światopoglądowej, religijnej. Drugi, to brak zrozumienia dla teatralnej sztuki.
Wojna jako smuga cienia, która po wojnie pozostaje z czasem pokoju i w jego i w jego nurcie. To lęk, chyba w każdym twórcy po okrucieństwach wojny w jej śmiertelnym zagrożeniu, w którym ludzie przestają być ludźmi. Choć „Niemcy“ Kruczkowskiego mają charakter pojednawczy. Nigdy dotąd o tym nikomu nie mówiłem, że jestem szalenie przywiązany do opowieści o synu marnotrawnym (stąd pierwszy dramat na ten temat i kilka innych wątków)… Długo był we mnie ten lęk. Do czasu napisania „Jezusa z Nazarethu“. Kiedy napisałem w IV tomie ostatnie zdanie, potem kropkę, a po niej zaczęły napływać niezliczone ilości listów od ludzi piszących, czym jest dla nich ta książka, pomyślałem sobie, że właściwie … …
Jestem pokornym pisarzem, mit Narcyza jest mi obcy, dopuszczam każdą krytykę – choć żaden krytyk mnie niczego nie nauczył, przyjaciele tak, ale nie krytycy …
Po napisaniu „Jezusa z Nazarethu“ wiedziałem, że – nie zmarnowałeś życia. To nie chodzi o to, że niczego się po sobie nie zostawi (non omnis moriar i tym podobne), nie, tu chodzi o spełnienie lub niespełnienie obowiązku … Obowiązek – to jest moja mania prześladowcza, idee fixe. Już po „Pieśniach o moim Chrystusie“ miałem tą świadomość jakiegoś spełnionego obowiązku. Te „Pieśni“ – podobno – uratowały kiedyś kogoś z duchowej zapaści grożącej samobójstwem. Tak mi to przekazano. Więc jeżeli przyczyniły się do uratowania komuś życia…
Jest takie stare talmudyczne powiedzenie: kto uratuje życie choćby jednego człowieka, to tak, jakby uratował cały świat.
Roman Brandstaetter powiada: /Biblią byłem zainfekowany od dzieciństwa. Złożyło się na to wiele przyczyn, z atmosferą domu rodzinnego włącznie; mój dziadek był wybitnym pisarzem hebrajskim, którego uczestnictwo w literaturze przypada na drugą połowę XIX wieku; był współtwórcą tak zwanego Oświecenia żydowskiego – Askala – ruchu zmierzającego do europeizacji Żydów, wprowadzenia ich do kultury uniwersalnej; ruchu o wyraźnych tendencjach pozytywistycznych, racjonalnych. Od najmłodszych lat zatem Biblia była dla mnie nie tylko księgą natchnioną – religijną – ale też i księgą, po prostu, piękną.
Żydowski cmentarz w Tarnowie

Wychowałem się na trzech przesłankach kulturowych: polskiej, biblijnej i grecko-łacińskiej, hellenistycznej. Te trzy pierwiastki pierwotnie ukształtowały i potem dalej, przez całe życie tworzyły moją umysłową życiową wizję świata w którym żyje człowiek. Biblia była i jest tym co rozumiem jako piękno. Pisałem o tym w „Kręgu biblijnym“. To umiłowanie miało również wątek humorystyczny, albowiem będąc jeszcze dzieckiem byłem święcie przekonany, że Biblię napisał. Słowem, Biblia jest w intelektualnym krwioobiegu mojej umysłowości, jest to księga mojego życia, nigdy się z nią nie rozstaję, obcuję z nią na co dzień. Ludzie pytają, jak czytam Biblię, jak ją otwieram, jak podchodzę do niej, jak ją apercypuję…
W Polsce czytanie Pisma Świętego bardzo szwankuje, by nie powiedzieć, że leży na deskach. Ludzie nie wiedzą jak tę Biblię czytać. Nie było takiej tradycji jaką mieli Żydzi i protestanci: Niemcy, Holendrzy. Nie czytywano w Polsce Biblii, w gronie rodzinnym, niedzielami, nie śpiewano jej psalmów. Nawet przekładów mamy niewiele. Do początków XX wieku istniał jeden tylko przekład – zresztą genialny, z punktu językowego pomnik polszczyzny – księdza Wujka. Jeden! Unowocześniało się go, przerabiało, dostosowywało i dopiero w XX wieku rozpoczęło się tłumaczenie Biblii w znacznej skali. Jak czytać Biblię, odpowiem, że nie wiem. Pisałem o tym w „Kręgu biblijnym“. Mam jednak wrażenie, że trzeba ją uznać za wartość osobistą, najgłębszą, uczuciową i intelektualną. Czytam Pismo Święte jak „Latarnik“ Henryka Sienkiewicza czytał „Pana Tadeusza“ – (H. Sienkiewicz ostatnio został nazwany rasistą, za swą powieść „W pustyni i w puszczy) – jako księgę natchnioną i jako księgę mojego rodu. A wytłumaczyć komuś jak ją czytać, to wytłumaczyć mu jedno: że musi się w jakiś sposób identyfikować z postaciami z Biblii, a jest ich tyle samo ile w człowieku jego własnych przeciwieństw. Trzeba więc odnaleźć siebie w tych biblijnych ludziach, bez tego siebie nie znajdziemy. Klarownym kodeksem moralnym jest Dekalog i Kazanie na Górze. Biblia jest księgą o żywotach ludzkich, którzy przekraczając swoje własne kodeksy mają je dane w Biblii jako ideał i wzór. Księga Kocheleta (Kochala) jest nieustannym oscylowaniem pomiędzy wiarą i zwątpieniem. Nasza kultura, to kultura świata cywilizowanego i wszystko (prawie wszystko) zawdzięcza chrześcijaństwu. Nie nawiązywanie do chrześcijaństwa, to podcinanie gałęzi na której się siedzi, to powrót do barbarzyństwa w rzeczy samej. Bez Biblii nie można być człowiekiem inteligentnym, tak jak nie da się nim być bez znajomości antyku. Pismu Świętemu zawdzięczamy nie tylko etykę, ale i poczucie piękna. U Żydów zresztą pojęcie ducha i piękna było identyczne (Tof – Kalos) Dzieło stworzenia – tof – dobro; tłumacze Septuaginty przez greckie – kalos – piękne. Słowem, wszystko co dobre musi być piękne.
Jerozolima Boga chwaląca – piękna. Konstantynopol z Zofią, bogaty jej pięknem. Pełna identyfikacja etyki z estetyką.
Filozof Platon identyfikował relatywizm piękna i pewnie dlatego w kulturze żydowskiej cenionym jest bardziej od Arystotelesa.
Oba testamenty Stary i Nowy należy traktować jako nierozerwalną całość, jeden drugi uzupełnia. Źródło owych tekstów jest bowiem jednorodne i jeden drugim się podpiera. By zrozumieć Nowy Testament trzeba sięgnąć do Starego, bo on jest komentarzem Nowego Testamentu. Kilkadziesiąt motywów rozdzielania szat łączy Stary Testament z Nowym. W chwili śmierci Chrystusa zasłona pęka, zatem to znak żałoby. Bóg Ojciec rozdziera zasłonę na znak śmierci swojego Syna. Tego rodzaju komentarzy w Starym Testamencie jest wiele.
Europejska wiedza o Biblii rozwija się nieustannie i nieprzerwanie. Z niesłychaną szybkością zmieniają się nasze pojęcia związane z historią ksiąg Pisma Świętego, a też i z historią ludów, o których jest tam mowa. Od dnia znalezisk w Qumran, ta wiedza posunęła się o setki kilometrów naprzód, otworzyły się nowe perspektywy  dla jej przyszłości. Wiemy na przykład, że Ewangelia Mateusza pisana była w języku aramejskim lub hebrajskim i przeznaczona była dla Żydów. Ewangelia św. Marka również była pisana po aramejsku (to oboczny do hebrajskiego język semicki), bo jej podstawą jest relacja Piotra, a przecież trudno sobie wyobrazić, by dwóch Żydów rozmawiało ze sobą po niemiecku. Święty Jan też był pewnie najpierw pisany po hebrajsku, lub aramejsku, a potem przetłumaczony na grecki. Łukasz był pisany po grecku, to logiczne – jedyny nie-Semita spośród czterech ewangelistów. Te prateksty ewangeliczne istnieją i czekają na odkrycie.
Żydzi mieli i mają do tej pory genialną pamięć. Pamięć, która nam współczesnym ludziom nie mieści się w głowie. To żydowscy uczeni uczynili z pamięci argument istnienia i jego warunek. A z braku pamięci – samounicestwienie. I pamiętali. Były to komputery najwyższej klasy … nie mamy wyobrażenia ile potrafili zapamiętać. To zapamiętywanie oczywiści sobie utrwalali. A ułatwiali poprzez rytm, intonację. Cała tak zwana proza i poezja hebrajska (tak zwana, bo trudno rozróżnić gatunki) jest zrytmizowana. Ów rytm podkreślano też gestem. Wykształciła się z czasem generacja ludzi o p o w i a d a j ą c y c h Pismo Święte, zdarzenia Starego i Nowego Testamentu. (Jak w książce Redlińskiego – Konopielka)
/…Rzecz o Jonaszu, to był specjalny rodzaj literacki w hebrajskiej literaturze, tak zwany midrasz, to jest natchniona opowieść pouczająca związana z postacią historyczną.
Diaspora nauczyła Żydów abstrakcyjnego myślenia, które zawarte jest w „bardzo krótkich opowieściach“ i „okolicy serdecznej“, Tarnowa i Podkarpacia.

Zebrał i swoje dwa grosze dodał – Mreck

ZWOJE MORZA MARTWEGO…

Biuro Poselskie PiS obok Roman Brandsteatter - rzeźba Tarnów

Zanim przejdę do meritum wynikające z rozmowy Teresy Krzemień, z Romanem Brandstaetterem i innymi ludźmi Sztuki, z którymi spotkała się osobiście, w czasie dość szczególnym dla Polski, jakim był niewątpliwie okres pięciolecia PRL w XX wieku, w latach 1978-1983, pozwolę sobie zacytować tekst na temat książki Richarda Dawkinsa o Bogu Urojonym, który zamieszkał w ludzkich istotach, od czasu, kiedy rodzaj ludzki pojawił się na tył łez padole i który działa nadal na wszystkich frontach ziemskiej przestrzeni w sferach naszych stosunków międzyludzkich, cechując się m.in. brakiem tolerancji i tym wszystkim, co nas ludzi od siebie coraz bardziej dzieli i oddala. Tak było w czasach Inkwizycji, a dziś ponownie powraca ze wzmożoną siłą. Wspomnę jeszcze, że teatralna recenzentka i dziennikarka ówczesnego tygodnika /Tu i Teraz/ nie miała łatwego życia. Wraz ze swoim tygodnikiem była krytykowana i bojkotowana przez wiele środowisk życia publicznego, które identyfikowało się z Kościołem i ruchem polityczno-zawodowym pn. /Solidarność/. Niezależnie od tej czy innej nagonki, szczęśliwym trafem, udało jej się zamieścić kilka rozmów w książeczce ISBN 83-03-01359-9. Wiele myśli z tych rozmów można wyczytać, ale o tym później.
/-‭ ‬Atakuję Boga, wszystkich Bogów, wszystko, cokolwiek nadnaturalnego, gdziekolwiek i kiedykolwiek zostało wynalezione/ – deklaruje słynny biolog Richard Dawkins w książce „Bóg urojony”, która ukazała się również po polsku.
Powód napisania tego liczącego ponad‭ ‬500 stron dzieła autor deklaruje jasno we wstępie: „Założony przeze mnie cel tej książki zostanie osiągnięty, jeśli każdy religijny czytelnik, przeczytawszy ją pilnie od deski do deski, stanie się ateistą”. Mamy więc niewątpliwie do czynienia z książką zaangażowaną, antyreligijnym manifestem, który ma wstrząsnąć umysłami ludzi. Dawkins ujawnia także inny cel swej publikacji: ileż niewierzący by osiągnęli, gdyby udało im się wyjść z ukrycia i zjednoczyć siły.
Dlatego‭ „‬The Daily Telegraph” pisał ostatnio o „ofensywie ateistów”. Jak twierdzi brytyjska gazeta, nawet w ultrareligijnych Stanach Zjednoczonych półki w księgarniach zaczęły zapełniać się publikacjami wymierzonymi w wiarę w Boga. Tylko w ubiegłym roku ukazały się trzy książki na ten temat, napisane przez znanych naukowców, i każda z nich odniosła rynkowy sukces.
Pierwsza to‭ „‬Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon” (w wolnym tłumaczeniu – Odczarowywanie: religia jako zjawisko naturalne), napisana przez Daniela Dennetta, słynnego amerykańskiego filozofa umysłu i naukowca zajmującego się badaniami nad mózgiem. W wywiadzie dla dziennika „The New York Times” streścił on krótko przesłanie swojego dzieła: „Nie ma wątpliwości, że idea Boga, który wysłuchuje naszych modlitw i z którym można rozmawiać, ingerującego w losy świata, jest ideą bezsensowną. Po prostu nie ma takiej istoty”. Druga to „Letter to a Christian Nation” („List do chrześcijan”, do tej pory ćwierć miliona sprzedanych egzemplarzy), dzieło Sama Harrisa, również filozofa i naukowca zajmującego się neurobiologią wierzeń religijnych.
Jednak żadna z nich nie może poszczycić się tak spektakularnym sukcesem jak‭ „‬Bóg urojony” Richarda Dawkinsa. Milion sprzedanych egzemplarzy, jeden z hitów największej na świecie internetowej księgarni amazon.com oraz cały czas miejsce w pierwszej dziesiątce listy bestsellerów dziennika „The New York Times”. Taki jest półroczny bilans obecności na rynku dzieła Dawkinsa. Nie licząc lawiny komentarzy i dyskusji, które przetoczyły się również przez polską prasę, jeszcze zanim pojawił się przekład „Boga urojonego” na nasz język.
Czy sukces ten jest zasłużony‭? ‬Jako recenzent jestem w dość trudnej sytuacji. Z jednej strony bowiem wolę bardziej wysublimowane filozoficznie dyskusje na temat wiary, np. „Jeśli Boga nie ma…” Leszka Kołakowskiego, „Non serviam” Stanisława Lema czy „Cud teizmu” Johna L. Mckiego. Brutalny i nieraz przesadnie złośliwy atak na religię (choć nie można odmówić Dawkinsonowi błyskotliwości) sprawia wrażenie powtórki z historii (antyreligijnych manifestów napisano już wiele) i może odstręczać od lektury. Z drugiej jednak strony uważam publikację Dawkinsa za bardzo ważną i wartą lektury. I to co najmniej z trzech powodów.
Pierwszy to odwaga autora.‭ ‬Można odnieść wrażenie, że ponad przepaścią pomiędzy racjonalno-naukowym światopoglądem a wiarą w Boga zostały przerzucone w ostatnich dziesięcioleciach mosty pojednania. Choćby dzięki bardzo przychylnym wypowiedziom Jana Pawła II na temat teorii ewolucji czy dyskusjom uczonych (również tych niewierzących), organizowanym przez papieża w rezydencji w Castel Gandolfo. Konflikt nauka–wiara miałby więc w dużym stopniu zostać zażegnany. Nic bardziej mylnego – i to właśnie Dawkins, jako jeden z niewielu uczonych, ma odwagę powiedzieć.
Światopogląd naukowy i religijny oddaliły się dziś od siebie bardziej niż kiedykolwiek w historii.‭ ‬Na przykład chrześcijaństwu (w najważniejszych doktrynalnych odmianach: katolickiej i protestanckiej) cios zadał ewolucjonizm. Zniszczył bowiem jeden z głównych filarów doktryny: koncepcję grzechu pierworodnego, która obarczała człowieka odpowiedzialnością za wprowadzenie zła w dobry świat stworzony przez Boga. Nie da się jej pogodzić z wiedzą na temat ewolucji biologicznej, której produktem jest cierpienie i śmierć.
W tej kwestii Kościół katolicki unika zabierania głosu‭ (‬dobitnie świadczy o tym np. książka z 1990 r. „Wprowadzenie w chrześcijaństwo” Josepha Ratzingera, obecnego papieża Benedykta XVI) albo mówi w sposób kompletnie niejasny, o czym można się przekonać, zaglądając do niewielkiego dzieła „Grzech pierworodny w nauczaniu Kościoła”, autorstwa m.in. wpływowego kardynała Christopha Schönborna. Choć problem jest ogromnie palący, co uczciwie przyznaje katolicki teolog John Haugh w książce „Odpowiedzi na 101 pytań o Boga i ewolucję”: „Współczesna sensowna teologia nie może ignorować faktu, iż nauki ewolucyjne ogromnie poszerzają skalę zagadnienia niepojętego, niezawinionego cierpienia”. Problem jednak w tym, że teologia to zagadnienie ignoruje.
To oczywiście tylko jeden z przykładów ogromnych kłopotów doktryny katolickiej‭ (‬i nie tylko jej) w zderzeniu ze współczesną nauką czy może nawet szerzej – współczesnym światem, do którego archaiczny język religii przestał w ogóle pasować. Czytając na przykład ostatnie wydanie „Katechizmu Kościoła katolickiego” (opasły tom będący kompletnym wykładem doktryny katolickiej, nie należy mylić go z katechizmami dla dzieci), miałem podobne wrażenie, jak podczas lektury przygód młodego czarodzieja Harry’ego Pottera czy „Władcy pierścieni”. To jest w wielu punktach bajkowy, by nie rzec infantylny, opis świata. Gdy natomiast autorzy „Katechizmu” stają wobec najbardziej poważnych pytań – o sens cierpienia, pochodzenie zła czy nieśmiertelność duszy – zawsze w odpowiedzi pojawia się magiczne słowo „tajemnica”. Dawkins ma odwagę głośno zadać brutalne pytania: czy taka wizja świata, karmiąca się mitami sprzed ponad 2 tys. lat, może być satysfakcjonująca dla współczesnego racjonalnego umysłu? Czy religia potrafi być równoprawnym partnerem w intelektualnej debacie nad najistotniejszymi zagadnieniami dotyczącymi kosmosu i człowieka? Czy w ogóle da się, nie gwałcąc rozumu i sumienia, być jednocześnie racjonalnym i wierzącym? Oczywiście, problem ten nurtował ludzi już u zarania chrześcijaństwa. Na przełomie II i III w. naszej ery Tertulian, jeden z pierwszych wybitnych teoretyków Kościoła zachodniego, zwracał uwagę właśnie na absurdalność wiary; to jemu przypisuje się słynną maksymę „Credo, quia absurdum” (wierzę, bo to niedorzeczne). Nigdy jednak rozziew między wiarą a rozumem nie był tak dramatyczny jak dziś.
Druga istotna kwestia,‭ ‬którą porusza brytyjski naukowiec w „Bogu urojonym”, to prawo do odrzucenia religii. Choć żyjemy w liberalnej części świata, gdzie wolności obywatelskie są przestrzegane i chronione, to np. przyznanie się polityka do ateizmu budzi nieufność i znacznie obniża jego szanse wyborcze. Zwłaszcza dotyczy to Stanów Zjednoczonych, ale także obecnej Polski, w której agresywna „religijność na pokaz” jest w modzie.
Dlatego Dawkins zadaje dwa niezwykle istotne pytania:‭ ‬czy bycie ateistą rzeczywiście zagraża moralności i czy w takim razie religia jest prawdziwą strażniczką ładu społecznego? Odpowiedzi brzmią: nie. Dawkins argumentuje, iż nasz zmysł etyczny ma biologiczne korzenie. Reguły moralne nie zostały wyryte przez Boga na kamiennych tablicach i objawione człowiekowi, ale ukształtowały się w naszych umysłach w rezultacie długiego procesu ewolucji. Żadne badania nie wskazują też, by osoby niewierzące charakteryzowały się szczególnym brakiem poszanowania norm moralnych. By były bardziej cyniczne, okrutne czy rozpustne. Ludzi dobrych i złych można po równo znaleźć wśród ateistów jak i wśród wierzących. Mówiąc krótko: religia nie jest żadnym gwarantem przestrzegania norm.
Co więcej:‭ ‬czy przekonanie, że jest nam dane tylko jedno życie, paradoksalnie nie stanowi trwalszego fundamentu moralności? – pyta Dawkins. Ponieważ czeka nas po śmierci nicość, spróbujmy uczynić doczesny ziemski świat jak najbardziej znośnym i przyjaznym, gdyż wszyscy jesteśmy istotami cierpiącymi i śmiertelnymi. Jeszcze w „Samolubnym genie” Dawkins pisał o ludziach jako jedynych organizmach, które zdały sobie sprawę z natury ewolucji – procesu w swej istocie brutalnego, bezrozumnego i okrutnego. Dlatego tylko człowieka stać na zbuntowanie się przeciw samolubnym genom i porzucenie przypisanej mu przez naturę roli maszyny przetrwania.
Dawkins stara się na kartach swojej książki rozwiązać bardzo istotną zagadkę:‭ ‬po co ludzie w ogóle wierzą w świat nadprzyrodzony? Jego zdaniem fenomen wiary nie ma wartości adaptacyjnej, tzn. dzięki religii nie zyskaliśmy żadnej przewagi w ewolucyjnym wyścigu. Nie służy ona ani pojedynczym osobnikom, ani całym grupom, gdyż przemoc, którą powoduje, przynosi więcej strat niż zysków. Czym zatem jest? Umysłowym wirusem, sprytnym memem. Mem to pojęcie ukute przez Dawkinsa i oznaczające umysłowy odpowiednik genu, który potrafi powielać się i przeskakiwać z mózgu na mózg, jak np. moda na chodzenie w czapce bejsbolówce z daszkiem założonym na tył głowy. Religia jest od najwcześniejszych lat wciskana przez rodziców w bezkrytyczne umysły dzieci, trudno więc się dziwić, iż potrafi świetnie przetrwać i się powielać.
Ta koncepcja Dawkinsa jest najmniej przekonującą partią książki.‭ ‬Wierzenia religijne są bowiem zbyt stare i powszechne, by traktować je wyłącznie w kategoriach bezużytecznego i złośliwego wirusa umysłu czy produktu ubocznego procesów ewolucji. Z jakiegoś powodu‭ – ‬zapewne jak najbardziej przyziemnego – religie powstały i przetrwały, odgrywając w życiu społeczeństw istotną rolę‭ (‬zarówno pozytywną, jak i negatywną).‭ ‬Zagadnienie genezy wiary, ogromnie ciekawe, nadal więc czeka na swoje rozwiązanie.‭
Lektura książek takich jak‭ „‬Bóg urojony” prowokuje do zadania pytania: czy warto ludzi nawracać na ateizm i pozbawiać złudzeń co do podstaw ich wiary? Zdaniem autora „Boga urojonego” oczywiście tak – według niego świat byłby znacznie lepszy bez religii, będącej przyczyną wojen, ucisku (np. kobiet w krajach islamu) i umysłowego zacofania. Teza ta wydaje się co najmniej kontrowersyjna, jeśli nie naiwna. Dawkins jednak o tyle może mieć rację, że osłabienie wpływów religii – szczególnie w krajach islamu – uczyniłoby nasz świat znośniejszym.
„Bóg urojony‭”‬, jak słusznie ujął to jeden z brytyjskich recenzentów, „jest jak łyk świeżego powietrza‭”‬. Jednym z fundamentów kultury Zachodu jest bowiem gotowość do otwartej, racjonalnej debaty na każdy temat.‭ ‬Tym bardziej że religia nadal ma ogromny wpływ na nasze życie (czy tego chcemy, czy nie‭) ‬i powinna podlegać wnikliwej oraz krytycznej analizie. A sceptycznych argumentów ludzi odrzucających wiarę w Boga warto zawsze wysłuchać/.
Po tej czytance powracam do naszej rzeczywistości, o rozmowach Pani Teresy Krzemień, albowiem warto rozmawiać, choć Janowi Pospieszalskiemu one nie wychodzą, a Pani Teresie, recenzentce teatralnej i owszem.
/Tu i Teraz/ – wychodzący w latach 1982-1986 tygodnik kulturalny, redagowany przez pisarzy i intelektualistów – (wspierających stan wojenny) – należy dodać, apelujący do ludzkiego rozsądku.
Redaktorem naczelnym był Kazimierz Koźniewski. Wśród redaktorów i współpracowników pisma byli m.in.: Jerzy Urban (publikujący pod pseudonimem Jan Rem), Wiesław Władyka, Teresa Krzemień, Adam Schaff, Aleksander Minkowski, Zbigniew Safjan, Zbysław Rykowski i Leszek Żuliński.
Ze względu na swoją linię polityczną pismo zetknęło się z ostracyzmem, na przykład teatry odmawiały biletów gdy dowiadywały się, jaką redakcję reprezentuje Teresa Krzemień (recenzentka teatralna). Edward Redliński początkowo zadeklarował się jako współpracownik pisma, zanim jednak cokolwiek napisał oświadczył, że nie opublikuje nic aż do końca stanu wojennego. Również w samej redakcji dochodziło do konfliktów. Minkowski i Safjan domagali się wyrzucenia Urbana, którego uważali za główny powód ostracyzmu; był on również krytykowany przez Władykę i Rykowskiego/.
Loda Halama – /Moje nogi i ja/ – Książkę opracowała ta sama Teresa Krzemień, z Tygodnika /Tu i Teraz/. Ze względu na swoją linię polityczną pismo zetknęło się z ostracyzmem, na przykład teatry odmawiały biletów gdy dowiadywały się, jaką redakcję reprezentuje Teresa Krzemień (recenzentka teatralna).
Czy dlatego obie panie tak nieładnie potraktowały aktora w książce Pani Lody, bo przecież również oficera Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie A Żabczyńskiego. (Być może jedna z urażonej dumy, druga z przyczyn ideologicznych), pisząc, że był słabym człowiekiem, miał nabrzmiałą twarz od alkoholu, utył itp/.
Ale nie o nogach miałem pisać, choć i one są ważne bo nas niosą w różne zakątki labiryntu naszego świata. Do Kijowa również, bo tam dziś gorąco, ale na ten temat innym razem.
Kilka słów z rozmowy Teresy Krzemień, z Romanem Brandstaetterem, którego rzeźba przy ulicy Wałowej przy ulicy Goldhamera w Tarnowie sobie stoi, chciałbym wtrącić na koniec tego tekstu. O innych rozmówcach Pani Teresy Krzemień, m.in., o Kazimierzu Kutzu, może innym razem zdążę napisać. Pod warunkiem, że zapowiadanego na 22 lutego 2018 roku końca świata nie będzie.
Być może z Panem Bogiem uda nam się porozumieć i ten przesunie koniec naszego świata w czasie i wówczas wspomnę jeszcze o innych rozmówcach.
Ludzie się zmieniają ich charaktery i upodobania również. Mówi się o nich, że są jak chorągiewki. Wszystko co w nich zależy od politycznego wiatru. Z drugiej jednak strony mówi się, że tylko krowa nie zmienia poglądów.

Żydowski cmentarz w Tarnowie
Roman Brandstaetter mieszkał i żył w Tarnowie, ale zanim do tego dojdę wspomnę jeszcze o  polemicznym tekście z Teresą Krzemień, pt. /Dlaczego wybrano Las Ardeński? Jerzy Biernacki/Teresa Krzemień – Kultura nr 43 z dn. 24.10.1976 r.
Ne będę cytował całego tekstu, wtrącę tylko dwa zdania z tej polemiki:
/Generalnie – cieszy, że ktoś jeszcze może uważać za „napastliwą” recenzję po prostu krytyczną, że szabel dobywa się w obronie teatru, że prowokuje to Szekspir. Szekspir pewnie nie pisał dla dzieci i pewnie dla dzieci Miłosz „Jak wam się podoba” nie tłumaczył, chyba też i Tadeusz Minc „dla milusińskich, jej nie inscenizował”. Jeśli czytelnik nie był tego pewien – potwierdzam; zgodność swego przekonania w tej mierze z p. Biernackim/.
A jednak można się zgodzić.
Z dyrektorem Janem Klatą Teatru Starego jest podobnie. Można by na ten temat, ale w tym lesie można zabłądzić.
/Będzie drugie Qumgan/, ale zapewne chodzi o Qumran. To rozmowa o Biblii i przeżyciach z nią związanych.
/Aby poznać rodowód chrześcijaństwa trzeba najpierw odwiedzić Qumran, przynajmniej w wyobraźni, przyjrzeć się tajemniczym ruinom klasztoru nad brzegiem Morza Martwego, w którym mieszkali niegdyś esseńczycy — Żydzi, którzy w czasach Jezusa prowadzili tam swoją szkołę zakonną. Po zapoznaniu się z treścią Zwojów Morza Martwego doszedłem do wniosku, że nie sposób zrozumieć ludzi żyjących w owych czasach, czyli I wieku n.e., ich obyczajów i wierzeń jeśli odrzucimy lub zlekceważymy te dokumenty odkryte w Palestynie w 1947 roku. Ewangelie mówią nam bardzo mało na temat świata, w którym żył Jezus i apostołowie.
Znacznie więcej światła na tę scenę rzucają Zwoje Morza Martwego. Właśnie Qumran i Jerozolima są, bramami otwierającymi nam podwoje chrześcijańskiego królestwa, a nie Rzym lub Konstantynopol. To pewnie jedyna droga do zrozumienia rodowodu chrześcijaństwa i kościoła. Paleografowie są zgodni co do tego, że esseńczycy, na pismach których wzorowali się w znacznej mierze, bezpośrednio lub pośrednio, bardziej lub mniej świadomie, autorzy czterech ewangelii i listów apostolskich i sam Jezus, byli gminą religijną starszą od Jezusa i apostołów o co najmniej 150 lat. W związku z tym nasuwa się wniosek: skoro Jezus i apostołowie zapożyczyli wiele nauk od nich, i być może innych nauczycieli tamtego okresu, zatem Kościół i cała jego wielowiekowa tradycja jest domeną, w której należałoby pilnie dokonać stosownych rewizji i przewartościowań, jak słusznie zauważył John Marco Allegro, tłumacz tych tekstów. Stwierdzenie takie może wydać się dla wielu chrześcijanom dziwne, wręcz szokujące; niemniej, fakty historyczne są nieubłagane, teksty Zwojów Morza Martwego mówią same za siebie, a opowiadają nam nową historię/.
Nie wiem co myślał o tych biblijnych przekazach Roman Brandstaetter, ale zanim napiszę o czym mówił Teresie Krzemień, przytoczę jedną polemikę ze srony WWW:
„[…] Osobiście nie twierdzę, że Jezus i jemu podobni nie istnieli – jedynie, że najprawdopodobniej nie istnieli, a to jest różnica; mówiąc zaś dokładniej: nie istniał Bóg-Jezus, który z nieba zstąpił, który po wodzie człapał i w niebo czmychnął. Mógł zaś istnieć Żyd-Jezus, który był zelotą, uczonym w piśmie, faryzeuszem, Esseńczykiem, ex-członkiem Mandaitów, czy innym ówczesnym sekciarzem, ale Bogiem po prostu być nie mógł, to tak jakbyś się upierać, że pewien szympans, który się podawał za słonia, naprawdę nim był. Żaden zdrowy na umyśle Żyd nie mógłby twierdzić, że jest częścią Trójcy, że jest samym Bogiem, który na świat zstąpił.”
/Ksiądz Meslier napisał u schyłku życia testament dla swych parafian, w którym czytamy m.in.: „Iluż zresztą tak zwanych pisarzy pogańskich, jak Ksenofont, Platon, Cycero, cesarz Antoniusz, cesarz Julian, Wergiliusz itd., stworzyło dzieła wspanialsze niż te księgi, które mają być natchnione przez Boga! Śmiało mogę powiedzieć, że same tylko bajki Ezopa są z pewnością o wiele bardziej pomysłowe i kształcące niż prostackie i przyziemne przypowieści zawarte w Ewangeliach. Pomijając prostactwo i wulgarność stylu, pomijając brak kompozycji w opowieściach o poszczególnych zdarzeniach, w dodatku bardzo mglisto przedstawionych, niezgodności i sprzeczności w relacjach autorów dowodzą jeszcze bardziej, że księgi te nie mogą być boskiego pochodzenia. Autorzy ich bowiem przeczą sobie w wielu sprawach. Nie mieli nawet dość rozsądku i wrodzonych zdolności, aby dobrze ułożyć jedną chociażby historię (…) Jakżeż czcze są owe podstawy czcicieli Chrystusa! Ich moralność! W istocie swojej jest ona taka sama jak w innych religiach. Z tym zastrzeżeniem jednak, że z niej wywodzą się okrutne dogmaty, źródło prześladowań i zamętu. Ich cuda! Nie ma ludu, który by ich nie miał, tak jak nie ma mędrca, który by nie uważał ich za bajki. Ich proroctwa! Czyż nie dowiedziono ich fałszywości? Ich obyczaje! Czyż nie są najczęściej haniebne? Ich instytucje religijne! A czyż gmachu tego nie wzniósł fanatyzm, czyż nie utrzymuje go intryga? Doktryna! Czyż nie jest szczytem niedorzeczności?”
Obawiam się, że może chodzić o jakieś „Qumgan”, ale na sto procent nie jestem tego pewien. Roman Brandstaetter w roku 1980, pani Teresie Krzemień, na jej liczne pytania, odpowiada tym charakterystycznym urywkiem: – /(…) Chciałbym – bardzo, napisać coś większego o Tarnowie. Czy mi starczy życia? Mam 70 lat… Bo wszystko się tu kojarzy w dziwny sposób; ta Góra Marcina pod Tarnowem, Tarnów, Jerozolima, Rzym … Tarnów na wzgórzu, Dunajec … Napisałem taki poemacik – niedawno – „Biblio, Ojczyzno moja” Posłałem do „Tygodnika Powszechnego”. On się zaczyna:
/Biblio, Ojczyzno moja
Biblio, moja ziemio polska
i franciszkańska …

Roman Brandsteatter - rzeźba  w Tarnowie
Dużo czasu w życiu zmarnowałem na zajmowanie się głupstwami. Mam wyrzuty sumienia z tego powodu. Niepotrzebnie niektóre rzeczy pisałem, robiłem … Tego i owego nie powinienem napisać, raczej trzeba było ogniskować się w ważnym. Bo cenzurą była dla mnie wojna ostatnia. Ona zadecydowała o całkowitej mojej przemianie wewnętrznej. To jakby była moja droga do Damaszku, smuga cienia, coś takiego. W sposób zorganizowany i świadomie zacząłem pracować dopiero od wojny. Pocieszam się tylko myślą, że w życiu nie ma tak naprawdę rzeczy niepotrzebnych, więc to niepotrzebne, co zrobiłem – było niezbędne … Trzeba przejść przez doliny, góry, rzeki, omyłki, błędy – one dają sumę doświadczeń i … kiedyś zaowocują/.
Ironia losu wobec dzisiejszego pis-owskiego rykowiska, jest nią rzeźba Romana Brandstaettera z fajką na ulicy Wałowej w Tarnowie, tuż obok miejskiej siedziby PiS w narożnej kamienicy na piętrze. Rzeźba i siedziba mówią same za siebie i przemawiają do siebie wymownie. Zwłaszcza teraz, wobec nowej pis-owskiej ustawy IPN i tego całego nacjonalistycznego zgiełku w relacjach polsko-żydowskich.

Bohomazy na cmentarnym murze Tarnów Szpitalna
Polski Kościół milczy, choć choć niektórzy jego hierarchowie starają się ostrożnie wypowiadać, ale to tylko margines wkrótce może być zmarginalizowany przez obecnie rządzący polityczny układ kto ma rację w tym sporze.

Mreck