Archiwa kategorii: Filozofia

KSIĘGA PRZYSŁÓW – STARY TESTAMENT

Znalezione obrazy dla zapytania księga przysłów tyloch

Księga Przysłów, będąca głównym dziełem hebrajskiej literatury mądrościowej, rozpoczyna się słowami: „Przysłowia (hebr. miszle) Salomona, syna Dawida, króla Izraela“ (Prz 1, 1). Tym właśnie słowem zawdzięcza on swą nazwę. Hebrajski termin maszal, który tłumaczymy zwykle jako „przysłowie“, ma jednak w Biblii szersze znaczenie. Terminem tym bowiem określa się wyrocznie Bileama (Lb 23, 7. 18; 24, 3, 21) i pieśń szyderczą przeciw królowi babilońskiemu (Iz 14, 4). Termin ten oznacza też przypowieść metaforę, alegorię, baśń. Nic więc dziwnego, że Księga Przysłów jest nie tylko zbiorem zawierającym rzeczywiste przysłowia, ale także i inne formy literatury moralno-dydaktycznej. Podobnie jak Psałterz, księga ta jest kolekcją różnych zbiorów literatury mądrościowej, świadczącej o jej wielowiekowym rozwoju. Obejmuje ona zbiory różnego rodzaju.
Tytuł księgi przypisuje Salomonowi całą tę kolekcję, lun przynajmniej jej pierwszy zbiór…
…Podstawą tej tradycji była krótka wzmianka w pierwszej Księdze Królewskiej, że Salomon był sławnym mędrcem, który ułożył „trzy tysiące przysłów i tysiąc pięć pieśni“ (1Krl 5, 12 – według tekstu hebrajskiego; według Septuaginty i Wulgaty – 3 Krl 4, 32), oraz że jego dwór był znanym w świecie miejscem, gdzie szczególnie pielęgnowano mądrość, jak na to wskazuje legenda o królowej Sabie (1 Krl 10, 1-13). Tradycja judaizmu przypisywała całe Prawo Mojżeszowi, cały podbój Kanaanu Jozuemu, większość psalów i poezji lirycznej Dawidowi, a całą literaturę mądrościową Salomonowi.
Jest rzeczą oczywistą, że Salomon nie był autorem Księgi Przysłów w jej aktualnej formie. Są w niej bowiem wzmianki – niezależnie od powoływania się na „ludzi Hizkijasza“, którzy spisywali przysłowia – świadczące, że niektóre zawarte w niej wypowiedzi przypisano mędrcom (diabeł tkwi w szczegółach) (Prz 22, 17; 24,23), niektóre zaś Agurowi (30,1), a jeszcze inne Lemuelowi (31, 1). Teksty te, wprowadzające różne zbiory, świadczą zarazem, że księga składa się z siedmiu odrębnych kolekcji…
…Przyjmuje się na ogół, że najstarszą w księdze częścią jest część druga (Prz 10, 1 do 22, 16)… Fakt ten może wskazywać, że przysłowia te przed ich spisaniem, przekazywano ustnie w różnych wersjach. Obecnie jest to zbiór przysłów literackich, jednak niewątpliwie poprzedził je długi okres ustnego przekazu. Toteż przyjmuje się, że zbiór może pochodzić z czasów przed babilońską niewolą, choć nie jest to takie pewne, gdyż występujące w nim arameizmy wskazują, że niektóre jego partie mogą pochodzić z późniejszego okresu (np. 14, 24; 17, 10; 18, 24; 19, 20)…
Księgi mądrościowe, czyli sapiencjalne, Starego Testamentu określa się też mianem pouczających lun dydaktycznych. Wszystkie te księgi są utworami poetyckimi, a ich celem jest przekaz określonych treści filozoficznych. Księga Przysłów, tak jak inne księgi tego rodzaju, stara się wpoić czytelnikowi pewne prawdy, chce go czegoś nauczyć. Oto fragment z Księgi Przysłów, zawierający ojcowskie pouczenia dla syna. Cociaż został napisany w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, nie stracił do dziś swojej aktualności.

Słuchajcie, synowie, pouczeń ojca swego
i starajcie się nabyć rozsądku dla siebie.
Chcę bowiem dać wam dobre pouczenie,
więc nie pomijajcie mojej nauki.
Sam przecież byłem synem umiłowanym przez ojca
i jedynakiem rozpieszczonym przez matkę.
Ojciec mój wtedy pouczał mnie i mówił mi:
Opieraj swe serce na moich słowach
i strzeż moich przykazań, a będziesz żył.
Zdobywaj mądrość, nabywaj rozsądku
i nie odwracaj się od mych słów
ani ich nie zapominaj.
Nie opuszczaj mądrości, a będzie cię strzegła.
Kochaj ją, a będzie cię ochraniać.
Początek mądrości jest taki: Nabywaj mądrości
i za całe twe mienie nabywaj rozsądku.
Szanuj ją, a ona cię wywyższy,
uraczy cię, gdy ją obejmiesz.
Na twą głowę włoży wspaniały wieniec
i otoczy cię koroną chwały.

Słuchaj więc, mój synu, i przyjmij moje słowa,
a pomnożą ci się lata twego życia.
Uczyłem cię mądrego postępowania
i prowadziłem cię po drogach prawości.
Jeśli nimi pójdziesz, nic nie zatrzyma twego kroku,
a jeśli pobiegniesz, to się nie potkniesz.
Trzymaj się więc moralności i jej nie odstępuj.
Strzeż jej, gdyż ona jest twoim życiem!
Nie wchodź więc na ścieżkę niegodziwych
i nie krocz ścieżką złych (ludzi).
Od takiej drogi stroń i nie przechodź nawet przez nią,
odstąp od niej i ją omijaj!
Albowiem tacy nie zasną,
póki nie uczynią czegoś złego,
i tak długo nie będą spać,
aż nie spowodują czyjegoś upadku.
Jedli bowiem chleb pochodzący z niegodziwości
i pili wino pochodzące z grabieży.
Droga sprawiedliwych jest jak blask jutrzenki,
święcącej stale aż do jasnego dnia.
Natomiast droga niegodziwych jest jak mroczna ciemność,
nie wiadomo, o co można się potknąć.
Mój synu, słuchaj uważnie moich słów
i przysłuchaj się moim wypowiedziom,
aby nie zniknęły z przed twoich oczu.
Strzeż ich w głębi serca,
gdyż są życiem dla tych, którzy je znajdują,
i są lekarstwem dla całego ich ciała.
Ale nad wszystko inne strzeż swego serca,
gdyż w nim jest źródło życia.
Odsuń od siebie kłamliwość ust,
i oddal od siebie przewrotność warg!
Niech twoje oczy patrzą prosto,
a twe powieki niech kierują się przed siebie!
Wyrównaj szlak swojej drogi
i niech całe twe postępowanie będzie bez skazy (4, 1-26).
Synu mój, przysłuchaj się mej mądrości
i wsłuchaj się w moją roztropność (5,1).
Mój synu, strzeż moich słów
i zachowaj moje przykazania.
Strzeż moich przykazań, a będziesz żył!
Strzeż mojej nauki jak źrenicy oka!
Przywiąż ją do swych palców
i zapisz na tablicy swego czasu!
Powiedz mądrości: „Ty jesteś moją siostrą“,
a rozum nazwij swoim znajomym (7, 1-4).
Idź do mrówki, leniwcze,
przyjrzyj się jej postępowaniu, abyś zmądrzał!
Ona nie ma wodza, ani zarządcy, ani władcy,
a w lecie przygotowuje swój pokarm
i w żniwa zbiera swe pożywienie.
Leniwcze, jak długo będziesz się wylegiwał,
kiedy wstaniesz ze swego snu?
Jeszcze trochę snu, trochę drzemki,
nieco założenia rąk, aby jeszcze poleżeć,
Wtedy, jak wędrowiec nadejdzie twoja bieda,
a twój niedostatek jak mąż zbrojny.
Podlec i niegodziwiec chodzi z obłudą na ustach,
mruga oczami, daje znaki nogami,
wskazuje palcami, ma w sercu przewrotność,
w każdym czasie knuje zło i szerzy niezgodę.
Dlatego nagle nadejdzie nań nieszczęście,
znienacka zostanie rozbity
i nie będzie dlań ukojenia.
Jahwe nienawidzi sześciu rzeczy,
a siedem rzeczy jest dla niego obrzydliwością:
zarozumiałość, kłamliwy język,
ręce przelewające niewinną krew,
serce knujące niecne zamiary,
nogi śpieszące, aby biec do złego,
fałszywy świadek, wypowiadający kłamstwa,
i sianie niezgody między braćmi.
Pilnuj, mój synu, nakazów ojca swego
i nie odrzucaj nauki swej matki.
Przywiąż je na zawsze do twego serca
i zawiąż je sobie na szyi.
Kiedy będziesz się błąkał, będą cię prowadzić,
podczas twego snu będą cię strzec,
a gdy się obudzisz, przemówią do ciebie.
Gdyż przykazania są świecą, a nauka światłem,
drogą życia zaś są moralne przestrogi
strzegące cię od złej kobiety,
od pochlebstw języka obcych (6, 6-24).

Czy mądrość nie woła,
a rozsądek nie podnosi głosu,
ustawiwszy się na szczycie wzgórz
przy drodze i przy rozstaju dróg?
Obok bram u skraju miasta,
przy przedsionkach u wejścia radośnie wykrzykuje:
„do was mężowie, wołam
i mój głos kieruje do ludzi.
O nierozważni, zrozumcie, na czym mądrość polego,
a głupcy zrozumcie, co to jest sumienie.
Słuchajcie, bo będę mówić wielkie słowa,
a to, co wypowiadają moje wargi, jest prawe,
gdyż moje podniebienie wyraża tylko prawdę,
a niegodziwość jest obrzydliwością dla moich warg.
Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust,
nie ma w nich nic krętego i przewrotnego.
Wszystkie są proste i słuszne dla rozumnego
i prawe dla tego, co posiadł wiedzę.
Weźcie moje pouczenie, a nie srebro,
i wiedzę raczej niż wyborne złoto.
Mądrość bowiem jest lepsza niż perły
i żadne przyjemności jej nie dorównają.

Ja mieszam mądrość z roztropnością,
odkrywam nimi świadome knowania.

Bojaźń Jahwe, to nienawiść zła,
toteż nienawidzą dumy i pychy,
złego postępowania i przewrotnych ust.
Ja mam radę i umiejętność życia.
Ja jestem rozumem i ja mam potęgę.
Przeze mnie panują królowie
i władcy wydają sprawiedliwe prawa.
Przeze mnie władzę mają książęta
i hojni są wszyscy ziemscy sędziowie.
Kocham tych, którzy mnie kochają,
a znajdują mnie ci, którzy mnie szukają gorliwie.
Ze mną jest bogactwo i cześć,
mienie i sprawiedliwość.
Mój owoc jest lepszy niż złoto
nawet czyste, lite złoto,
a mój plon lepszy niż wyborne srebro“ (8, 1-19).

Witold Tyloch

Zebrał – Mreck

KRÓLESTWO NIEBIESKIE, NICZYM FATAMORGANA, BĄDŹ BAŃKA MYDLANA …

Znalezione obrazy dla zapytania fatamorgana na pustyni

Wokół nas jest inny świat. Jest blisko. Dotyka nas na wyciągnięcie ręki. Jest jak cudowna bańka mydlana, która pęka za każdym razem kiedy ją dotkniemy. Należymy do niego, ale on do nas nie należy. Czasem przyjdzie łaska jak błyskawica i odsłoni go komuś. I wtedy ten, któremu zostało to objawione, usiłuje topornymi słowami, rzeźbą, obrazem, rysunkiem, nazwać to zjawisko, które przeżył, które ujrzał. Po czym, z wielkim trudem stara się wpatrywać w swoje słowa, rzeźbę, obraz, rysunek, to wszystko, co mu owo objawienie w ich namiastce przypomina.
Wokół nas jest inny świat. My należymy do niego, ale on do nas nie należy. Tak jak ktoś już kiedyś powiedział – Ja nie jestem z tego świata, ale za mną podążajcie, by trafić do niego. Ktoś już zapisał te znaki, zalegają w pustynnych piaskach, można je odnaleźć. Tam się unoszą niczym fatamorgana, wciąż czekając na odkrycie.

Do słów ks. Mieczysława Malińskiego – swoje dwa grosze, Mreck dodał

OSTATNIE ROZDANIE

 

Znalezione obrazy dla zapytania gra w pokera

Karty rozdane. Nowa gra się zaczyna. Zasady gry wciąż te same, co w czasie gry swej dobierzesz, jakie masz asy w rękawie. Rozgrywasz ty sam. Co potrafisz lepiej niż w ubiegłym rozdaniu? Czy zmądrzałeś po swoich klęskach, niepowodzeniach, sukcesach i osiągnięciach? Czy wiesz już więcej, o kogo w tej grze tak naprawdę chodzi? Być może, to już ostatnie rozdanie. Przegrałeś już wszystkie swoje srebrniki, a teraz już grasz o swoją Duszę.

Do słów ks. Mieczysława Malińskiego swoje dwa grosze dodał – Mreck

ZWOJE MORZA MARTWEGO…

Biuro Poselskie PiS obok Roman Brandsteatter - rzeźba Tarnów

Zanim przejdę do meritum wynikające z rozmowy Teresy Krzemień, z Romanem Brandstaetterem i innymi ludźmi Sztuki, z którymi spotkała się osobiście, w czasie dość szczególnym dla Polski, jakim był niewątpliwie okres pięciolecia PRL w XX wieku, w latach 1978-1983, pozwolę sobie zacytować tekst na temat książki Richarda Dawkinsa o Bogu Urojonym, który zamieszkał w ludzkich istotach, od czasu, kiedy rodzaj ludzki pojawił się na tył łez padole i który działa nadal na wszystkich frontach ziemskiej przestrzeni w sferach naszych stosunków międzyludzkich, cechując się m.in. brakiem tolerancji i tym wszystkim, co nas ludzi od siebie coraz bardziej dzieli i oddala. Tak było w czasach Inkwizycji, a dziś ponownie powraca ze wzmożoną siłą. Wspomnę jeszcze, że teatralna recenzentka i dziennikarka ówczesnego tygodnika /Tu i Teraz/ nie miała łatwego życia. Wraz ze swoim tygodnikiem była krytykowana i bojkotowana przez wiele środowisk życia publicznego, które identyfikowało się z Kościołem i ruchem polityczno-zawodowym pn. /Solidarność/. Niezależnie od tej czy innej nagonki, szczęśliwym trafem, udało jej się zamieścić kilka rozmów w książeczce ISBN 83-03-01359-9. Wiele myśli z tych rozmów można wyczytać, ale o tym później.
/-‭ ‬Atakuję Boga, wszystkich Bogów, wszystko, cokolwiek nadnaturalnego, gdziekolwiek i kiedykolwiek zostało wynalezione/ – deklaruje słynny biolog Richard Dawkins w książce „Bóg urojony”, która ukazała się również po polsku.
Powód napisania tego liczącego ponad‭ ‬500 stron dzieła autor deklaruje jasno we wstępie: „Założony przeze mnie cel tej książki zostanie osiągnięty, jeśli każdy religijny czytelnik, przeczytawszy ją pilnie od deski do deski, stanie się ateistą”. Mamy więc niewątpliwie do czynienia z książką zaangażowaną, antyreligijnym manifestem, który ma wstrząsnąć umysłami ludzi. Dawkins ujawnia także inny cel swej publikacji: ileż niewierzący by osiągnęli, gdyby udało im się wyjść z ukrycia i zjednoczyć siły.
Dlatego‭ „‬The Daily Telegraph” pisał ostatnio o „ofensywie ateistów”. Jak twierdzi brytyjska gazeta, nawet w ultrareligijnych Stanach Zjednoczonych półki w księgarniach zaczęły zapełniać się publikacjami wymierzonymi w wiarę w Boga. Tylko w ubiegłym roku ukazały się trzy książki na ten temat, napisane przez znanych naukowców, i każda z nich odniosła rynkowy sukces.
Pierwsza to‭ „‬Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon” (w wolnym tłumaczeniu – Odczarowywanie: religia jako zjawisko naturalne), napisana przez Daniela Dennetta, słynnego amerykańskiego filozofa umysłu i naukowca zajmującego się badaniami nad mózgiem. W wywiadzie dla dziennika „The New York Times” streścił on krótko przesłanie swojego dzieła: „Nie ma wątpliwości, że idea Boga, który wysłuchuje naszych modlitw i z którym można rozmawiać, ingerującego w losy świata, jest ideą bezsensowną. Po prostu nie ma takiej istoty”. Druga to „Letter to a Christian Nation” („List do chrześcijan”, do tej pory ćwierć miliona sprzedanych egzemplarzy), dzieło Sama Harrisa, również filozofa i naukowca zajmującego się neurobiologią wierzeń religijnych.
Jednak żadna z nich nie może poszczycić się tak spektakularnym sukcesem jak‭ „‬Bóg urojony” Richarda Dawkinsa. Milion sprzedanych egzemplarzy, jeden z hitów największej na świecie internetowej księgarni amazon.com oraz cały czas miejsce w pierwszej dziesiątce listy bestsellerów dziennika „The New York Times”. Taki jest półroczny bilans obecności na rynku dzieła Dawkinsa. Nie licząc lawiny komentarzy i dyskusji, które przetoczyły się również przez polską prasę, jeszcze zanim pojawił się przekład „Boga urojonego” na nasz język.
Czy sukces ten jest zasłużony‭? ‬Jako recenzent jestem w dość trudnej sytuacji. Z jednej strony bowiem wolę bardziej wysublimowane filozoficznie dyskusje na temat wiary, np. „Jeśli Boga nie ma…” Leszka Kołakowskiego, „Non serviam” Stanisława Lema czy „Cud teizmu” Johna L. Mckiego. Brutalny i nieraz przesadnie złośliwy atak na religię (choć nie można odmówić Dawkinsonowi błyskotliwości) sprawia wrażenie powtórki z historii (antyreligijnych manifestów napisano już wiele) i może odstręczać od lektury. Z drugiej jednak strony uważam publikację Dawkinsa za bardzo ważną i wartą lektury. I to co najmniej z trzech powodów.
Pierwszy to odwaga autora.‭ ‬Można odnieść wrażenie, że ponad przepaścią pomiędzy racjonalno-naukowym światopoglądem a wiarą w Boga zostały przerzucone w ostatnich dziesięcioleciach mosty pojednania. Choćby dzięki bardzo przychylnym wypowiedziom Jana Pawła II na temat teorii ewolucji czy dyskusjom uczonych (również tych niewierzących), organizowanym przez papieża w rezydencji w Castel Gandolfo. Konflikt nauka–wiara miałby więc w dużym stopniu zostać zażegnany. Nic bardziej mylnego – i to właśnie Dawkins, jako jeden z niewielu uczonych, ma odwagę powiedzieć.
Światopogląd naukowy i religijny oddaliły się dziś od siebie bardziej niż kiedykolwiek w historii.‭ ‬Na przykład chrześcijaństwu (w najważniejszych doktrynalnych odmianach: katolickiej i protestanckiej) cios zadał ewolucjonizm. Zniszczył bowiem jeden z głównych filarów doktryny: koncepcję grzechu pierworodnego, która obarczała człowieka odpowiedzialnością za wprowadzenie zła w dobry świat stworzony przez Boga. Nie da się jej pogodzić z wiedzą na temat ewolucji biologicznej, której produktem jest cierpienie i śmierć.
W tej kwestii Kościół katolicki unika zabierania głosu‭ (‬dobitnie świadczy o tym np. książka z 1990 r. „Wprowadzenie w chrześcijaństwo” Josepha Ratzingera, obecnego papieża Benedykta XVI) albo mówi w sposób kompletnie niejasny, o czym można się przekonać, zaglądając do niewielkiego dzieła „Grzech pierworodny w nauczaniu Kościoła”, autorstwa m.in. wpływowego kardynała Christopha Schönborna. Choć problem jest ogromnie palący, co uczciwie przyznaje katolicki teolog John Haugh w książce „Odpowiedzi na 101 pytań o Boga i ewolucję”: „Współczesna sensowna teologia nie może ignorować faktu, iż nauki ewolucyjne ogromnie poszerzają skalę zagadnienia niepojętego, niezawinionego cierpienia”. Problem jednak w tym, że teologia to zagadnienie ignoruje.
To oczywiście tylko jeden z przykładów ogromnych kłopotów doktryny katolickiej‭ (‬i nie tylko jej) w zderzeniu ze współczesną nauką czy może nawet szerzej – współczesnym światem, do którego archaiczny język religii przestał w ogóle pasować. Czytając na przykład ostatnie wydanie „Katechizmu Kościoła katolickiego” (opasły tom będący kompletnym wykładem doktryny katolickiej, nie należy mylić go z katechizmami dla dzieci), miałem podobne wrażenie, jak podczas lektury przygód młodego czarodzieja Harry’ego Pottera czy „Władcy pierścieni”. To jest w wielu punktach bajkowy, by nie rzec infantylny, opis świata. Gdy natomiast autorzy „Katechizmu” stają wobec najbardziej poważnych pytań – o sens cierpienia, pochodzenie zła czy nieśmiertelność duszy – zawsze w odpowiedzi pojawia się magiczne słowo „tajemnica”. Dawkins ma odwagę głośno zadać brutalne pytania: czy taka wizja świata, karmiąca się mitami sprzed ponad 2 tys. lat, może być satysfakcjonująca dla współczesnego racjonalnego umysłu? Czy religia potrafi być równoprawnym partnerem w intelektualnej debacie nad najistotniejszymi zagadnieniami dotyczącymi kosmosu i człowieka? Czy w ogóle da się, nie gwałcąc rozumu i sumienia, być jednocześnie racjonalnym i wierzącym? Oczywiście, problem ten nurtował ludzi już u zarania chrześcijaństwa. Na przełomie II i III w. naszej ery Tertulian, jeden z pierwszych wybitnych teoretyków Kościoła zachodniego, zwracał uwagę właśnie na absurdalność wiary; to jemu przypisuje się słynną maksymę „Credo, quia absurdum” (wierzę, bo to niedorzeczne). Nigdy jednak rozziew między wiarą a rozumem nie był tak dramatyczny jak dziś.
Druga istotna kwestia,‭ ‬którą porusza brytyjski naukowiec w „Bogu urojonym”, to prawo do odrzucenia religii. Choć żyjemy w liberalnej części świata, gdzie wolności obywatelskie są przestrzegane i chronione, to np. przyznanie się polityka do ateizmu budzi nieufność i znacznie obniża jego szanse wyborcze. Zwłaszcza dotyczy to Stanów Zjednoczonych, ale także obecnej Polski, w której agresywna „religijność na pokaz” jest w modzie.
Dlatego Dawkins zadaje dwa niezwykle istotne pytania:‭ ‬czy bycie ateistą rzeczywiście zagraża moralności i czy w takim razie religia jest prawdziwą strażniczką ładu społecznego? Odpowiedzi brzmią: nie. Dawkins argumentuje, iż nasz zmysł etyczny ma biologiczne korzenie. Reguły moralne nie zostały wyryte przez Boga na kamiennych tablicach i objawione człowiekowi, ale ukształtowały się w naszych umysłach w rezultacie długiego procesu ewolucji. Żadne badania nie wskazują też, by osoby niewierzące charakteryzowały się szczególnym brakiem poszanowania norm moralnych. By były bardziej cyniczne, okrutne czy rozpustne. Ludzi dobrych i złych można po równo znaleźć wśród ateistów jak i wśród wierzących. Mówiąc krótko: religia nie jest żadnym gwarantem przestrzegania norm.
Co więcej:‭ ‬czy przekonanie, że jest nam dane tylko jedno życie, paradoksalnie nie stanowi trwalszego fundamentu moralności? – pyta Dawkins. Ponieważ czeka nas po śmierci nicość, spróbujmy uczynić doczesny ziemski świat jak najbardziej znośnym i przyjaznym, gdyż wszyscy jesteśmy istotami cierpiącymi i śmiertelnymi. Jeszcze w „Samolubnym genie” Dawkins pisał o ludziach jako jedynych organizmach, które zdały sobie sprawę z natury ewolucji – procesu w swej istocie brutalnego, bezrozumnego i okrutnego. Dlatego tylko człowieka stać na zbuntowanie się przeciw samolubnym genom i porzucenie przypisanej mu przez naturę roli maszyny przetrwania.
Dawkins stara się na kartach swojej książki rozwiązać bardzo istotną zagadkę:‭ ‬po co ludzie w ogóle wierzą w świat nadprzyrodzony? Jego zdaniem fenomen wiary nie ma wartości adaptacyjnej, tzn. dzięki religii nie zyskaliśmy żadnej przewagi w ewolucyjnym wyścigu. Nie służy ona ani pojedynczym osobnikom, ani całym grupom, gdyż przemoc, którą powoduje, przynosi więcej strat niż zysków. Czym zatem jest? Umysłowym wirusem, sprytnym memem. Mem to pojęcie ukute przez Dawkinsa i oznaczające umysłowy odpowiednik genu, który potrafi powielać się i przeskakiwać z mózgu na mózg, jak np. moda na chodzenie w czapce bejsbolówce z daszkiem założonym na tył głowy. Religia jest od najwcześniejszych lat wciskana przez rodziców w bezkrytyczne umysły dzieci, trudno więc się dziwić, iż potrafi świetnie przetrwać i się powielać.
Ta koncepcja Dawkinsa jest najmniej przekonującą partią książki.‭ ‬Wierzenia religijne są bowiem zbyt stare i powszechne, by traktować je wyłącznie w kategoriach bezużytecznego i złośliwego wirusa umysłu czy produktu ubocznego procesów ewolucji. Z jakiegoś powodu‭ – ‬zapewne jak najbardziej przyziemnego – religie powstały i przetrwały, odgrywając w życiu społeczeństw istotną rolę‭ (‬zarówno pozytywną, jak i negatywną).‭ ‬Zagadnienie genezy wiary, ogromnie ciekawe, nadal więc czeka na swoje rozwiązanie.‭
Lektura książek takich jak‭ „‬Bóg urojony” prowokuje do zadania pytania: czy warto ludzi nawracać na ateizm i pozbawiać złudzeń co do podstaw ich wiary? Zdaniem autora „Boga urojonego” oczywiście tak – według niego świat byłby znacznie lepszy bez religii, będącej przyczyną wojen, ucisku (np. kobiet w krajach islamu) i umysłowego zacofania. Teza ta wydaje się co najmniej kontrowersyjna, jeśli nie naiwna. Dawkins jednak o tyle może mieć rację, że osłabienie wpływów religii – szczególnie w krajach islamu – uczyniłoby nasz świat znośniejszym.
„Bóg urojony‭”‬, jak słusznie ujął to jeden z brytyjskich recenzentów, „jest jak łyk świeżego powietrza‭”‬. Jednym z fundamentów kultury Zachodu jest bowiem gotowość do otwartej, racjonalnej debaty na każdy temat.‭ ‬Tym bardziej że religia nadal ma ogromny wpływ na nasze życie (czy tego chcemy, czy nie‭) ‬i powinna podlegać wnikliwej oraz krytycznej analizie. A sceptycznych argumentów ludzi odrzucających wiarę w Boga warto zawsze wysłuchać/.
Po tej czytance powracam do naszej rzeczywistości, o rozmowach Pani Teresy Krzemień, albowiem warto rozmawiać, choć Janowi Pospieszalskiemu one nie wychodzą, a Pani Teresie, recenzentce teatralnej i owszem.
/Tu i Teraz/ – wychodzący w latach 1982-1986 tygodnik kulturalny, redagowany przez pisarzy i intelektualistów – (wspierających stan wojenny) – należy dodać, apelujący do ludzkiego rozsądku.
Redaktorem naczelnym był Kazimierz Koźniewski. Wśród redaktorów i współpracowników pisma byli m.in.: Jerzy Urban (publikujący pod pseudonimem Jan Rem), Wiesław Władyka, Teresa Krzemień, Adam Schaff, Aleksander Minkowski, Zbigniew Safjan, Zbysław Rykowski i Leszek Żuliński.
Ze względu na swoją linię polityczną pismo zetknęło się z ostracyzmem, na przykład teatry odmawiały biletów gdy dowiadywały się, jaką redakcję reprezentuje Teresa Krzemień (recenzentka teatralna). Edward Redliński początkowo zadeklarował się jako współpracownik pisma, zanim jednak cokolwiek napisał oświadczył, że nie opublikuje nic aż do końca stanu wojennego. Również w samej redakcji dochodziło do konfliktów. Minkowski i Safjan domagali się wyrzucenia Urbana, którego uważali za główny powód ostracyzmu; był on również krytykowany przez Władykę i Rykowskiego/.
Loda Halama – /Moje nogi i ja/ – Książkę opracowała ta sama Teresa Krzemień, z Tygodnika /Tu i Teraz/. Ze względu na swoją linię polityczną pismo zetknęło się z ostracyzmem, na przykład teatry odmawiały biletów gdy dowiadywały się, jaką redakcję reprezentuje Teresa Krzemień (recenzentka teatralna).
Czy dlatego obie panie tak nieładnie potraktowały aktora w książce Pani Lody, bo przecież również oficera Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie A Żabczyńskiego. (Być może jedna z urażonej dumy, druga z przyczyn ideologicznych), pisząc, że był słabym człowiekiem, miał nabrzmiałą twarz od alkoholu, utył itp/.
Ale nie o nogach miałem pisać, choć i one są ważne bo nas niosą w różne zakątki labiryntu naszego świata. Do Kijowa również, bo tam dziś gorąco, ale na ten temat innym razem.
Kilka słów z rozmowy Teresy Krzemień, z Romanem Brandstaetterem, którego rzeźba przy ulicy Wałowej przy ulicy Goldhamera w Tarnowie sobie stoi, chciałbym wtrącić na koniec tego tekstu. O innych rozmówcach Pani Teresy Krzemień, m.in., o Kazimierzu Kutzu, może innym razem zdążę napisać. Pod warunkiem, że zapowiadanego na 22 lutego 2018 roku końca świata nie będzie.
Być może z Panem Bogiem uda nam się porozumieć i ten przesunie koniec naszego świata w czasie i wówczas wspomnę jeszcze o innych rozmówcach.
Ludzie się zmieniają ich charaktery i upodobania również. Mówi się o nich, że są jak chorągiewki. Wszystko co w nich zależy od politycznego wiatru. Z drugiej jednak strony mówi się, że tylko krowa nie zmienia poglądów.

Żydowski cmentarz w Tarnowie
Roman Brandstaetter mieszkał i żył w Tarnowie, ale zanim do tego dojdę wspomnę jeszcze o  polemicznym tekście z Teresą Krzemień, pt. /Dlaczego wybrano Las Ardeński? Jerzy Biernacki/Teresa Krzemień – Kultura nr 43 z dn. 24.10.1976 r.
Ne będę cytował całego tekstu, wtrącę tylko dwa zdania z tej polemiki:
/Generalnie – cieszy, że ktoś jeszcze może uważać za „napastliwą” recenzję po prostu krytyczną, że szabel dobywa się w obronie teatru, że prowokuje to Szekspir. Szekspir pewnie nie pisał dla dzieci i pewnie dla dzieci Miłosz „Jak wam się podoba” nie tłumaczył, chyba też i Tadeusz Minc „dla milusińskich, jej nie inscenizował”. Jeśli czytelnik nie był tego pewien – potwierdzam; zgodność swego przekonania w tej mierze z p. Biernackim/.
A jednak można się zgodzić.
Z dyrektorem Janem Klatą Teatru Starego jest podobnie. Można by na ten temat, ale w tym lesie można zabłądzić.
/Będzie drugie Qumgan/, ale zapewne chodzi o Qumran. To rozmowa o Biblii i przeżyciach z nią związanych.
/Aby poznać rodowód chrześcijaństwa trzeba najpierw odwiedzić Qumran, przynajmniej w wyobraźni, przyjrzeć się tajemniczym ruinom klasztoru nad brzegiem Morza Martwego, w którym mieszkali niegdyś esseńczycy — Żydzi, którzy w czasach Jezusa prowadzili tam swoją szkołę zakonną. Po zapoznaniu się z treścią Zwojów Morza Martwego doszedłem do wniosku, że nie sposób zrozumieć ludzi żyjących w owych czasach, czyli I wieku n.e., ich obyczajów i wierzeń jeśli odrzucimy lub zlekceważymy te dokumenty odkryte w Palestynie w 1947 roku. Ewangelie mówią nam bardzo mało na temat świata, w którym żył Jezus i apostołowie.
Znacznie więcej światła na tę scenę rzucają Zwoje Morza Martwego. Właśnie Qumran i Jerozolima są, bramami otwierającymi nam podwoje chrześcijańskiego królestwa, a nie Rzym lub Konstantynopol. To pewnie jedyna droga do zrozumienia rodowodu chrześcijaństwa i kościoła. Paleografowie są zgodni co do tego, że esseńczycy, na pismach których wzorowali się w znacznej mierze, bezpośrednio lub pośrednio, bardziej lub mniej świadomie, autorzy czterech ewangelii i listów apostolskich i sam Jezus, byli gminą religijną starszą od Jezusa i apostołów o co najmniej 150 lat. W związku z tym nasuwa się wniosek: skoro Jezus i apostołowie zapożyczyli wiele nauk od nich, i być może innych nauczycieli tamtego okresu, zatem Kościół i cała jego wielowiekowa tradycja jest domeną, w której należałoby pilnie dokonać stosownych rewizji i przewartościowań, jak słusznie zauważył John Marco Allegro, tłumacz tych tekstów. Stwierdzenie takie może wydać się dla wielu chrześcijanom dziwne, wręcz szokujące; niemniej, fakty historyczne są nieubłagane, teksty Zwojów Morza Martwego mówią same za siebie, a opowiadają nam nową historię/.
Nie wiem co myślał o tych biblijnych przekazach Roman Brandstaetter, ale zanim napiszę o czym mówił Teresie Krzemień, przytoczę jedną polemikę ze srony WWW:
„[…] Osobiście nie twierdzę, że Jezus i jemu podobni nie istnieli – jedynie, że najprawdopodobniej nie istnieli, a to jest różnica; mówiąc zaś dokładniej: nie istniał Bóg-Jezus, który z nieba zstąpił, który po wodzie człapał i w niebo czmychnął. Mógł zaś istnieć Żyd-Jezus, który był zelotą, uczonym w piśmie, faryzeuszem, Esseńczykiem, ex-członkiem Mandaitów, czy innym ówczesnym sekciarzem, ale Bogiem po prostu być nie mógł, to tak jakbyś się upierać, że pewien szympans, który się podawał za słonia, naprawdę nim był. Żaden zdrowy na umyśle Żyd nie mógłby twierdzić, że jest częścią Trójcy, że jest samym Bogiem, który na świat zstąpił.”
/Ksiądz Meslier napisał u schyłku życia testament dla swych parafian, w którym czytamy m.in.: „Iluż zresztą tak zwanych pisarzy pogańskich, jak Ksenofont, Platon, Cycero, cesarz Antoniusz, cesarz Julian, Wergiliusz itd., stworzyło dzieła wspanialsze niż te księgi, które mają być natchnione przez Boga! Śmiało mogę powiedzieć, że same tylko bajki Ezopa są z pewnością o wiele bardziej pomysłowe i kształcące niż prostackie i przyziemne przypowieści zawarte w Ewangeliach. Pomijając prostactwo i wulgarność stylu, pomijając brak kompozycji w opowieściach o poszczególnych zdarzeniach, w dodatku bardzo mglisto przedstawionych, niezgodności i sprzeczności w relacjach autorów dowodzą jeszcze bardziej, że księgi te nie mogą być boskiego pochodzenia. Autorzy ich bowiem przeczą sobie w wielu sprawach. Nie mieli nawet dość rozsądku i wrodzonych zdolności, aby dobrze ułożyć jedną chociażby historię (…) Jakżeż czcze są owe podstawy czcicieli Chrystusa! Ich moralność! W istocie swojej jest ona taka sama jak w innych religiach. Z tym zastrzeżeniem jednak, że z niej wywodzą się okrutne dogmaty, źródło prześladowań i zamętu. Ich cuda! Nie ma ludu, który by ich nie miał, tak jak nie ma mędrca, który by nie uważał ich za bajki. Ich proroctwa! Czyż nie dowiedziono ich fałszywości? Ich obyczaje! Czyż nie są najczęściej haniebne? Ich instytucje religijne! A czyż gmachu tego nie wzniósł fanatyzm, czyż nie utrzymuje go intryga? Doktryna! Czyż nie jest szczytem niedorzeczności?”
Obawiam się, że może chodzić o jakieś „Qumgan”, ale na sto procent nie jestem tego pewien. Roman Brandstaetter w roku 1980, pani Teresie Krzemień, na jej liczne pytania, odpowiada tym charakterystycznym urywkiem: – /(…) Chciałbym – bardzo, napisać coś większego o Tarnowie. Czy mi starczy życia? Mam 70 lat… Bo wszystko się tu kojarzy w dziwny sposób; ta Góra Marcina pod Tarnowem, Tarnów, Jerozolima, Rzym … Tarnów na wzgórzu, Dunajec … Napisałem taki poemacik – niedawno – „Biblio, Ojczyzno moja” Posłałem do „Tygodnika Powszechnego”. On się zaczyna:
/Biblio, Ojczyzno moja
Biblio, moja ziemio polska
i franciszkańska …

Roman Brandsteatter - rzeźba w Tarnowie
Dużo czasu w życiu zmarnowałem na zajmowanie się głupstwami. Mam wyrzuty sumienia z tego powodu. Niepotrzebnie niektóre rzeczy pisałem, robiłem … Tego i owego nie powinienem napisać, raczej trzeba było ogniskować się w ważnym. Bo cenzurą była dla mnie wojna ostatnia. Ona zadecydowała o całkowitej mojej przemianie wewnętrznej. To jakby była moja droga do Damaszku, smuga cienia, coś takiego. W sposób zorganizowany i świadomie zacząłem pracować dopiero od wojny. Pocieszam się tylko myślą, że w życiu nie ma tak naprawdę rzeczy niepotrzebnych, więc to niepotrzebne, co zrobiłem – było niezbędne … Trzeba przejść przez doliny, góry, rzeki, omyłki, błędy – one dają sumę doświadczeń i … kiedyś zaowocują/.
Ironia losu wobec dzisiejszego pis-owskiego rykowiska, jest nią rzeźba Romana Brandstaettera z fajką na ulicy Wałowej w Tarnowie, tuż obok miejskiej siedziby PiS w narożnej kamienicy na piętrze. Rzeźba i siedziba mówią same za siebie i przemawiają do siebie wymownie. Zwłaszcza teraz, wobec nowej pis-owskiej ustawy IPN i tego całego nacjonalistycznego zgiełku w relacjach polsko-żydowskich.

Bohomazy na cmentarnym murze Tarnów Szpitalna
Polski Kościół milczy, choć choć niektórzy jego hierarchowie starają się ostrożnie wypowiadać, ale to tylko margines wkrótce może być zmarginalizowany przez obecnie rządzący polityczny układ kto ma rację w tym sporze.

Mreck

SUBTELNE DEMONY…

Znalezione obrazy dla zapytania rozmowy z diabłem teatr stu

Nawet z diabelską fantazją wszystkiego się nie da dociec, ale od czego baba? Nie od dziś wiadomo, że gdzie diabli nie mogą, tam kobietę posyłają. Wszystkie polskie diabły zapewne o tym wiedzą co o nich się mówi:
Ani w Boga wierzy, ani się diabła boi.
Co w kobiecym sercu na dnie, to i diabeł nie odgadnie.
Co nagle, to po diable.
Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy.
I diabeł był ładny, póki był młody.
Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy.
Kiedy as na warcie, to diabeł w karcie.
Ni w Boga wierzy, ni się diabła boi.
Nie taki diabeł straszny, jak go malują.
W starym piecu diabeł pali.
Za babą i diabeł nie trafi.
Zamiast anioła za nogi, złapał diabła za rogi.
Aniołowi lekko białym być, ale diabła trudno mydłem myć.
Bogatemu diabeł dzieci kołysze.
Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą.
Woda młynem, wiatr śmigłami, a złą babą diabeł obraca.
Zjedli diabli krowę, niech zjedzą i cielę.
Złego diabli nie biorą.
Złego diabli nie wezmą.
Gdzie diabeł mówi dobranoc? Tego nie wie nikt. Prof. Jerzy Bralczyk objaśnia co oznacza być adwokatem diabła :
Czyli: ktoś, kto broniąc sprawy niesłusznej lub atakując słuszną, przyczynia się do lepszej orientacji w dyskutowanych kwestiach; dawniej też po prostu: obrońca złej sprawy.
W procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych advocatus diaboli szuka „haków” na przyszłych błogosławionych i świętych. Tę funkcję rzecznika publicznego ustanowił papież Leon X. Oficjalnie adwokat diabła jest określany mianem promotor fide, czyli „opiekun wiary“. Promotor obecnego prezydenta Andrzeja Dudy ma się o co martwić, dziś bowiem przed chwilą, ok. połudna 20 grudnia 2017 r., UE uruchomiła wobec Polski Art. nr 7. Warto przytoczyć w tym miejscu tekst Elżbiety Sawickiej pt. „Diabelskie sprawki“ z dn. 23 października 2015 r. Dziennikarka, była szefowa działu kultury w „Rzeczpospolitej” oraz redaktor dodatków „Plus Minus” i „Rzecz o Książkach”. Stale współpracuje z miesięcznikiem „Nowaja Polsza”. Wchodzi w skład jury nagrody za reportaż literacki im. Ryszarda Kapuścińskiego. Oto i on:
/Przyjaciele zmarłego w Oksfordzie 17 lipca 2009 roku wybitnego filozofa, pisarza i eseisty od sześciu lat w okolicach tej daty urządzają Urodziny Leszka Kołakowskiego w warszawskim teatrze Syrena. Gościem specjalnym jest zawsze żona autora „Moich słusznych poglądów na wszystko”, pani Tamara Kołakowska a także Karol Modzelewski, którego związek z biografią filozofa jest jedyny w swoim rodzaju. Razem z Tadeuszem Kotarbińskim i Marią Ossowską Kołakowski w 1965 roku wziął w obronę Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego po opublikowaniu przez nich „Listu otwartego do Partii”, opozycyjnego wobec polityki ówczesnych władz. Towarzysz Wiesław uznał ten dokument za groźny, zawierający program, który „pozbawia partię i rząd racji bytu”. Młodzi ludzie – Kuroń i Modzelewski – zostali  oskarżeni o rewizjonizm, próbę obalenia ustroju i szerzenie fałszywych wiadomości.
Kotarbiński, Ossowska i Kołakowski sporządzili wówczas „Opinię w sprawie pojęcia wiadomości” , która miała posłużyć obronie oskarżonych, ale na nic się nie zdała. Została odrzucona przez PRL-owski sąd, a Kuroń i Modzelewski trafili do więzienia. Natomiast Leszka Kołakowskiego jesienią 1966 roku wyrzucono z partii, a kiedy w Marcu 1968 roku opowiedział się po stronie studentów, zabroniono mu wygłaszania wykładów na Uniwersytecie Warszawskim i wypchnięto na emigrację.

Z urodzinowych okazji teatr Syrena i jego dyrektor Wojciech Malajkat przypominają nie dzieła filozoficzne, ale twórczość literacką Kołakowskiego: bajki, eseje, przypowieści. A było tego niemało, wystarczy wymienić choćby „13 bajek z królestwa Lailonii”, „Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań”, „Cztery bajki o identyczności” czy trawestację „Fausta”.

Laska i kapelusz

Tegoroczne urodziny upłynęły pod znakiem „Rozmów z diabłem” – mija właśnie pięćdziesiąt lat od wydania tej książki zawierającej różne formy literackie: kazanie, modlitwę, wiersz, dialog. Publiczność zgromadzona w teatrze Syrena w poniedziałek 19 października miała niebywale szczęście – z Krakowa przyjechał Jerzy Trela z monodramem „Rozmowy z diabłem. Wielkie kazanie księdza Bernarda” w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego, z muzyką Jana Kantego Pawluśkiewicza i scenografią Jana Polewki. Nie jest to rzecz nowa, spektakl miał swoją premierę w krakowskim teatrze STU w lutym 2006 roku. Leszek Kołakowski widział go na scenie i, jak wspominają świadkowie tego wydarzenia, zachwycił się kunsztem Treli. Przysłał później aktorowi pełen podziwu list z podziękowaniem oraz własną laskę i kapelusz – ważne rekwizyty w przedstawieniu.

Warszawska publiczność także była zachwycona. Zgotowała aktorowi owację na stojąco. Był wspaniały. Przejmujący, przewrotny, podwójny: kaznodzieja i wysłannik piekieł. Najpierw pokorny, w mnisim habicie, przepasany sznurem. Później zrzuci habit i pokaże rogi.

„Kim jest Jerzy Trela w drugiej części wieczoru, nie ma wątpliwości – pisał w recenzji Tomasz Mościcki. Wypastowane buty, elegancki surdut, nienagannie zawiązany staromodny plastron, do tego arogancki, zaczepny ton. Tak może przemawiać tylko diabeł, nieomylnie pewny swojej siły. I znów pojawi się ta podwójność z kazania ojca Bernarda. Szatan Treli jest zmęczony. Zna doskonale bieg rzeczy tego świata, świetnie wie, że bliskie jest jego zwycięstwo. Zakłada elegancki czarny kapelusz, dyskretnie kłania się, znika. Wie, że i tak niedługo znów się zobaczymy…”

Państwa ideologiczne wymyślił diabeł

Poznałam Leszka Kołakowskiego ponad dwadzieścia lat temu w gościnnym domu Janiny i Wiktora Woroszylskich. To życzliwości Wiktora zawdzięczam wywiad, który przeprowadziłam z Profesorem w marcu 1994 roku dla „Rzeczpospolitej”, a potem umieściłam w książce „Przystanek Europa”. Autor „Jeżeli Boga nie ma…” nie przepadał za kontaktami z prasą, ale, namówiony przez przyjaciela, jednak się zgodził. Nasza długa rozmowa nosiła tytuł „Ulubione łowiska diabła”. Wybieram z niej dzisiaj tylko te fragmenty, które odnoszą się do diabelskich sprawek. Wciąż brzmią aktualnie, chociaż dekoracje nieco się zmieniły.

Pomówmy o diable, bardzo częstym bohaterze pańskich tekstów. W szkicu „Polityka i diabeł” zamieszczonym w 1988 roku w „Zeszytach Literackich” wyliczył pan i opisał działania diabła w historii ludzkości i kolejne fazy jego walki z Dobrem. Czwarta faza batalii miała miejsce w XX stuleciu. Diabeł wymyślił państwa ideologiczne, „czyli państwa, których zasada legitymizacji opiera się na na fakcie, że ich właściciele są właścicielami prawdy”. Ale czy to jest nadal aktualne – Związek Radziecki się rozpadł, ideokratyczne państwa komunistyczne upadły, w Berlinie runął mur. Co wobec tego dzisiaj robi diabeł?

Tym, co najbardziej rzuca się w oczy, jest oczywiście korzystanie z naszego przywiązania do plemiennej niszy kulturalnej. To jest coś, co jest naturalne i samo w sobie nie zasługuje bynajmniej na potępienie. Ale…

Więc to nacjonalizm jest dzisiaj główną domeną diabła?

Myślę, że głównie tak, chociaż słowo nacjonalizm nie jest jednoznaczne… Dla mnie ma aurę skojarzeniową negatywną. To znaczy, że zakłada nie tylko przywiązanie do własnych tradycji narodowych, języka, kultury etnicznej, ale też nienawiść do wszystkiego co obce.

Pozostaje pytanie, czy nacjonalizm zawsze jest „diabelstwem”. Są przykłady na to, że odgrywał twórczą rolę w historii. Chociażby Litwy, bez nacjonalistów litewskich końca XIX wieku – księży i nauczycieli, najczęściej chłopskiego pochodzenia – to państwo pewnie wcale by dzisiaj nie istniało.

Innym przykładem są Czesi, których kultura była silnie zgermanizowana. Był ten świadomy wysiłek odrodzenia własnej kultury podjęty przez inteligencję czeską w XIX wieku i to się powiodło. Oczywiście byłoby głupio to potępiać. Ja zawsze jestem za różnorodnością. Lubię obecność małych wysp kulturalnych czy językowych, które istnieją od wieków w Europie. Nie widzę nic dobrego w tym, że taka wielka gałąź języków indoeuropejskich, gałąź celtycka – irlandzki, walijski, starogaelicki i bretoński – obumiera teraz, w ciągu dwóch pokoleń może już w ogóle przestać istnieć.

Uniformizacja nie cieszy mnie wcale, chociaż różnorodność kultur jest nieuchronnie powodem skłóceń i walk. Tego się nie da uniknąć, bo diabeł tam zawsze swoje robi.

Sprawa ukraińsko-rosyjska

Bardzo mała bywa tolerancja dla odmienności i różnorodności, jeszcze mniejsza dla narodowych aspiracji…

Wie pani, zdarza mi się rozmawiać z Rosjanami, z rozumnymi ludźmi, którzy mają nieposzlakowane demokratyczne dossier. Oni nie wierzą w to, że istnieje coś takiego jak naród ukraiński czy nawet język ukraiński. Twierdzą, że Ukraina właściwie nie ma własnej literatury.

Jak mi powiedział jeden z Rosjan, wybitny pisarz, oni mieli tylko jednego naprawdę wielkiego poetę – to był Hryhorij Skoworoda. Ale pisał poezje po rosyjsku, wtrącał tylko jakieś ukrainizmy, tak samo jak Gogol. Wielokrotnie zdarzało mi się takie opinie od Rosjan słyszeć. I powtarzam, od Rosjan najlepszego intelektualnego formatu. Mają takie poczucie, że Ukraina jest naturalną częścią Rosji. No, i w końcu jest ten Kijów, kolebka starej Rusi. Boję się, że sprawa ukraińsko-rosyjska bynajmniej nie jest zakończona. Obym jednak się mylił.

Ostatecznie narody są tworami historycznymi, nie są wieczne. Kiedyś może nie było poczucia odrębnej narodowości ukraińskiej, ale dzisiaj już jest, nie da się zaprzeczyć. Kiedy już takie poczucie powstaje, dorabia się do tego rozmaite legendy historyczne. Bo trzeba mieć zawsze jakiś początek, każdy naród lubi się posługiwać mitami początku. Ale niezależnie od tych mitów – powstają często nowe narody ze świadomością swojej odrębności. I to już są fakty, których nie można odwrócić, ani starać się o ich odwrócenie nie należy. Naród się konstytuuje przez świadomość narodową. Kiedy jest ta świadomość, to jest naród. I wtedy nie można się powoływać na historię, żeby temu przeczyć.

Nie miejcie żadnych kompleksów

W wywiadzie dla tygodnika „Wprost” powiedział pan niedawno: „Sądzę, że jesteśmy w stanie upierać się przy naszej narodowej tożsamości, nie zamykając się w jakiejś prymitywnej oborze”. Jak konkretnie powinniśmy się zachowywać, jak się znaleźć w tej jednoczącej się Europie? Mamy wiele śmiesznych roszczeń i urojeń, ale i mnóstwo kompleksów wobec Zachodu. Jak wobec tego powinniśmy o sobie myśleć? Kim jesteśmy w Europie?

Znajdujemy się w niej tak czy owak, ze wszystkimi swoimi kompleksami. Nie mamy powodów czynić specjalnych wysiłków, żeby się kulturalnie wobec Europy samookreślać. Nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o naszą kulturę. A jeżeli chodzi o takie rzeczy praktyczne, jak wejście w przyszłości do Wspólnoty Europejskiej, to się w końcu stanie. Nie za chwilę, ale w końcu się stanie, jeżeli nie będzie jakichś wielkich katastrof.

Co do naszej kulturalnej odrębności, to nie ma powodów do obaw, abyśmy ją mogli utracić. Kiedy spotykam się z młodymi ludźmi z Polski, to z przyjemnością na nich patrzę, z przyjemnością z nimi rozmawiam, zaprzyjaźniam się z nimi. Kiedy przyjeżdżają do Oksfordu, mówię im czasem: nie miejcie żadnych kompleksów wobec Anglików. Ich jedyna wyższość nad nami polega na tym, że lepiej mówią po angielsku. W innych językach są marni, gorsi od nas.

Chciałbym, żeby wprowadzono więcej łaciny i greki do szkół. Ja ciągle za tym obstaję. To jest rzecz nadzwyczaj ważna dla świadomości wspólnych korzeni kultury europejskiej – łacina, greka, a także, oczywiście, utrzymywanie rdzenia kultury chrześcijańskiej. Tak, trzeba dzieciom wbijać do głowy Biblię.

Megalomania i inne demony

Jedni chcą do Europy, ale inni woleliby się zamknąć we własnych opłotkach. Jest taka skłonność, nawet u części intelektualistów, którzy podnoszą polskie cnoty, katolickie na przykład, czy inne jakieś nasze przewagi – rzeczywiste i domniemane. Jak pan sądzi, z czego to się bierze? Czy to wynika z kompleksów, czy z autentycznej wiary w wyższość ducha polskiego nad bezdusznym Zachodem?

Taka tendencja wywyższania się jest we wszystkich narodach. Niedawno pewien pisarz we Francji ogłosił pod pseudonimem książkę „Skończyć z Anglikami”. Klasyczny przejaw szowinizmu francuskiego: jacy ci Anglicy są głupi, okropni, bezmyślni… A kilka dni temu w „Sunday Times” ukazał się artykuł o Francuzach z kolei – jako reakcja na tę książkę. Było tam napisane, że właściwie Francuzi to jest zupełnie śmieszne plemię. Że tam literatury prawie żadnej nie ma. Że w ciągu ostatnich stu lat nic nie zrobili w kulturze, ani w malarstwie, ani w literaturze. Że wszystkie wojny przegrywali, bo są tchórzami i sługusami. Że jedyna rzecz, która im dobrze wychodzi, to być kelnerami, ponieważ mają naturalną służalczość. To jest oczywiście stek bzdur, – razem ze bzdurą Kownackiego o widelzach – które jednak czyta się i słucha z pewnym rozbawieniem. Takie rzeczy, jak widać, wszędzie istnieją. I Polska na to monopolu dziś nie ma: jakieś grupy zawsze wychodzą z narodową pychą, chełpią się szczególnymi cnotami i zaletami swojego narodu. Jest niedobrze, jeżeli z tego powstają silne ruchy polityczne. Na razie tego typu ruchy oparte na megalomanii narodowej są słabsze, niż się oczekuje. Myślałem, że to będzie liczniejsze i silniejsze w swoim wyrazie politycznym.

Twierdzi pan we wspomnianym tekście w „Zeszytach Literackich”, że nie tylko polityka – tuż po seksie – jest ulubionym łowiskiem diabła, ale także sztuka, nauka i filozofia, choć wyglądają względnie niewinnie. Czy mógłby mi pan to wytłumaczyć na w miarę nieodległych przykładach? To znaczy nie na Platonie, Kartezjuszu czy Rousseau. Jakie są te bliższe naszym czasom subtelne demony, które zatruwają sztukę, naukę i filozofię?

Przy dobrej woli diabelskiej z wszystkiego można wykuć narzędzie, które się nadaje do niszczenia, choćby powstało z najlepszych intencji. Proszę pani, gdyby Hegla nie było, to i Marksa by nie było, takim jakim był. A gdyby Marksa nie było, to jednak i Lenina by nie było. Nie twierdzę, że Marks całe życie myślał o tym, jakby GUŁAG zbudować. Ale tu są ciągłości historyczne, które od intencji nie zależą, dziwne kontynuacje i mutacje kulturalne.

Czy telewizja jest łowiskiem diabła? Nie można powiedzieć, że cała jest diabelskim wynalazkiem, ale jakieś diabły tam siedzą. Można się wprawdzie nieraz nauczyć z telewizji czegoś rozsądnego, ale faktem jest, że tego rodzaju środek przekazu przyzwyczaja nas do bierności, rodzi zobojętnienie na przemoc. Co więcej, jest coś takiego, że w telewizji zaciera się różnica między fikcją i rzeczywistością. Oglądamy thrillery, gdzie bez przerwy się mordują – fikcja. I oglądamy trupy w Bośni, Gruzji czy Somalii i to jest jak gdyby to samo, na jednakowych prawach. I już nie odróżniamy, zaciera się ta granica. Dostrzegam w tym coś niebezpiecznego.

Nie ma żadnych gwarancji

W pewnym momencie spytałam też Leszka Kołakowskiego, czy podpisałby się pod słowami Tomasa Venclovy „Historia toczy się powoli, ale w dobrą stronę”. Miałam nadzieję, że przytaknie. Ale nie.

Historia – powiedział filozof – nie toczy się w żadną stronę. Myślę, że kraje postkomunistyczne – nie mówię o Rosji – tocząc się przez kilka lat po bardzo wyboistej drodze, prawdopodobnie zdołają ustabilizować instytucje demokratyczne. Jeżeli zaś chodzi o historię przez wielkie H, to wie pani, ja myślę, że żadnych praw historycznych nie ma i że żadnych długofalowych przewidywań nie można czynić, oprócz tego, że prawdopodobnie ludzie zawsze będą mieli dostateczną ilość dobrych powodów, żeby się wzajemnie wyrzynać. To nie znaczy, że spodziewam się natychmiast jakichś katastrof. Mogą być stosunkowo długie, kilkupokoleniowe okresy, kiedy się ludzie nie wyrzynają masowo. Ale nie mamy na to żadnych gwarancji.
W tej chwili mimo wszystkich kłopotów, trudności, skłóceń i walk, ta Europa żyje znośnie. Ale gdyby miał nastąpić z jakichkolwiek powodów jakiś bardzo gwałtowny kryzys, to niech nas Bóg chroni. Nie ma gwarancji, że jakiś naród, choćby najbardziej cywilizowany, nie stoczy się w barbarzyństwo. Nie ma tu żadnej gwarancji, każda sytuacja jest krucha. Nie ma żadnych praw historycznych.

Widywałam jeszcze potem Profesora i w Warszawie, i w Krakowie, spotkaliśmy się też na międzynarodowych targach książki we Frankfurcie w roku 2000. Jednak najważniejsze było spotkanie w żoliborskim mieszkaniu Woroszylskich. Dla mnie niezapomniane – miałam okazję słuchać człowieka przenikliwie mądrego, a przy tym dowcipnego i pełnego uroku. Na pożegnanie Leszek Kołakowski w swojej książce „Czy diabeł może być zbawiony” napisał mi długą dedykację. Zaczynała się od słów: „Pani Elżbiecie Sawickiej, która torturowała mnie bestialsko, ale której wybaczam”./
„Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań“ prof. Leszka Kołakowskiego, to odrębny materiał do przemyślenia. Książka zawiera 27 tekstów z lat 1967-1981, a więc z czasu, kiedy Kołakowski objęty był w Polsce zakazem druku. Podzielone na cztery części: Kłopoty z kulturą, Kłopoty z chrześcijaństwem, Kłopoty z socjalizmem i Kłopoty z Polską, wszystkie zmuszają czytelnika do opowiedzenia się za jedną z możliwości, z których każda jest niezadowalająca.
/”Nie jest prawdopodobne, by diabeł mógł zniknąć z życia ludzkiego; mimo wszystkich przebrań, w jakich się pojawia, i mimo okresowych upadków stał się bodaj trwałym składnikiem kultury. Jeśli religia zawsze była próbą wyposażenia całości życia ludzkiego w sens – żądanie, którego nauka spełnić nie może – diabeł jest zapewne nieusuwalnym składnikiem sensownego świata. Wątpliwe jest także, czy powinniśmy sobie życzyć jego zniknięcia. Obecność jego utrzymuje w nas wrażliwość na zło; sprawia, że jesteśmy czujni i sceptyczni w obliczu optymistycznych nadziei na totalne zbawienie wszystkiego i na ostateczne pogodzenie wszystkich energii działających w świecie.”/ – (fragment książki)
W „Jezusie ośmieszonym“ Leszka Kołakowskiego, autor docieka, czy nasza kultura przeżyje, jeśli zapomni o Jezusie? Czy wierzymy, że jeśli Jezus zostanie wygnany z naszego świata, ten świat przepadnie? Dlaczego potrzebujemy Jezusa?
Postać Jezusa przez stulecia fascynowała myślicieli i artystów. Ale w czasach nam bliższych owoców tej fascynacji jest coraz mniej i na ogół nie są one interesujące. Esej Leszka Kołakowskiego jest na tym tle wyjątkiem: to piękne wyznanie wiary filozofa przekonanego, że kiedy mówimy o Jezusie, mówimy o kimś, kto „dzieje ludzkie pchnął na nowe, nieoczekiwane tory”. Nie spierając się o Jezusa ani z historykami, ani z teologami, Kołakowski występuje w obronie ośmieszanego i na różne sposoby zniekształcanego przekazu Ewangelii. Fascynująca i odświeżająca lektura w której diabeł tkwi w szczegółach.

Diabli nadali, a Mreck zebrał

ROZMOWA Z NIEWOLNIKIEM…

 • Znalezione obrazy dla zapytania niewolnik sługa

 • Niewolniku, słuchaj mnie!

 • Tak, mój panie, tak.

 • Przyprowadź mi natychmiast rydwan, zaprzęgnij go! Pojadę do pałacu.

 • Jedź mój panie, jedź! Wszystkie twoje życzenia spełnią się, król będzie łaskaw dla ciebie.

 • Nie, niewolniku nie pojadę do pałacu.

 • Nie jedź, mój panie, nie jedź!… Król pośle cię w miejsce odległe, dopuści do wzięcia cię w niewolę w kraju, którego nie znasz, dopuści do tego, że będziesz cierpiał dzień i noc.

 • Niewolniku, słuchaj mnie!

 • Tak, mój panie, tak!

 • Przynieś mi natychmiast wodę do rąk i daj mi ją! Złożę ofiarę mojemu Bogu.

 • Złóż ofiarę, mój panie, złóż! Kto składa ofiarę Bogu swemu, jest bogaty, zagarnia coraz większe odsetki.

 • Nie, niewolniku, nie złożę ofiary memu Bogu.

 • Nie składaj, mój panie, nie składaj! Możesz nauczyć Boga biec jak pies, kłusem za tobą, jeśli żąda od ciebie czegoś słowami: „Dopełniaj obrzędów związanych z moim świętem”, albo: „Nie zadawaj pytań wyroczni”.

 • Niewolniku, słuchaj mnie!

 • Tak, mój panie, tak.

 • Chcę jakoś pomóc swemu krajowi.

 • Pomóż, mój panie, pomóż! Kto w jakikolwiek sposób pomaga swemu krajowi, tego pomoc znajduje swe miejsce w czaszy Marduka.

 • Nie, niewolniku, nie okażę pomocy swemu krajowi.

 • Słusznie, mój panie, słusznie. Wyjdź na pagórki pradawnych gruzów i obejdź je dokoła. Popatrz na czaszki ludzi późniejszych i wcześniejszych – która z nich należy do złoczyńcy, a która do dobroczyńcy społeczeństwa?

 • Niewolniku, słuchaj mnie!

 • Tak, mój panie, tak.

 • Zatem, co jest dobre? Złamać szyję twoją i moją, rzucić do rzeki – to jest dobre?

 • Kto jest tak długi, by sięgnąć do nieba? Kto jest tak szeroki, by objąć ziemię?

 • Nie, niewolniku, zabiję cię i wyślę przed sobą

 • W takim razie niech mój pan niech tylko trzy dni po mnie żyje!

Przekład „Rylcem i trzciną” – W-wa 1959.

Zebrał – Mreck

bIĆ SIĘ I UMIERAĆ, CZY DOGADYWAĆ SIĘ Z ZABORCĄ?

Znalezione obrazy dla zapytania teka stańczyka

Stańczycy – ugrupowanie polityczne w Galicji, powstałe w latach 60. XIX w. Nazwa ugrupowania wzięta została od pamfletu politycznego Teka Stańczyka (1869), opublikowanego na łamach „Przeglądu Polskiego”.
W formie fikcyjnych listów politycznych rzekomo pisanych przez Stańczyka (błazna Zygmunta Starego) wyrażano poglądy konserwatywne. W „Tekach Stańczyka” konserwatyści obarczali naród polski winą za utratę niepodległości, wytknęli mu rozliczne wady i skłonności do anarchii, dowodzili, że rządy cesarza stanowią kontynuację dawnego państwa polskiego i dlatego należy z nim współdziałać. Jadowita satyra atakująca przeszłość narodową, a zwłaszcza powstania, spotkała się z rozlicznymi protestami.
Jednocześnie byli przeciwko tendencyjnemu przekształcaniu dziejów Polski, uważali, że przyczyn jej upadku trzeba szukać w jej błędach, a te należy dobrze poznać. Narodowi mówić więc całą o nich prawdę, choćby najbardziej gorzką.
Stańczycy zmierzali do rozszerzenia praw narodowych w Galicji przy zachowaniu lojalności wobec Austrii. Dominowali w Kole Polskim w austriackiej Radzie Państwa. Stańczycy upatrywali w powstaniach narodowych i konspiracji przyczynę największych klęsk półwiecza. Wzywali do współpracy z zaborcą. Zwalczali tendencje rewolucyjne, godząc się na powolną, kontrolowaną przez elitę ewolucję społeczno-polityczną. Z obawą patrzyli na emancypację polityczną chłopstwa i robotników fabrycznych. W 1907 roku ugrupowanie przekształciło się w Stronnictwo Prawicy Narodowej.
Głównymi działaczami byli: Stanisław Tarnowski, Józef Szujski, Stanisław Koźmian, Michał Bobrzyński, Walerian Kalinka.
Organami prasowymi Stańczyków były Czas i Przegląd Polski.
Leon Wyczółkowski w obrazie „Stańczyk” przedstawił Stańczyków jako marionetki. Podobnie negatywnie ocenił stronnictwo Stanisław Wyspiański w Weselu w rozmowie królewskiego błazna z Dziennikarzem. Wyśmiewał ich także satyryk Kazimierz Bartoszewicz.
Aleksander Wielopolski – konserwatywny polityk Królestwa Polskiego, zwolennik polityki prorosyjskiej. Polski arystokrata, reprezentował postawę lojalizmu (posłuszeństwa) wobec cara. Był pewien, że wszelkie powstańcze próby zakończą się klęską, niepowodzeniem i niepotrzebnymi ofiarami. Twierdził, że tylko dzięki ugodowej polityce można osiągnąć zgodę na przeprowadzenie reform, i za zgodą Petersburga przeprowadził kilka z nich (aby dowieść słuszności swojej koncepcji), m.in. umożliwił chłopom zamianę pańszczyzny na czynsz, zlikwidował ograniczenia praw ludności żydowskiej, przywrócił język polski w szkołach i urzędach, dzięki niemu utworzono Szkołę Główną w Warszawie. Pomimo to, jego ugodowe postępowanie wobec caratu budziły odrazę i niechęć społeczeństwa polskiego. Tym bardziej, że odrzucił propozycję białych o współpracy we wprowadzaniu reform. Słynne stało się jego stwierdzenie , że „o ile dla Polaków zrobić coś można, o tyle z Polakami nic zrobić się nie da”
Biali – potępiali walkę zbroją, uwłaszczenie i powołanie chłopów do walki. Dążyli do uzyskania ustępstw i ugody z Rosją za pomocą nacisków i perswazji. Do białych przynależeli m.in. Andrzej Zamoyski i Leopold Kronenberg.
Stanowisko pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego wobec powstańczego zrywu z roku 1863 wyraził swego czasu ówczesny minister MON Antoni Macierewicz łącząc powstanie z XIX wieku apelem smoleńskim. Pan prezes widocznie się przejęzyczył, a pan minister źle zrozumiał.

Zebrał i swoje dwa grosze wtrącił – Mreck