Archiwa kategorii: Historia

MYŚLI PRZEWODNICZĄCEGO I NIE TYLKO …

Mreck

/Kogo nie dość bolą kolana od klęczenia przed różnymi pomnikami, obeliskami i kapliczkami, można przyklęknąć przy jeszcze jednej, a mianowicie ku czci ś.p. Bolesława Piaseckiego, twórcy i wieloletniego Przewodniczącego Stowarzyszenia PAX, a uprzednio kilku innych ruchów.
Ową kapliczkę można znaleźć na łamach tygodnika „Perspektywy“ w artykule pt. „Lewica katolicka“, będącym omówieniem tomu prac i artykułów Przewodniczącego z lat 1945-1960, wydanego przez PAX pt. „Kierunki“.
Autor artykułu prof. Artur Bodnar zapodaje myśli Przewodniczącego szczególnie dziś stosowne (1981) dla owego „światłego polityka“, który „wyróżniał się głęboką troską o stan państwa pojmowany przede wszystkim w kategoriach myślenia strategicznego“, „w którym wciąż nawoływał o bogatą twórczość katolików“, a jego „doniosłą zasługą“ było „rozwijanie idei socjalizmu wieloświatopoglądowego“. Profesor Bodnar wyciąga myśli Przewodniczącego, szczególnie dziś (1981) stosowne, przeciw „anarchii intelektualnej“, nadmiernemu rozdyskutowaniu i „rozliczeniu z przeszłością“, które może demobilizować, podczas kiedy potrzebny jest silny rząd, silne państwo i ciągłość historyczna. Zdaniem profesora, jeżeli Przewodniczący „ulegał naciskom chwili“, to „raczej rzadko“ (cytatu ani jednego); wiele jego myśli zachowuje wciąż aktualność, choć kiedyś spotykały się z wrogością. „Dla wielu były wizją koniunkturalną, taktyczną“, podczas gdy przemiany jakie zachodzą w socjalizmie i Kościele, „czynią realnymi podstawowe założenia doktryny Piaseckiego“ – kończy pan profesor, by podnieść się w końcu z przyklęku. Faktycznie jest zupełnie odwrotnie, władza układa się z Kościołem bez żadnych swatek.
Niektóre myśli Przewodniczącego akcentowane i aprobowane przez pana profesora Bodnara np. poszukiwanie celów i wartości ponad podziały światopoglądowe, a więc wartości wyższych i bezwzględnych, wywodzą się jeszcze z czasów młodości Przewodniczącego. Jako 20-letni przywódca faszystowskiego Ruchu Młodych pisał w 1935 r.: „Istnieje więc w młodym pokoleniu jako najbardziej zasadniczy i silny pęd do wartości bezwzględnych. Stara epoka jest epoką względności. (…) Z pędu do wartości bezwzględnych, który stanowi jeden z zasadniczych rysów nowych czasów, wynikają zatem – jako wytyczne do konstrukcji nowego ustroju – dwa stwierdzenia: nie ma ludzi równych, lecz są jednostki mniej lub więcej wartościowe“. I dalej: „Cały zatem naród zorganizowany hierarchicznie według wartości poszczególnych jednostek, oceniany miarą bezwzględnych probierzy – to pierwszy postulat pędu do hierarchii… (…) między członkami narodu nie będzie wówczas sporu co do wartości bezwzględnych… przynależność do organizacji polityczno-wychowawczej jest obowiązkowa… Żydzi są oczywiście z natury niezdolni do należenia do organizacji politycznej narodu“, krajem ma rządzić Senat pochodzący z nominacji i kooptacji, a na czele narodu ma stać wódz, „o ile taki szczęśliwy fakt nastąpi“, w przeciwnym wypadku „konieczny jest wybór“. (Wydanie z 1935 r., str. 52 i dalsze).
Oczywiście łatwo się dziś pastwić nad broszurą 20-latka, którego umysłowość kształtowała się w okresie kryzysu, zafascynowanego faszyzmem, autora tekstu, który miał swoiste pojęcie, że ustrój demokratyczny nadaje się na śmietnik: schyłek, kres, degeneracja, chaos, rozkład, kryzys, „chorobliwy futuryzm“ itp. określenia dominujące w jego pierwszej samodzielnej publikacji, która cieszyła się wówczas pewnym wzięciem. Każdy, kto całe życie działa w polityce, jest do pewnego stopnia kameleonem. Nie wszyscy tak mają. Jeżeli analizuje się myśli Przewodniczącego, to trzeba wskazać na ich genezę, inaczej są one nie zrozumiałe…
…Nawet jak na kameleona trzeba przyznać, że w 1945 roku Przewodniczący zmienił poglądy szybko. Profesor Bodnar pisze, że kierując się instynktem państwowym Przewodniczący był rzecznikiem „sojuszu państwowego z narodami Związku Radzieckiego“, ale warto chyba wspomnieć, że i w tej sprawie pogląd Przewodniczącego uległ poważnej – delikatnie mówiąc – ewolucji. „Zasadniczym samodzielnym polskim celem wojennym jest rozbicie Rosji“ – pisał Przewodniczący Konfederacji Narodu w 1942 r. …

Znalezione obrazy dla zapytania bolesław piasecki
…Aresztowany w Józefowie przez Armię Czerwoną w listopadzie 1944 r., jako działacz partyzantki antykomunistycznej, zostaje w lipcu 1945 r. zwolniony w Warszawie. „W tym samym miejscu przedstawia władzom państwowym memoriał, który zawiera zasadnicze tezy programu powstającego środowiska /Dziś i Jutro/“. Mikołaj Roztworowski pisze na ten temat w „Słowo o PAX-ie“, 1968 r.
Fakt, że ktoś wyszedł z aresztu, jeszcze nikogo nie dyskwalifikuje, jak o tym świadczą dzieje naszego narodu, od Piłsudskiego do Gomułki. Również fakt, że ktoś cieszył się czyimś poparciem, też naganny nie jest, wszak Sikorski nie zostałby premierem bez Francuzów. Jednak, ani Przewodniczący, ani jego poglądy, ani pan prof. Bodnar nie narodzili się w lipcu 1945 r. Natomiast narodziło się wówczas całe pokolenie czytelników, a po nim następne, którym należy się coś więcej niż artykuł pisany na kolanie, a co gorsze na dwóch.
Po wojnie pan Przewodniczący tworzy ruch społecznie postępowy, czyli tzw. postępowych katolików usiłując pogodzić katolicyzm z socjalizmem, co było w warunkach polskich przedsięwzięciem niezmiernie trudnym. Pamiętać należy, że był to czas przewartościowania poglądów od Andrzejewskiego do Żukrowskiego, zaś w ruchu PAX działali tacy ludzie jak Tadeusz Mazowiecki, Dominik Horodyński, czy wreszcie historyk i publicysta Andrzej Micewski, który podobnie jak Mazowiecki z PAX-em zerwał i zbliżył się do „Tygodnika Powszechnego“. Zdaniem Passenta, Micewski pisze najlepszą książkę o PAX-ie i „Znaku“ pt. „Współrządzić czy nie kłamać?“, wydaną w Paryżu. W ruchu tym działali zarówno starzy bojownicy Falangi na czele z Zygmuntem Przetakiewiczem, jak i odważny konspirator podczas wojny Ryszard Reiff.
Piasecki był atakowany i czasami usprawiedliwiany nieraz przez tych samych ludzi. Konserwatywny Kościół polski miał mu jednak za złe nie tylko akces do socjalizmu, ale np. przejęcie przymusowo w okresie stalinowskim zamkniętego „Tygodnika Powszechnego“, pod tym samym tytułem, czy postawę w sprawie sfabrykowanych zarzutów pod adresem biskupa kieleckiego Kaczmarka. Nie zmienia to faktu, że Przewodniczący głosił pewną wizję współodpowiedzialności politycznej katolików i marksistów za ojczyznę i zabiegał o to, by przeszczep materialistyczny – historycznie w Polsce słaby – przyjął się na ciele narodu katolickiego w imię politycznych racji. Przewodniczący wierzył nawet, że na bazie takiego ruchu, a ponieważ uważał światopogląd katolicki za silniejszy, śnił o „przezwyciężeniu zwycięzców“ i o dojściu do władzy.
Nie pod każdym względem Przewodniczący się zmienił. Andrzej Micewski opowiadał Danielowi Passentowi o pewnej rozmowie z Przewodniczącym z roku 1956 – /Widzisz Bolesławie, naród doszedł do władzy. – Naród – brzmiała odpowiedź – dochodzi do władzy rzadko i na krótką metę…
Ks. kardynał Wyszyński po wyjściu z odosobnienia nigdy Przewodniczącego nie przyjął. Przyjął natomiast Ryszarda Reiffa, wychodząc zapewne z założenia, że ruch liczący zaledwie kilkanaście tysięcy członków, w tym młodzież, nie ponosi odpowiedzialności, za to wszystko co się stało…
Odnowa odnową – …Ku zaskoczeniu Przewodniczącego i nowych władz PAX-u, opublikowany tom „Kierunki“ zawierał wiele myśli starych, które stowarzyszenie przemyślało lepiej niż recenzenci, uważa je za przeterminowane i nie chce się z nimi obnosić.Publikacji nie poprzedzał – zgodnie z wolą rodziny – obszerny wstęp. Ostatecznie postanowiono książkę wydać bez wstępu i odniesień. Zygmunt Przetakiewicz nadał o tym wiadomość do prasy, zanim podał ją organ ruchu „Słowo Powszechne“. Doszło do słownej bijatyki, oświadczeń, komunikatów, listów zbiorowych oraz indywidualnych i w końcu do zwolnienia dyrektora wydawnictwa ze stanowiska.
Spierać się było o co, gdyż w specjalnym komunikacie Prezydium Stowarzyszenia PAX każe traktować niektóre prace zawarte w tym tomie jako „materiał dziś już historyczny, wymagający obiektywnej i krytycznej analizy“. W szczególności chodzi o nie docenienie ponadustrojowej i ponadpolitycznej roli Kościoła, zbytnie upolitycznienie funkcji społecznej Kościoła i katolicyzmu w życiu społecznym narodu, niedocenienie wewnętrznej przemiany człowieka i społeczności jako właściwej Kościołowi metody przezwyciężania przeciwieństw, mimo dobrych intencji – nadmierne akcentowanie efektów materialno-produkcyjnych i politycznych wolności religii i Kościoła, kosztem humanistycznego i moralnego znaczenia wolności religii, stwarzanie wrażenia, jakoby Przewodniczący pouczał Episkopat i całe duchowieństwo, tendencją do bezpośredniego angażowania duchowieństwa w działalność polityczną, oraz nadmiernego przypisywania ruchowi nadmiernego znaczenia społeczno-postępowemu w całokształcie katolicyzmu polskiego. (1981)
Czytaj na siedząco…

Z /Wersalików/ Daniela Passenta – Myśli Przewodniczącego – dwa grosze – Mreck dodał

Z dokumentów, które badał prof. Goda, wynika…

Znalezione obrazy dla zapytania edgar hoover

/…Władze USA współpracowały z hitlerowskimi zbrodniarzami, pozwalały im osiedlić się w Stanach Zjednoczonych, a także opłacały hitlerowców pracujących dla zachodnioniemieckich tajnych służb – podał „New York Times”.
„New York Times” powołał się na odtajnione dokumenty CIA, FBI i innych agend rządowych.
Elizabeth Holtzman, która pracuje w specjalnej komisji do badania dokumentów wywiadowczych z czasów II wojny światowej, powiedziała, że dopiero teraz wyszło na jaw, jaki charakter miały związki władz USA z funkcjonariuszami niemieckiego reżimu. „Dotąd te stosunki były jedną z wielkich tajemnic epoki po drugiej wojnie światowej” – dodała.
Z dokumentów wynika, że Niemcy, którzy mieli za sobą karierę w strukturach reżimu Adolfa Hitlera, byli na różne sposoby chronieni w USA z uwagi na potencjalną wartość dla amerykańskich służb specjalnych. Miał na to naciskać zwłaszcza szef FBI Edgar Hoover, który wykorzystał swoje wpływy, między innymi po to, aby służby imigracyjne nie deportowały zbrodniarzy.
„Chodziło o to, aby trzymać tych ludzi w kraju, tak żeby mogli oni donosić o komunistycznych wpływach w swoich środowiskach – powiedział prof. Norman Goda, historyk z uniwersytetu Ohio. – Ostatecznie nie było z tego nic poza ich własną propagandą”.
Z dokumentów, które badał prof. Goda, wynika, że co najmniej pięciu wspólników Adolfa Eichmanna pracowało dla CIA. Co najmniej dwudziestu paru innych CIA próbowała zwerbować. Niektórzy z nich dostali w USA legalną pracę, a co najmniej dwaj obywatelstwo.
Funkcjonariusz Gestapo Adolf Eichmann odpowiadał w hitlerowskim aparacie bezpieczeństwa za logistyczną stronę zagłady Żydów. Został skazany na śmierć i stracony w Izraelu w 1962 r.

Bundesarchiv Bild 183-H13717, Erich Koch.jpg

Dziwnym trafem Erich Koch przeżył wojnę w polskim więzieniu w Barczewie. W Ameryce, hitlerowscy uchodźcy i ich naukowcy za pośrednictwem Watykanu cieszyli się niczym nie skrępowaną wolnością, a nawet pracowali w intratnych firmach zbrojeniowych i innych przedsiębiorstwach pożytku publicznego. Nadprezydent Prus Wschodnich, gauleiter Erich Koch (19.06.1896-12.11.1986) początkowo podczas II wojny światowej zajmował się sprawą Polaków, zamieszkujących ziemie włączone do III Rzeszy. W 1941 został szefem administracyjnym na Ukrainie, co dawało mu do dyspozycji Gestapo na tym terenie; był odpowiedzialny za deportacje setek tysięcy ludzi do obozów zagłady. Gdy Armia Czerwona wkroczyła na Ukrainę, wrócił do Prus Wschodnich. Stamtąd słał telegramy do Führera, iż będzie bronił tych terytoriów do końca. Uniknąwszy schwytania przez Rosjan, ukrywał się do 1949, kiedy został schwytany przez Brytyjczyków w Hamburgu (podawał się wówczas za byłego majora rezerwy, Rolfa Bergera). Mimo nalegań ZSRR, został wydany nie Związkowi Radzieckiemu, a Polsce. Proces, który rozpoczął się dopiero latem 1958, zakończył się uznaniem go winnym śmierci około 400 000 Polaków (zbrodnie na Ukrainie nie były brane pod uwagę) i wyrokiem kary śmierci z 9 maja 1959. Wyroku jednak nigdy nie wykonano. Karę pozbawienia wolności odbywał w więzieniu w Barczewie. Zmarł tamże w wieku 90 lat. Pochowano go potajemnie w nieoznaczonym grobie na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Byli równi i równiejsi.

Zebrał i swoje dwa grosze dodał – Mreck

/…LICZĄ SIĘ PRECEDENSY, ALE PRZEWAŻNIE FAKTY ZWYCIĘŻAJĄ …

Józef Szajna – powrót do punktu wyjścia…

Józef Szajna

W sztuce i życiu „ liczą się precedensy, a zwyciężają fakty“.
Józef Szajna, twórczy kontestator, wizjoner własnej odrębności.
Na dnie tej konstatacji stoi człowiek. Człowiek z sobą samym, na dnie tej siatki tak bardzo przepuszczalnej przecież i zarazem hermetycznej, że aż nie sposób samemu określić, na ile udało się to, co się miało udać. Sprawy wielkie, które chciało się przybliżyć sobie samemu i na co dzień nimi żyć. Nie ma rzeczy wielkich, bo te, które takie były i o które zabiegałem, walczyłem – wypadły mi z rąk. Powrót do punktu wyjścia: walka o harmonię i równowagę świata okazuje się prowadzić do dysharmonii, wykoślawienia równowagi, cel się rozsypuje, a rzeczywistość karykaturalizuje. (Im wyżej się wspinam Karakorum się karykaturalizuje). Sprawy humanitarne, zbiorowe, wspólne i nasze winy, winny być przecież wyznacznikiem życia. A przez samo życie stały się czymś innym: przywilejem diabelskiego czynu – niczym więcej. Jest to dosyć smutne. Można to zresztą inaczej wyrazić, to, co kształtowało się w jakimś zbiorowym moralitecie, co chciało nim być – zbiorową materią ograniczoną zmysłową duchowym zamysłem konstruktywnej rzeczywistości – rozpadło się i dziś jest już niczym.
Sztuka zawodzi, ta o społecznym wydźwięku właśnie, konkretnym przeznaczeniu, usiłowania jej utrwalenia, by były dotykiem tajemnicy naszego bytu, spełzły na niczym.

Znalezione obrazy dla zapytania bunkier sztuki
Sztuka, jako formuła życia ze zbiorowości i ze zbiorowością zawodzi i nie jest to żadna manifestacja. Po wielu doświadczeniach, jest to wyznanie wewnętrznej konieczności.
Gdyby mi ktoś powiedział, że mam się nadal interesować sztuką, to z przekory odpowiem: przestało mnie to bawić. Niech to będzie źle nazwane – trochę się na społeczności, zbiorowości zawiodłem. Sztuka u swoich podstaw wiąże się z bezinteresownością. A widać, że wytwarzanie produktu sztuki staje się przeceną. Sztuka standeciała – ot tandeta. Trzeba z pokorą uznać, że sztuka jedna jest związana bardziej z wyobcowaniem człowieka, jest sygnałem zwracania uwagi na ludzką niedoskonałość, by nie powiedzieć – chorobliwość.
W Polsce, słowo człowiek, zaczyna się od stanowiska. Bez niego człowiek jest nikim. Przez negację do afirmacji z duszą anarchisty. Przezwyciężanie siebie samego, może z chęcią dominacji – może.
Patrzę na kolegów: żyją, pracują. Ten maluje pejzaże, tamten rzeźbi. Nie stawiają przed sobą zagadnień do rozwiązania, malują i rzeźbią.
Moja najbliższa przyszłość to bunkier – samotność, bunkier – izolacja. Jaka to forma? Sześcian, bryła niezmienna. Jest coś w tej regularności kostki – to właściwie trzy dziewiątki.
Słowo stało się tak banalne, że preferuję precedens milczenia, coś godniejszego od słów i dokonywanych faktów.
Zawsze wymagałem od odbiorcy tego samego co od siebie. Tak było od początku, że tworzyłem dla rówieśników, dużo młodszych od siebie. Przeżyłem drugą wojnę światową, co podzieliła mi świat i przeorała życie. Musiałem wytrzymać i to, czego nie wytrzymał Borowski. Borowski popełnił samobójstwo, bo całą duszą zaangażował się w polityczne życie. ono go zjadło. Ja porzuciłem publicystykę i politykę. Dzisiaj lepiej znam słowa piękne i słowa brzydkie. Do brzydkich należy polityka. Oznacza ona coś śliskiego, coś zagmatwanego i tak bardzo powiązanego z pragmatycznym wynikiem, a ten pragmatyzm jest tak krótkonogi, że musi być obcy artyście.
Chęć dominowania u artysty, to dawanie, a nie branie. Być arystokratą, a chcieć nim być, to ta różnica, że jeden awansuje, a drugi jest i nie awansuje.
W swoim dekadenckim myśleniu widzę perspektywę, a w awansie – małość starości. I to mi się wszystko poplątało i rozsypało. Chciałbym objąć Pana Boga za nogi, tylko tych nóg nie widzę, są za daleko. Marzy mi się życie, co się nigdy nie kończy, by w życiu znaleźć nieobecne. Szukanie zależności pomiędzy tym co jest, a tym co jest nieobecne, czego pozornie nie ma. Opowieść o nieskładności rzeczy i ich wzajemnych powiązaniach i współzależnościach jest tym co mnie interesuje. Otwieranie komórek ludzkiej chłonności. Etykiety są różne. Chodzi o to by nie uśpić wolnej woli, która w nas jest obecna.
Artysta w pracy zbiorowej może być tylko autorytatywny, nigdy inny.
Studio Szajny umarło – co robić z pięknym kłamstwem jakim jest teatr? Aktorzy utracili autentyczność środowiskową. Zanik wartości duchowych zastępujemy sportem. Jak bardzo niewolniczą mamy duszę, gdy w Mundialu, a nie w kulturze, uczestniczą głowy państwa.
Może tylko bunkier i wieża z kości słoniowej. One nie odbierały ludziom ich sfery milczenia, to milczenie mnożyły i dzieliły na troje.
Istotą teatru było prostytuowanie się. Pisarze dają idee, a publicystyka – działacze? To zabawa z jawnogrzesznicą. Idei brakuje w teatrze. Brakuje jej wielu ludziom, aktorom też. (Seriale)
Teatr przywykł do pieszczot, niestety. Musi z nich zrezygnować w imię ratowania swojej istoty i jeśli chce być kochany przez publiczność. Wczoraj i dziś zbyt często bywał i bywa teatrem sprzedajnym. Dawanie jest to rozdawanie siebie. Samotność może przyniesie odnalezienie swoich twórczych impulsów. Byłem pedagogiem ASP w Krakowie i Warszawie. Studentom przekazywałem swój sposób myślenia o teatrze, trzydziestu zagranicznym stażystom wystawiłem opinię. Otrzymałem teatr w 1971, Klasyczny, Centrum Sztuki – Studio. Zostawiłem to wszystko, by skoncentrować się na twórczości. Teatr przestał być twórczy, jest rozgadany,statyczny i muzealny. Bo nie wrażliwy już, a tylko wyuczony. Teatr dziś, to teatr paniki i ulicy. Pytanie tylko: skończy się, czy umocni?
Co to jest reżyseria – sztuka kontekstu? Słowa? Emocji i obrazu? Wyspiański, Młoda Polska. Nie epoka króla Stasia. Broni się tylko teatr amatorski, trzeba go tylko naładować nabojami myśli i idei. Aktora już w teatrze nie ma. Zszedł przecież, poprzez proscenium, do ludzi. Mój Boże, nie ingerujmy się tak bardzo z muskulaturą! To łatwizna. Reżyserów nie ma. Egalitaryzm nas zabija, obowiązuje nieśmiertelne: równaj w dół.

Znalezione obrazy dla zapytania józef szajna twórczość
Ile ofiar musi ponieść sztuka, by zrównoważyć barbarzyństwo?
W szkole teatralnej kształcimy recenzentów – kibiców, a że artystów – reżyserów brak, cały teatr kręci się wokół aktorskiej machiny. Rezultat: wzajemne układy, komeraże i zachłanność. Ogromna zachłanność na to, co doraźne. Wszyscy właściwie się poddali.
Więc idę do bunkra. W czwarty wymiar. Wszystko. (1982)

Zebrał i swoje dwa grosze wtrącił – Mreck

PRAWDA ABSTRAKCJI – niczym groch o ścianę… – SŁOWEM, mądremu dość po jednym słowie… – WARTOŚĆ OSOBISTA, to rzecz bezcenna, bywa że jest nią PISMO ŚWIĘTE…

Żydowski cmentarz w Tarnowie

Jak nazwać nieudane utwory po imieniu? Sam się zastanawiam, jest to rzecz kłopotliwa, bo w nich jest również abstrakcyjne ziarno prawdy, a może ta abstrakcja do kogoś przenika? Ważne, aby miała w sobie namiastkę owej dramatycznej prawdy, która nawet w najlepszych utworach nie potrafi się przebić do duszy słuchaczy, odbijając się od niej niczym groch o ścianę. Wystarczy że powiem, „Medea“, „Śmierć na wybrzeżu Artemidy“, czy „Odys płaczący. A i również „Powrót syna marnotrawnego“, który nie szalał na teatralnych scenach… Stąd też wywodzi się mój niechętny stosunek do dramatu i teatru. Jest wiele powodów do tej osobliwej indolencji oddziaływania tej formy przekazu. Pierwszy, to taki, że poświęciłem się w całości problematyce światopoglądowej, religijnej. Drugi, to brak zrozumienia dla teatralnej sztuki.
Wojna jako smuga cienia, która po wojnie pozostaje z czasem pokoju i w jego i w jego nurcie. To lęk, chyba w każdym twórcy po okrucieństwach wojny w jej śmiertelnym zagrożeniu, w którym ludzie przestają być ludźmi. Choć „Niemcy“ Kruczkowskiego mają charakter pojednawczy. Nigdy dotąd o tym nikomu nie mówiłem, że jestem szalenie przywiązany do opowieści o synu marnotrawnym (stąd pierwszy dramat na ten temat i kilka innych wątków)… Długo był we mnie ten lęk. Do czasu napisania „Jezusa z Nazarethu“. Kiedy napisałem w IV tomie ostatnie zdanie, potem kropkę, a po niej zaczęły napływać niezliczone ilości listów od ludzi piszących, czym jest dla nich ta książka, pomyślałem sobie, że właściwie … …
Jestem pokornym pisarzem, mit Narcyza jest mi obcy, dopuszczam każdą krytykę – choć żaden krytyk mnie niczego nie nauczył, przyjaciele tak, ale nie krytycy …
Po napisaniu „Jezusa z Nazarethu“ wiedziałem, że – nie zmarnowałeś życia. To nie chodzi o to, że niczego się po sobie nie zostawi (non omnis moriar i tym podobne), nie, tu chodzi o spełnienie lub niespełnienie obowiązku … Obowiązek – to jest moja mania prześladowcza, idee fixe. Już po „Pieśniach o moim Chrystusie“ miałem tą świadomość jakiegoś spełnionego obowiązku. Te „Pieśni“ – podobno – uratowały kiedyś kogoś z duchowej zapaści grożącej samobójstwem. Tak mi to przekazano. Więc jeżeli przyczyniły się do uratowania komuś życia…
Jest takie stare talmudyczne powiedzenie: kto uratuje życie choćby jednego człowieka, to tak, jakby uratował cały świat.
Roman Brandstaetter powiada: /Biblią byłem zainfekowany od dzieciństwa. Złożyło się na to wiele przyczyn, z atmosferą domu rodzinnego włącznie; mój dziadek był wybitnym pisarzem hebrajskim, którego uczestnictwo w literaturze przypada na drugą połowę XIX wieku; był współtwórcą tak zwanego Oświecenia żydowskiego – Askala – ruchu zmierzającego do europeizacji Żydów, wprowadzenia ich do kultury uniwersalnej; ruchu o wyraźnych tendencjach pozytywistycznych, racjonalnych. Od najmłodszych lat zatem Biblia była dla mnie nie tylko księgą natchnioną – religijną – ale też i księgą, po prostu, piękną.
Żydowski cmentarz w Tarnowie

Wychowałem się na trzech przesłankach kulturowych: polskiej, biblijnej i grecko-łacińskiej, hellenistycznej. Te trzy pierwiastki pierwotnie ukształtowały i potem dalej, przez całe życie tworzyły moją umysłową życiową wizję świata w którym żyje człowiek. Biblia była i jest tym co rozumiem jako piękno. Pisałem o tym w „Kręgu biblijnym“. To umiłowanie miało również wątek humorystyczny, albowiem będąc jeszcze dzieckiem byłem święcie przekonany, że Biblię napisał. Słowem, Biblia jest w intelektualnym krwioobiegu mojej umysłowości, jest to księga mojego życia, nigdy się z nią nie rozstaję, obcuję z nią na co dzień. Ludzie pytają, jak czytam Biblię, jak ją otwieram, jak podchodzę do niej, jak ją apercypuję…
W Polsce czytanie Pisma Świętego bardzo szwankuje, by nie powiedzieć, że leży na deskach. Ludzie nie wiedzą jak tę Biblię czytać. Nie było takiej tradycji jaką mieli Żydzi i protestanci: Niemcy, Holendrzy. Nie czytywano w Polsce Biblii, w gronie rodzinnym, niedzielami, nie śpiewano jej psalmów. Nawet przekładów mamy niewiele. Do początków XX wieku istniał jeden tylko przekład – zresztą genialny, z punktu językowego pomnik polszczyzny – księdza Wujka. Jeden! Unowocześniało się go, przerabiało, dostosowywało i dopiero w XX wieku rozpoczęło się tłumaczenie Biblii w znacznej skali. Jak czytać Biblię, odpowiem, że nie wiem. Pisałem o tym w „Kręgu biblijnym“. Mam jednak wrażenie, że trzeba ją uznać za wartość osobistą, najgłębszą, uczuciową i intelektualną. Czytam Pismo Święte jak „Latarnik“ Henryka Sienkiewicza czytał „Pana Tadeusza“ – (H. Sienkiewicz ostatnio został nazwany rasistą, za swą powieść „W pustyni i w puszczy) – jako księgę natchnioną i jako księgę mojego rodu. A wytłumaczyć komuś jak ją czytać, to wytłumaczyć mu jedno: że musi się w jakiś sposób identyfikować z postaciami z Biblii, a jest ich tyle samo ile w człowieku jego własnych przeciwieństw. Trzeba więc odnaleźć siebie w tych biblijnych ludziach, bez tego siebie nie znajdziemy. Klarownym kodeksem moralnym jest Dekalog i Kazanie na Górze. Biblia jest księgą o żywotach ludzkich, którzy przekraczając swoje własne kodeksy mają je dane w Biblii jako ideał i wzór. Księga Kocheleta (Kochala) jest nieustannym oscylowaniem pomiędzy wiarą i zwątpieniem. Nasza kultura, to kultura świata cywilizowanego i wszystko (prawie wszystko) zawdzięcza chrześcijaństwu. Nie nawiązywanie do chrześcijaństwa, to podcinanie gałęzi na której się siedzi, to powrót do barbarzyństwa w rzeczy samej. Bez Biblii nie można być człowiekiem inteligentnym, tak jak nie da się nim być bez znajomości antyku. Pismu Świętemu zawdzięczamy nie tylko etykę, ale i poczucie piękna. U Żydów zresztą pojęcie ducha i piękna było identyczne (Tof – Kalos) Dzieło stworzenia – tof – dobro; tłumacze Septuaginty przez greckie – kalos – piękne. Słowem, wszystko co dobre musi być piękne.
Jerozolima Boga chwaląca – piękna. Konstantynopol z Zofią, bogaty jej pięknem. Pełna identyfikacja etyki z estetyką.
Filozof Platon identyfikował relatywizm piękna i pewnie dlatego w kulturze żydowskiej cenionym jest bardziej od Arystotelesa.
Oba testamenty Stary i Nowy należy traktować jako nierozerwalną całość, jeden drugi uzupełnia. Źródło owych tekstów jest bowiem jednorodne i jeden drugim się podpiera. By zrozumieć Nowy Testament trzeba sięgnąć do Starego, bo on jest komentarzem Nowego Testamentu. Kilkadziesiąt motywów rozdzielania szat łączy Stary Testament z Nowym. W chwili śmierci Chrystusa zasłona pęka, zatem to znak żałoby. Bóg Ojciec rozdziera zasłonę na znak śmierci swojego Syna. Tego rodzaju komentarzy w Starym Testamencie jest wiele.
Europejska wiedza o Biblii rozwija się nieustannie i nieprzerwanie. Z niesłychaną szybkością zmieniają się nasze pojęcia związane z historią ksiąg Pisma Świętego, a też i z historią ludów, o których jest tam mowa. Od dnia znalezisk w Qumran, ta wiedza posunęła się o setki kilometrów naprzód, otworzyły się nowe perspektywy  dla jej przyszłości. Wiemy na przykład, że Ewangelia Mateusza pisana była w języku aramejskim lub hebrajskim i przeznaczona była dla Żydów. Ewangelia św. Marka również była pisana po aramejsku (to oboczny do hebrajskiego język semicki), bo jej podstawą jest relacja Piotra, a przecież trudno sobie wyobrazić, by dwóch Żydów rozmawiało ze sobą po niemiecku. Święty Jan też był pewnie najpierw pisany po hebrajsku, lub aramejsku, a potem przetłumaczony na grecki. Łukasz był pisany po grecku, to logiczne – jedyny nie-Semita spośród czterech ewangelistów. Te prateksty ewangeliczne istnieją i czekają na odkrycie.
Żydzi mieli i mają do tej pory genialną pamięć. Pamięć, która nam współczesnym ludziom nie mieści się w głowie. To żydowscy uczeni uczynili z pamięci argument istnienia i jego warunek. A z braku pamięci – samounicestwienie. I pamiętali. Były to komputery najwyższej klasy … nie mamy wyobrażenia ile potrafili zapamiętać. To zapamiętywanie oczywiści sobie utrwalali. A ułatwiali poprzez rytm, intonację. Cała tak zwana proza i poezja hebrajska (tak zwana, bo trudno rozróżnić gatunki) jest zrytmizowana. Ów rytm podkreślano też gestem. Wykształciła się z czasem generacja ludzi o p o w i a d a j ą c y c h Pismo Święte, zdarzenia Starego i Nowego Testamentu. (Jak w książce Redlińskiego – Konopielka)
/…Rzecz o Jonaszu, to był specjalny rodzaj literacki w hebrajskiej literaturze, tak zwany midrasz, to jest natchniona opowieść pouczająca związana z postacią historyczną.
Diaspora nauczyła Żydów abstrakcyjnego myślenia, które zawarte jest w „bardzo krótkich opowieściach“ i „okolicy serdecznej“, Tarnowa i Podkarpacia.

Zebrał i swoje dwa grosze dodał – Mreck

ZWOJE MORZA MARTWEGO…

Biuro Poselskie PiS obok Roman Brandsteatter - rzeźba Tarnów

Zanim przejdę do meritum wynikające z rozmowy Teresy Krzemień, z Romanem Brandstaetterem i innymi ludźmi Sztuki, z którymi spotkała się osobiście, w czasie dość szczególnym dla Polski, jakim był niewątpliwie okres pięciolecia PRL w XX wieku, w latach 1978-1983, pozwolę sobie zacytować tekst na temat książki Richarda Dawkinsa o Bogu Urojonym, który zamieszkał w ludzkich istotach, od czasu, kiedy rodzaj ludzki pojawił się na tył łez padole i który działa nadal na wszystkich frontach ziemskiej przestrzeni w sferach naszych stosunków międzyludzkich, cechując się m.in. brakiem tolerancji i tym wszystkim, co nas ludzi od siebie coraz bardziej dzieli i oddala. Tak było w czasach Inkwizycji, a dziś ponownie powraca ze wzmożoną siłą. Wspomnę jeszcze, że teatralna recenzentka i dziennikarka ówczesnego tygodnika /Tu i Teraz/ nie miała łatwego życia. Wraz ze swoim tygodnikiem była krytykowana i bojkotowana przez wiele środowisk życia publicznego, które identyfikowało się z Kościołem i ruchem polityczno-zawodowym pn. /Solidarność/. Niezależnie od tej czy innej nagonki, szczęśliwym trafem, udało jej się zamieścić kilka rozmów w książeczce ISBN 83-03-01359-9. Wiele myśli z tych rozmów można wyczytać, ale o tym później.
/-‭ ‬Atakuję Boga, wszystkich Bogów, wszystko, cokolwiek nadnaturalnego, gdziekolwiek i kiedykolwiek zostało wynalezione/ – deklaruje słynny biolog Richard Dawkins w książce „Bóg urojony”, która ukazała się również po polsku.
Powód napisania tego liczącego ponad‭ ‬500 stron dzieła autor deklaruje jasno we wstępie: „Założony przeze mnie cel tej książki zostanie osiągnięty, jeśli każdy religijny czytelnik, przeczytawszy ją pilnie od deski do deski, stanie się ateistą”. Mamy więc niewątpliwie do czynienia z książką zaangażowaną, antyreligijnym manifestem, który ma wstrząsnąć umysłami ludzi. Dawkins ujawnia także inny cel swej publikacji: ileż niewierzący by osiągnęli, gdyby udało im się wyjść z ukrycia i zjednoczyć siły.
Dlatego‭ „‬The Daily Telegraph” pisał ostatnio o „ofensywie ateistów”. Jak twierdzi brytyjska gazeta, nawet w ultrareligijnych Stanach Zjednoczonych półki w księgarniach zaczęły zapełniać się publikacjami wymierzonymi w wiarę w Boga. Tylko w ubiegłym roku ukazały się trzy książki na ten temat, napisane przez znanych naukowców, i każda z nich odniosła rynkowy sukces.
Pierwsza to‭ „‬Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon” (w wolnym tłumaczeniu – Odczarowywanie: religia jako zjawisko naturalne), napisana przez Daniela Dennetta, słynnego amerykańskiego filozofa umysłu i naukowca zajmującego się badaniami nad mózgiem. W wywiadzie dla dziennika „The New York Times” streścił on krótko przesłanie swojego dzieła: „Nie ma wątpliwości, że idea Boga, który wysłuchuje naszych modlitw i z którym można rozmawiać, ingerującego w losy świata, jest ideą bezsensowną. Po prostu nie ma takiej istoty”. Druga to „Letter to a Christian Nation” („List do chrześcijan”, do tej pory ćwierć miliona sprzedanych egzemplarzy), dzieło Sama Harrisa, również filozofa i naukowca zajmującego się neurobiologią wierzeń religijnych.
Jednak żadna z nich nie może poszczycić się tak spektakularnym sukcesem jak‭ „‬Bóg urojony” Richarda Dawkinsa. Milion sprzedanych egzemplarzy, jeden z hitów największej na świecie internetowej księgarni amazon.com oraz cały czas miejsce w pierwszej dziesiątce listy bestsellerów dziennika „The New York Times”. Taki jest półroczny bilans obecności na rynku dzieła Dawkinsa. Nie licząc lawiny komentarzy i dyskusji, które przetoczyły się również przez polską prasę, jeszcze zanim pojawił się przekład „Boga urojonego” na nasz język.
Czy sukces ten jest zasłużony‭? ‬Jako recenzent jestem w dość trudnej sytuacji. Z jednej strony bowiem wolę bardziej wysublimowane filozoficznie dyskusje na temat wiary, np. „Jeśli Boga nie ma…” Leszka Kołakowskiego, „Non serviam” Stanisława Lema czy „Cud teizmu” Johna L. Mckiego. Brutalny i nieraz przesadnie złośliwy atak na religię (choć nie można odmówić Dawkinsonowi błyskotliwości) sprawia wrażenie powtórki z historii (antyreligijnych manifestów napisano już wiele) i może odstręczać od lektury. Z drugiej jednak strony uważam publikację Dawkinsa za bardzo ważną i wartą lektury. I to co najmniej z trzech powodów.
Pierwszy to odwaga autora.‭ ‬Można odnieść wrażenie, że ponad przepaścią pomiędzy racjonalno-naukowym światopoglądem a wiarą w Boga zostały przerzucone w ostatnich dziesięcioleciach mosty pojednania. Choćby dzięki bardzo przychylnym wypowiedziom Jana Pawła II na temat teorii ewolucji czy dyskusjom uczonych (również tych niewierzących), organizowanym przez papieża w rezydencji w Castel Gandolfo. Konflikt nauka–wiara miałby więc w dużym stopniu zostać zażegnany. Nic bardziej mylnego – i to właśnie Dawkins, jako jeden z niewielu uczonych, ma odwagę powiedzieć.
Światopogląd naukowy i religijny oddaliły się dziś od siebie bardziej niż kiedykolwiek w historii.‭ ‬Na przykład chrześcijaństwu (w najważniejszych doktrynalnych odmianach: katolickiej i protestanckiej) cios zadał ewolucjonizm. Zniszczył bowiem jeden z głównych filarów doktryny: koncepcję grzechu pierworodnego, która obarczała człowieka odpowiedzialnością za wprowadzenie zła w dobry świat stworzony przez Boga. Nie da się jej pogodzić z wiedzą na temat ewolucji biologicznej, której produktem jest cierpienie i śmierć.
W tej kwestii Kościół katolicki unika zabierania głosu‭ (‬dobitnie świadczy o tym np. książka z 1990 r. „Wprowadzenie w chrześcijaństwo” Josepha Ratzingera, obecnego papieża Benedykta XVI) albo mówi w sposób kompletnie niejasny, o czym można się przekonać, zaglądając do niewielkiego dzieła „Grzech pierworodny w nauczaniu Kościoła”, autorstwa m.in. wpływowego kardynała Christopha Schönborna. Choć problem jest ogromnie palący, co uczciwie przyznaje katolicki teolog John Haugh w książce „Odpowiedzi na 101 pytań o Boga i ewolucję”: „Współczesna sensowna teologia nie może ignorować faktu, iż nauki ewolucyjne ogromnie poszerzają skalę zagadnienia niepojętego, niezawinionego cierpienia”. Problem jednak w tym, że teologia to zagadnienie ignoruje.
To oczywiście tylko jeden z przykładów ogromnych kłopotów doktryny katolickiej‭ (‬i nie tylko jej) w zderzeniu ze współczesną nauką czy może nawet szerzej – współczesnym światem, do którego archaiczny język religii przestał w ogóle pasować. Czytając na przykład ostatnie wydanie „Katechizmu Kościoła katolickiego” (opasły tom będący kompletnym wykładem doktryny katolickiej, nie należy mylić go z katechizmami dla dzieci), miałem podobne wrażenie, jak podczas lektury przygód młodego czarodzieja Harry’ego Pottera czy „Władcy pierścieni”. To jest w wielu punktach bajkowy, by nie rzec infantylny, opis świata. Gdy natomiast autorzy „Katechizmu” stają wobec najbardziej poważnych pytań – o sens cierpienia, pochodzenie zła czy nieśmiertelność duszy – zawsze w odpowiedzi pojawia się magiczne słowo „tajemnica”. Dawkins ma odwagę głośno zadać brutalne pytania: czy taka wizja świata, karmiąca się mitami sprzed ponad 2 tys. lat, może być satysfakcjonująca dla współczesnego racjonalnego umysłu? Czy religia potrafi być równoprawnym partnerem w intelektualnej debacie nad najistotniejszymi zagadnieniami dotyczącymi kosmosu i człowieka? Czy w ogóle da się, nie gwałcąc rozumu i sumienia, być jednocześnie racjonalnym i wierzącym? Oczywiście, problem ten nurtował ludzi już u zarania chrześcijaństwa. Na przełomie II i III w. naszej ery Tertulian, jeden z pierwszych wybitnych teoretyków Kościoła zachodniego, zwracał uwagę właśnie na absurdalność wiary; to jemu przypisuje się słynną maksymę „Credo, quia absurdum” (wierzę, bo to niedorzeczne). Nigdy jednak rozziew między wiarą a rozumem nie był tak dramatyczny jak dziś.
Druga istotna kwestia,‭ ‬którą porusza brytyjski naukowiec w „Bogu urojonym”, to prawo do odrzucenia religii. Choć żyjemy w liberalnej części świata, gdzie wolności obywatelskie są przestrzegane i chronione, to np. przyznanie się polityka do ateizmu budzi nieufność i znacznie obniża jego szanse wyborcze. Zwłaszcza dotyczy to Stanów Zjednoczonych, ale także obecnej Polski, w której agresywna „religijność na pokaz” jest w modzie.
Dlatego Dawkins zadaje dwa niezwykle istotne pytania:‭ ‬czy bycie ateistą rzeczywiście zagraża moralności i czy w takim razie religia jest prawdziwą strażniczką ładu społecznego? Odpowiedzi brzmią: nie. Dawkins argumentuje, iż nasz zmysł etyczny ma biologiczne korzenie. Reguły moralne nie zostały wyryte przez Boga na kamiennych tablicach i objawione człowiekowi, ale ukształtowały się w naszych umysłach w rezultacie długiego procesu ewolucji. Żadne badania nie wskazują też, by osoby niewierzące charakteryzowały się szczególnym brakiem poszanowania norm moralnych. By były bardziej cyniczne, okrutne czy rozpustne. Ludzi dobrych i złych można po równo znaleźć wśród ateistów jak i wśród wierzących. Mówiąc krótko: religia nie jest żadnym gwarantem przestrzegania norm.
Co więcej:‭ ‬czy przekonanie, że jest nam dane tylko jedno życie, paradoksalnie nie stanowi trwalszego fundamentu moralności? – pyta Dawkins. Ponieważ czeka nas po śmierci nicość, spróbujmy uczynić doczesny ziemski świat jak najbardziej znośnym i przyjaznym, gdyż wszyscy jesteśmy istotami cierpiącymi i śmiertelnymi. Jeszcze w „Samolubnym genie” Dawkins pisał o ludziach jako jedynych organizmach, które zdały sobie sprawę z natury ewolucji – procesu w swej istocie brutalnego, bezrozumnego i okrutnego. Dlatego tylko człowieka stać na zbuntowanie się przeciw samolubnym genom i porzucenie przypisanej mu przez naturę roli maszyny przetrwania.
Dawkins stara się na kartach swojej książki rozwiązać bardzo istotną zagadkę:‭ ‬po co ludzie w ogóle wierzą w świat nadprzyrodzony? Jego zdaniem fenomen wiary nie ma wartości adaptacyjnej, tzn. dzięki religii nie zyskaliśmy żadnej przewagi w ewolucyjnym wyścigu. Nie służy ona ani pojedynczym osobnikom, ani całym grupom, gdyż przemoc, którą powoduje, przynosi więcej strat niż zysków. Czym zatem jest? Umysłowym wirusem, sprytnym memem. Mem to pojęcie ukute przez Dawkinsa i oznaczające umysłowy odpowiednik genu, który potrafi powielać się i przeskakiwać z mózgu na mózg, jak np. moda na chodzenie w czapce bejsbolówce z daszkiem założonym na tył głowy. Religia jest od najwcześniejszych lat wciskana przez rodziców w bezkrytyczne umysły dzieci, trudno więc się dziwić, iż potrafi świetnie przetrwać i się powielać.
Ta koncepcja Dawkinsa jest najmniej przekonującą partią książki.‭ ‬Wierzenia religijne są bowiem zbyt stare i powszechne, by traktować je wyłącznie w kategoriach bezużytecznego i złośliwego wirusa umysłu czy produktu ubocznego procesów ewolucji. Z jakiegoś powodu‭ – ‬zapewne jak najbardziej przyziemnego – religie powstały i przetrwały, odgrywając w życiu społeczeństw istotną rolę‭ (‬zarówno pozytywną, jak i negatywną).‭ ‬Zagadnienie genezy wiary, ogromnie ciekawe, nadal więc czeka na swoje rozwiązanie.‭
Lektura książek takich jak‭ „‬Bóg urojony” prowokuje do zadania pytania: czy warto ludzi nawracać na ateizm i pozbawiać złudzeń co do podstaw ich wiary? Zdaniem autora „Boga urojonego” oczywiście tak – według niego świat byłby znacznie lepszy bez religii, będącej przyczyną wojen, ucisku (np. kobiet w krajach islamu) i umysłowego zacofania. Teza ta wydaje się co najmniej kontrowersyjna, jeśli nie naiwna. Dawkins jednak o tyle może mieć rację, że osłabienie wpływów religii – szczególnie w krajach islamu – uczyniłoby nasz świat znośniejszym.
„Bóg urojony‭”‬, jak słusznie ujął to jeden z brytyjskich recenzentów, „jest jak łyk świeżego powietrza‭”‬. Jednym z fundamentów kultury Zachodu jest bowiem gotowość do otwartej, racjonalnej debaty na każdy temat.‭ ‬Tym bardziej że religia nadal ma ogromny wpływ na nasze życie (czy tego chcemy, czy nie‭) ‬i powinna podlegać wnikliwej oraz krytycznej analizie. A sceptycznych argumentów ludzi odrzucających wiarę w Boga warto zawsze wysłuchać/.
Po tej czytance powracam do naszej rzeczywistości, o rozmowach Pani Teresy Krzemień, albowiem warto rozmawiać, choć Janowi Pospieszalskiemu one nie wychodzą, a Pani Teresie, recenzentce teatralnej i owszem.
/Tu i Teraz/ – wychodzący w latach 1982-1986 tygodnik kulturalny, redagowany przez pisarzy i intelektualistów – (wspierających stan wojenny) – należy dodać, apelujący do ludzkiego rozsądku.
Redaktorem naczelnym był Kazimierz Koźniewski. Wśród redaktorów i współpracowników pisma byli m.in.: Jerzy Urban (publikujący pod pseudonimem Jan Rem), Wiesław Władyka, Teresa Krzemień, Adam Schaff, Aleksander Minkowski, Zbigniew Safjan, Zbysław Rykowski i Leszek Żuliński.
Ze względu na swoją linię polityczną pismo zetknęło się z ostracyzmem, na przykład teatry odmawiały biletów gdy dowiadywały się, jaką redakcję reprezentuje Teresa Krzemień (recenzentka teatralna). Edward Redliński początkowo zadeklarował się jako współpracownik pisma, zanim jednak cokolwiek napisał oświadczył, że nie opublikuje nic aż do końca stanu wojennego. Również w samej redakcji dochodziło do konfliktów. Minkowski i Safjan domagali się wyrzucenia Urbana, którego uważali za główny powód ostracyzmu; był on również krytykowany przez Władykę i Rykowskiego/.
Loda Halama – /Moje nogi i ja/ – Książkę opracowała ta sama Teresa Krzemień, z Tygodnika /Tu i Teraz/. Ze względu na swoją linię polityczną pismo zetknęło się z ostracyzmem, na przykład teatry odmawiały biletów gdy dowiadywały się, jaką redakcję reprezentuje Teresa Krzemień (recenzentka teatralna).
Czy dlatego obie panie tak nieładnie potraktowały aktora w książce Pani Lody, bo przecież również oficera Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie A Żabczyńskiego. (Być może jedna z urażonej dumy, druga z przyczyn ideologicznych), pisząc, że był słabym człowiekiem, miał nabrzmiałą twarz od alkoholu, utył itp/.
Ale nie o nogach miałem pisać, choć i one są ważne bo nas niosą w różne zakątki labiryntu naszego świata. Do Kijowa również, bo tam dziś gorąco, ale na ten temat innym razem.
Kilka słów z rozmowy Teresy Krzemień, z Romanem Brandstaetterem, którego rzeźba przy ulicy Wałowej przy ulicy Goldhamera w Tarnowie sobie stoi, chciałbym wtrącić na koniec tego tekstu. O innych rozmówcach Pani Teresy Krzemień, m.in., o Kazimierzu Kutzu, może innym razem zdążę napisać. Pod warunkiem, że zapowiadanego na 22 lutego 2018 roku końca świata nie będzie.
Być może z Panem Bogiem uda nam się porozumieć i ten przesunie koniec naszego świata w czasie i wówczas wspomnę jeszcze o innych rozmówcach.
Ludzie się zmieniają ich charaktery i upodobania również. Mówi się o nich, że są jak chorągiewki. Wszystko co w nich zależy od politycznego wiatru. Z drugiej jednak strony mówi się, że tylko krowa nie zmienia poglądów.

Żydowski cmentarz w Tarnowie
Roman Brandstaetter mieszkał i żył w Tarnowie, ale zanim do tego dojdę wspomnę jeszcze o  polemicznym tekście z Teresą Krzemień, pt. /Dlaczego wybrano Las Ardeński? Jerzy Biernacki/Teresa Krzemień – Kultura nr 43 z dn. 24.10.1976 r.
Ne będę cytował całego tekstu, wtrącę tylko dwa zdania z tej polemiki:
/Generalnie – cieszy, że ktoś jeszcze może uważać za „napastliwą” recenzję po prostu krytyczną, że szabel dobywa się w obronie teatru, że prowokuje to Szekspir. Szekspir pewnie nie pisał dla dzieci i pewnie dla dzieci Miłosz „Jak wam się podoba” nie tłumaczył, chyba też i Tadeusz Minc „dla milusińskich, jej nie inscenizował”. Jeśli czytelnik nie był tego pewien – potwierdzam; zgodność swego przekonania w tej mierze z p. Biernackim/.
A jednak można się zgodzić.
Z dyrektorem Janem Klatą Teatru Starego jest podobnie. Można by na ten temat, ale w tym lesie można zabłądzić.
/Będzie drugie Qumgan/, ale zapewne chodzi o Qumran. To rozmowa o Biblii i przeżyciach z nią związanych.
/Aby poznać rodowód chrześcijaństwa trzeba najpierw odwiedzić Qumran, przynajmniej w wyobraźni, przyjrzeć się tajemniczym ruinom klasztoru nad brzegiem Morza Martwego, w którym mieszkali niegdyś esseńczycy — Żydzi, którzy w czasach Jezusa prowadzili tam swoją szkołę zakonną. Po zapoznaniu się z treścią Zwojów Morza Martwego doszedłem do wniosku, że nie sposób zrozumieć ludzi żyjących w owych czasach, czyli I wieku n.e., ich obyczajów i wierzeń jeśli odrzucimy lub zlekceważymy te dokumenty odkryte w Palestynie w 1947 roku. Ewangelie mówią nam bardzo mało na temat świata, w którym żył Jezus i apostołowie.
Znacznie więcej światła na tę scenę rzucają Zwoje Morza Martwego. Właśnie Qumran i Jerozolima są, bramami otwierającymi nam podwoje chrześcijańskiego królestwa, a nie Rzym lub Konstantynopol. To pewnie jedyna droga do zrozumienia rodowodu chrześcijaństwa i kościoła. Paleografowie są zgodni co do tego, że esseńczycy, na pismach których wzorowali się w znacznej mierze, bezpośrednio lub pośrednio, bardziej lub mniej świadomie, autorzy czterech ewangelii i listów apostolskich i sam Jezus, byli gminą religijną starszą od Jezusa i apostołów o co najmniej 150 lat. W związku z tym nasuwa się wniosek: skoro Jezus i apostołowie zapożyczyli wiele nauk od nich, i być może innych nauczycieli tamtego okresu, zatem Kościół i cała jego wielowiekowa tradycja jest domeną, w której należałoby pilnie dokonać stosownych rewizji i przewartościowań, jak słusznie zauważył John Marco Allegro, tłumacz tych tekstów. Stwierdzenie takie może wydać się dla wielu chrześcijanom dziwne, wręcz szokujące; niemniej, fakty historyczne są nieubłagane, teksty Zwojów Morza Martwego mówią same za siebie, a opowiadają nam nową historię/.
Nie wiem co myślał o tych biblijnych przekazach Roman Brandstaetter, ale zanim napiszę o czym mówił Teresie Krzemień, przytoczę jedną polemikę ze srony WWW:
„[…] Osobiście nie twierdzę, że Jezus i jemu podobni nie istnieli – jedynie, że najprawdopodobniej nie istnieli, a to jest różnica; mówiąc zaś dokładniej: nie istniał Bóg-Jezus, który z nieba zstąpił, który po wodzie człapał i w niebo czmychnął. Mógł zaś istnieć Żyd-Jezus, który był zelotą, uczonym w piśmie, faryzeuszem, Esseńczykiem, ex-członkiem Mandaitów, czy innym ówczesnym sekciarzem, ale Bogiem po prostu być nie mógł, to tak jakbyś się upierać, że pewien szympans, który się podawał za słonia, naprawdę nim był. Żaden zdrowy na umyśle Żyd nie mógłby twierdzić, że jest częścią Trójcy, że jest samym Bogiem, który na świat zstąpił.”
/Ksiądz Meslier napisał u schyłku życia testament dla swych parafian, w którym czytamy m.in.: „Iluż zresztą tak zwanych pisarzy pogańskich, jak Ksenofont, Platon, Cycero, cesarz Antoniusz, cesarz Julian, Wergiliusz itd., stworzyło dzieła wspanialsze niż te księgi, które mają być natchnione przez Boga! Śmiało mogę powiedzieć, że same tylko bajki Ezopa są z pewnością o wiele bardziej pomysłowe i kształcące niż prostackie i przyziemne przypowieści zawarte w Ewangeliach. Pomijając prostactwo i wulgarność stylu, pomijając brak kompozycji w opowieściach o poszczególnych zdarzeniach, w dodatku bardzo mglisto przedstawionych, niezgodności i sprzeczności w relacjach autorów dowodzą jeszcze bardziej, że księgi te nie mogą być boskiego pochodzenia. Autorzy ich bowiem przeczą sobie w wielu sprawach. Nie mieli nawet dość rozsądku i wrodzonych zdolności, aby dobrze ułożyć jedną chociażby historię (…) Jakżeż czcze są owe podstawy czcicieli Chrystusa! Ich moralność! W istocie swojej jest ona taka sama jak w innych religiach. Z tym zastrzeżeniem jednak, że z niej wywodzą się okrutne dogmaty, źródło prześladowań i zamętu. Ich cuda! Nie ma ludu, który by ich nie miał, tak jak nie ma mędrca, który by nie uważał ich za bajki. Ich proroctwa! Czyż nie dowiedziono ich fałszywości? Ich obyczaje! Czyż nie są najczęściej haniebne? Ich instytucje religijne! A czyż gmachu tego nie wzniósł fanatyzm, czyż nie utrzymuje go intryga? Doktryna! Czyż nie jest szczytem niedorzeczności?”
Obawiam się, że może chodzić o jakieś „Qumgan”, ale na sto procent nie jestem tego pewien. Roman Brandstaetter w roku 1980, pani Teresie Krzemień, na jej liczne pytania, odpowiada tym charakterystycznym urywkiem: – /(…) Chciałbym – bardzo, napisać coś większego o Tarnowie. Czy mi starczy życia? Mam 70 lat… Bo wszystko się tu kojarzy w dziwny sposób; ta Góra Marcina pod Tarnowem, Tarnów, Jerozolima, Rzym … Tarnów na wzgórzu, Dunajec … Napisałem taki poemacik – niedawno – „Biblio, Ojczyzno moja” Posłałem do „Tygodnika Powszechnego”. On się zaczyna:
/Biblio, Ojczyzno moja
Biblio, moja ziemio polska
i franciszkańska …

Roman Brandsteatter - rzeźba w Tarnowie
Dużo czasu w życiu zmarnowałem na zajmowanie się głupstwami. Mam wyrzuty sumienia z tego powodu. Niepotrzebnie niektóre rzeczy pisałem, robiłem … Tego i owego nie powinienem napisać, raczej trzeba było ogniskować się w ważnym. Bo cenzurą była dla mnie wojna ostatnia. Ona zadecydowała o całkowitej mojej przemianie wewnętrznej. To jakby była moja droga do Damaszku, smuga cienia, coś takiego. W sposób zorganizowany i świadomie zacząłem pracować dopiero od wojny. Pocieszam się tylko myślą, że w życiu nie ma tak naprawdę rzeczy niepotrzebnych, więc to niepotrzebne, co zrobiłem – było niezbędne … Trzeba przejść przez doliny, góry, rzeki, omyłki, błędy – one dają sumę doświadczeń i … kiedyś zaowocują/.
Ironia losu wobec dzisiejszego pis-owskiego rykowiska, jest nią rzeźba Romana Brandstaettera z fajką na ulicy Wałowej w Tarnowie, tuż obok miejskiej siedziby PiS w narożnej kamienicy na piętrze. Rzeźba i siedziba mówią same za siebie i przemawiają do siebie wymownie. Zwłaszcza teraz, wobec nowej pis-owskiej ustawy IPN i tego całego nacjonalistycznego zgiełku w relacjach polsko-żydowskich.

Bohomazy na cmentarnym murze Tarnów Szpitalna
Polski Kościół milczy, choć choć niektórzy jego hierarchowie starają się ostrożnie wypowiadać, ale to tylko margines wkrótce może być zmarginalizowany przez obecnie rządzący polityczny układ kto ma rację w tym sporze.

Mreck

ROZMOWA Z NIEWOLNIKIEM…

 • Znalezione obrazy dla zapytania niewolnik sługa

 • Niewolniku, słuchaj mnie!

 • Tak, mój panie, tak.

 • Przyprowadź mi natychmiast rydwan, zaprzęgnij go! Pojadę do pałacu.

 • Jedź mój panie, jedź! Wszystkie twoje życzenia spełnią się, król będzie łaskaw dla ciebie.

 • Nie, niewolniku nie pojadę do pałacu.

 • Nie jedź, mój panie, nie jedź!… Król pośle cię w miejsce odległe, dopuści do wzięcia cię w niewolę w kraju, którego nie znasz, dopuści do tego, że będziesz cierpiał dzień i noc.

 • Niewolniku, słuchaj mnie!

 • Tak, mój panie, tak!

 • Przynieś mi natychmiast wodę do rąk i daj mi ją! Złożę ofiarę mojemu Bogu.

 • Złóż ofiarę, mój panie, złóż! Kto składa ofiarę Bogu swemu, jest bogaty, zagarnia coraz większe odsetki.

 • Nie, niewolniku, nie złożę ofiary memu Bogu.

 • Nie składaj, mój panie, nie składaj! Możesz nauczyć Boga biec jak pies, kłusem za tobą, jeśli żąda od ciebie czegoś słowami: „Dopełniaj obrzędów związanych z moim świętem”, albo: „Nie zadawaj pytań wyroczni”.

 • Niewolniku, słuchaj mnie!

 • Tak, mój panie, tak.

 • Chcę jakoś pomóc swemu krajowi.

 • Pomóż, mój panie, pomóż! Kto w jakikolwiek sposób pomaga swemu krajowi, tego pomoc znajduje swe miejsce w czaszy Marduka.

 • Nie, niewolniku, nie okażę pomocy swemu krajowi.

 • Słusznie, mój panie, słusznie. Wyjdź na pagórki pradawnych gruzów i obejdź je dokoła. Popatrz na czaszki ludzi późniejszych i wcześniejszych – która z nich należy do złoczyńcy, a która do dobroczyńcy społeczeństwa?

 • Niewolniku, słuchaj mnie!

 • Tak, mój panie, tak.

 • Zatem, co jest dobre? Złamać szyję twoją i moją, rzucić do rzeki – to jest dobre?

 • Kto jest tak długi, by sięgnąć do nieba? Kto jest tak szeroki, by objąć ziemię?

 • Nie, niewolniku, zabiję cię i wyślę przed sobą

 • W takim razie niech mój pan niech tylko trzy dni po mnie żyje!

Przekład „Rylcem i trzciną” – W-wa 1959.

Zebrał – Mreck

W METODZIE KIJA I MARCHEWKI TKWIĄ JESZCZE REZERWY…

Znalezione obrazy dla zapytania filozofia kija i marchewki

Media donoszą, że od końca lat 60. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych i w krajach Europy Zachodniej, a ostatnio i u nas, rozwija się nowa, antychrześcijańska ideologia – ideologia ateistycznego liberalizmu, występująca w postaci tzw. poprawności politycznej, która nawiązując do starego hasła, głoszonego przez ojca nacjonalizmu niemieckiego Friedricha Nietzschego, że „Bóg umarł”, na Bożym tronie sadowi pozbawionego wszelkiej kodeksowej moralności tzw. postępowego człowieka. Takiego człowieka, który ustanawia prawa depczące przykazania Dekalogu; który z genderowskim nastawieniem głosi, że nie istnieje ani obiektywna prawda, ani obiektywne dobro; który wzywa do absolutnej swawoli, nie liczącej się z żadnymi zasadami moralnymi i religijnymi; który depcze prawo naturalne, uchwalając w wielu współczesnych parlamentach ustawy pozwalające zabijać ludzi w aborcji i eutanazji; który podważając trwałość rodziny i małżeństwa oraz wspierając na różne sposoby rozmaite anomalia, niszczy sprawdzone przez wieki teorie wychowawcze, a w ich miejsce wprowadza teorie deprawujące młode pokolenia; który głosi wreszcie, że jedyną formułą na udane życie współczesnego człowieka nie jest trzymanie się Bożych przykazań, lecz hedonistyczny konsumpcjonizm, wyrażający się w haśle: jak najwięcej przyjemności, jak najwięcej mocnych przeżyć, jak najwięcej nieskrępowanego niczym seksu, oraz zakupy i ustawiczna zabawa. A może w tym całym dzisiejszym schemacie sięgnąć należy po Stanisława Dygata i jego powieści /Jezioro Bodeńskie/, w której AUTOR odkrywa i pokazuje dążenie do demaskacji wszelkiego rodzaju postaw schematycznych, oraz do obrony autentyczności i wolności człowieka. Można też sięgnąć do utylitaryzmu w jego koncepcji zdrowego rozsądku, tj. postawy, uznającej za najwyższe dobro użyteczność, a więc pożytek jednostki lub ogółu.  Zwanej też „filozofią zdrowego rozsądku”. Utylitaryzm daleki jest od abstrakcyjnych spekulacji, jego celem jest konkretne działanie, dające „największe szczęście największej liczbie ludzi”. /POŻEGNANIA/ Dygata, to opowieść o popadaniu w społeczne schematy, o fałszu, przymusie towarzyskim, bezsensowności konwenansów. W tle tej maskarady rozgrywa się wielka historia Polski. Bez pompy, górnolotności, po cichu – nie jest dla pisarza wiodącym tematem, nie narzuca się czytelnikowi, dzięki czemu fabuła powieści, tak jak jej bohater, nie ulega schematom.

Prawda o ludzkim szczęściu, bądź nieszczęśliwym żywocie jest jak kij, który ma dwa końce. Kijem Wisły nie da się zawrócić, ani tym bardziej zmian które partia zwycięska wprowadza w Polsce od roku 2015. Metoda kija i marchewki czasem jest przydatna, ale na dłuższą metę nie popłaca.

W tej filozofii zdrowego rozsądku i wszystkich teoriach, które człowieka mają na oku, trzeba na chwilę się zatrzymać, by nie nadepnąć na grabie.

W metodzie kija i marchewki tkwią jeszcze rezerwy, choć utylitaryzm depcze jej po piętach.

Zebrał i swoje dwa grosze dodał – Mreck