Archiwa kategorii: Aktualności i polityka

MIĘDZY CZŁOWIEKIEM UMIARU, A FUNKCJONARIUSZEM…

Mreck

Nawet najbardziej zagorzały i gorliwy funkcjonariusz nie jest wolny od dylematów moralnych, a post factum, od historycznej odpowiedzialności… Bezkrytyczna przynależność do jednego z dwóch obozów politycznych, a więc postawa funkcjonariusza, ma niewątpliwie zalety, jak np. przekonanie, że służy się słusznej sprawie, że służy się krajowi wedle swojego przekonania, że jest się kontynuatorem tradycji polskiej od Tadeusza Kościuszki, do Powstańców Warszawy, czy od Ludwika Waryńskiego do Władysława Gomułki, daje także poczucie siły, gdyż tak wielu ludzi w grupie nie może się mylić, a w grupie jest zawsze raźniej.


Postawa taka jednak nie jest wolna od dylematów moralnych, jedynie je zagłusza. Jan Nowak-Jeziorański, były szef sekcji polskiej radia Wolna Europa, antykomunista z wieloletnim stażem, był podczas wojny kurierem AK, który dwukrotnie cudem przedostawał się z okupowanej Warszawy, przez Szwecję do Londynu, gdzie rozmawiał z polskim rządem emigracyjnym, a nawet z Churchillem. Drugi raz zrzucony został do kraju na krótko przed wybuchem powstania. Wiedział już, że powstanie skazane jest na zagładę, a wraz z nim tysiące ludzi i nasza stolica. Jako antykomunista i Polak nie kwestionował celów powstania, wymierzonego przeciw Niemcom oraz Armii Czerwonej, ale był jednocześnie w głębokiej rozterce, patrząc na młodzież, która nieświadoma czekającej jej tragedii, gromadziła się pełna entuzjazmu w punktach zbornych powstańczej organizacji. W wydanej na emigracji książce „Kurier z Warszawy“ opisuje pełną niedomówień i przygnębienia atmosferę w swoim dowództwie na kilka dni i godzin przed 1 sierpnia 1944 r. (…)
Postawa umiaru jest znacznie mniej wygodna, choć pozornie wydaje się komfortowa…
…Niebezpieczeństwo człowieka umiaru polega na tym, że naraża się to jednej, to drugiej stronie, przez nikogo nie jest uważany za swego i bez względu na to, kto wygra, nie ma szans na karierę. Komuniści uważają go za oportunistę i asekuranta, a ich przeciwnicy widzą w nim tchórza i może nie hienę, ale w najlepszym wypadku zająca. Żadna ze stron nie powierzy mu odpowiedzialnej roli, nie doceni rzekomego rozumu i niezależności, którymi się tak łudzi. „Kto w ruletce obstawia czerwone i czarne, ten rezygnuje z wszelkiej wygranej“. W czasach konfrontacji, a w takich właśnie żyjemy, człowiek środka zostaje odrzucony na zasadzie: „Kto nie jest z nami – ten jest przeciw nam“ – ta zasada jest prawem wojny, bez względu na osobistą tolerancję funkcjonariuszy…

Z pomocą /Bitwy pod Wersalikami/, Daniela Passenta, zebrał – Mreck

MYŚLI PRZEWODNICZĄCEGO I NIE TYLKO …

Mreck

/Kogo nie dość bolą kolana od klęczenia przed różnymi pomnikami, obeliskami i kapliczkami, można przyklęknąć przy jeszcze jednej, a mianowicie ku czci ś.p. Bolesława Piaseckiego, twórcy i wieloletniego Przewodniczącego Stowarzyszenia PAX, a uprzednio kilku innych ruchów.
Ową kapliczkę można znaleźć na łamach tygodnika „Perspektywy“ w artykule pt. „Lewica katolicka“, będącym omówieniem tomu prac i artykułów Przewodniczącego z lat 1945-1960, wydanego przez PAX pt. „Kierunki“.
Autor artykułu prof. Artur Bodnar zapodaje myśli Przewodniczącego szczególnie dziś stosowne (1981) dla owego „światłego polityka“, który „wyróżniał się głęboką troską o stan państwa pojmowany przede wszystkim w kategoriach myślenia strategicznego“, „w którym wciąż nawoływał o bogatą twórczość katolików“, a jego „doniosłą zasługą“ było „rozwijanie idei socjalizmu wieloświatopoglądowego“. Profesor Bodnar wyciąga myśli Przewodniczącego, szczególnie dziś (1981) stosowne, przeciw „anarchii intelektualnej“, nadmiernemu rozdyskutowaniu i „rozliczeniu z przeszłością“, które może demobilizować, podczas kiedy potrzebny jest silny rząd, silne państwo i ciągłość historyczna. Zdaniem profesora, jeżeli Przewodniczący „ulegał naciskom chwili“, to „raczej rzadko“ (cytatu ani jednego); wiele jego myśli zachowuje wciąż aktualność, choć kiedyś spotykały się z wrogością. „Dla wielu były wizją koniunkturalną, taktyczną“, podczas gdy przemiany jakie zachodzą w socjalizmie i Kościele, „czynią realnymi podstawowe założenia doktryny Piaseckiego“ – kończy pan profesor, by podnieść się w końcu z przyklęku. Faktycznie jest zupełnie odwrotnie, władza układa się z Kościołem bez żadnych swatek.
Niektóre myśli Przewodniczącego akcentowane i aprobowane przez pana profesora Bodnara np. poszukiwanie celów i wartości ponad podziały światopoglądowe, a więc wartości wyższych i bezwzględnych, wywodzą się jeszcze z czasów młodości Przewodniczącego. Jako 20-letni przywódca faszystowskiego Ruchu Młodych pisał w 1935 r.: „Istnieje więc w młodym pokoleniu jako najbardziej zasadniczy i silny pęd do wartości bezwzględnych. Stara epoka jest epoką względności. (…) Z pędu do wartości bezwzględnych, który stanowi jeden z zasadniczych rysów nowych czasów, wynikają zatem – jako wytyczne do konstrukcji nowego ustroju – dwa stwierdzenia: nie ma ludzi równych, lecz są jednostki mniej lub więcej wartościowe“. I dalej: „Cały zatem naród zorganizowany hierarchicznie według wartości poszczególnych jednostek, oceniany miarą bezwzględnych probierzy – to pierwszy postulat pędu do hierarchii… (…) między członkami narodu nie będzie wówczas sporu co do wartości bezwzględnych… przynależność do organizacji polityczno-wychowawczej jest obowiązkowa… Żydzi są oczywiście z natury niezdolni do należenia do organizacji politycznej narodu“, krajem ma rządzić Senat pochodzący z nominacji i kooptacji, a na czele narodu ma stać wódz, „o ile taki szczęśliwy fakt nastąpi“, w przeciwnym wypadku „konieczny jest wybór“. (Wydanie z 1935 r., str. 52 i dalsze).
Oczywiście łatwo się dziś pastwić nad broszurą 20-latka, którego umysłowość kształtowała się w okresie kryzysu, zafascynowanego faszyzmem, autora tekstu, który miał swoiste pojęcie, że ustrój demokratyczny nadaje się na śmietnik: schyłek, kres, degeneracja, chaos, rozkład, kryzys, „chorobliwy futuryzm“ itp. określenia dominujące w jego pierwszej samodzielnej publikacji, która cieszyła się wówczas pewnym wzięciem. Każdy, kto całe życie działa w polityce, jest do pewnego stopnia kameleonem. Nie wszyscy tak mają. Jeżeli analizuje się myśli Przewodniczącego, to trzeba wskazać na ich genezę, inaczej są one nie zrozumiałe…
…Nawet jak na kameleona trzeba przyznać, że w 1945 roku Przewodniczący zmienił poglądy szybko. Profesor Bodnar pisze, że kierując się instynktem państwowym Przewodniczący był rzecznikiem „sojuszu państwowego z narodami Związku Radzieckiego“, ale warto chyba wspomnieć, że i w tej sprawie pogląd Przewodniczącego uległ poważnej – delikatnie mówiąc – ewolucji. „Zasadniczym samodzielnym polskim celem wojennym jest rozbicie Rosji“ – pisał Przewodniczący Konfederacji Narodu w 1942 r. …

Znalezione obrazy dla zapytania bolesław piasecki
…Aresztowany w Józefowie przez Armię Czerwoną w listopadzie 1944 r., jako działacz partyzantki antykomunistycznej, zostaje w lipcu 1945 r. zwolniony w Warszawie. „W tym samym miejscu przedstawia władzom państwowym memoriał, który zawiera zasadnicze tezy programu powstającego środowiska /Dziś i Jutro/“. Mikołaj Roztworowski pisze na ten temat w „Słowo o PAX-ie“, 1968 r.
Fakt, że ktoś wyszedł z aresztu, jeszcze nikogo nie dyskwalifikuje, jak o tym świadczą dzieje naszego narodu, od Piłsudskiego do Gomułki. Również fakt, że ktoś cieszył się czyimś poparciem, też naganny nie jest, wszak Sikorski nie zostałby premierem bez Francuzów. Jednak, ani Przewodniczący, ani jego poglądy, ani pan prof. Bodnar nie narodzili się w lipcu 1945 r. Natomiast narodziło się wówczas całe pokolenie czytelników, a po nim następne, którym należy się coś więcej niż artykuł pisany na kolanie, a co gorsze na dwóch.
Po wojnie pan Przewodniczący tworzy ruch społecznie postępowy, czyli tzw. postępowych katolików usiłując pogodzić katolicyzm z socjalizmem, co było w warunkach polskich przedsięwzięciem niezmiernie trudnym. Pamiętać należy, że był to czas przewartościowania poglądów od Andrzejewskiego do Żukrowskiego, zaś w ruchu PAX działali tacy ludzie jak Tadeusz Mazowiecki, Dominik Horodyński, czy wreszcie historyk i publicysta Andrzej Micewski, który podobnie jak Mazowiecki z PAX-em zerwał i zbliżył się do „Tygodnika Powszechnego“. Zdaniem Passenta, Micewski pisze najlepszą książkę o PAX-ie i „Znaku“ pt. „Współrządzić czy nie kłamać?“, wydaną w Paryżu. W ruchu tym działali zarówno starzy bojownicy Falangi na czele z Zygmuntem Przetakiewiczem, jak i odważny konspirator podczas wojny Ryszard Reiff.
Piasecki był atakowany i czasami usprawiedliwiany nieraz przez tych samych ludzi. Konserwatywny Kościół polski miał mu jednak za złe nie tylko akces do socjalizmu, ale np. przejęcie przymusowo w okresie stalinowskim zamkniętego „Tygodnika Powszechnego“, pod tym samym tytułem, czy postawę w sprawie sfabrykowanych zarzutów pod adresem biskupa kieleckiego Kaczmarka. Nie zmienia to faktu, że Przewodniczący głosił pewną wizję współodpowiedzialności politycznej katolików i marksistów za ojczyznę i zabiegał o to, by przeszczep materialistyczny – historycznie w Polsce słaby – przyjął się na ciele narodu katolickiego w imię politycznych racji. Przewodniczący wierzył nawet, że na bazie takiego ruchu, a ponieważ uważał światopogląd katolicki za silniejszy, śnił o „przezwyciężeniu zwycięzców“ i o dojściu do władzy.
Nie pod każdym względem Przewodniczący się zmienił. Andrzej Micewski opowiadał Danielowi Passentowi o pewnej rozmowie z Przewodniczącym z roku 1956 – /Widzisz Bolesławie, naród doszedł do władzy. – Naród – brzmiała odpowiedź – dochodzi do władzy rzadko i na krótką metę…
Ks. kardynał Wyszyński po wyjściu z odosobnienia nigdy Przewodniczącego nie przyjął. Przyjął natomiast Ryszarda Reiffa, wychodząc zapewne z założenia, że ruch liczący zaledwie kilkanaście tysięcy członków, w tym młodzież, nie ponosi odpowiedzialności, za to wszystko co się stało…
Odnowa odnową – …Ku zaskoczeniu Przewodniczącego i nowych władz PAX-u, opublikowany tom „Kierunki“ zawierał wiele myśli starych, które stowarzyszenie przemyślało lepiej niż recenzenci, uważa je za przeterminowane i nie chce się z nimi obnosić.Publikacji nie poprzedzał – zgodnie z wolą rodziny – obszerny wstęp. Ostatecznie postanowiono książkę wydać bez wstępu i odniesień. Zygmunt Przetakiewicz nadał o tym wiadomość do prasy, zanim podał ją organ ruchu „Słowo Powszechne“. Doszło do słownej bijatyki, oświadczeń, komunikatów, listów zbiorowych oraz indywidualnych i w końcu do zwolnienia dyrektora wydawnictwa ze stanowiska.
Spierać się było o co, gdyż w specjalnym komunikacie Prezydium Stowarzyszenia PAX każe traktować niektóre prace zawarte w tym tomie jako „materiał dziś już historyczny, wymagający obiektywnej i krytycznej analizy“. W szczególności chodzi o nie docenienie ponadustrojowej i ponadpolitycznej roli Kościoła, zbytnie upolitycznienie funkcji społecznej Kościoła i katolicyzmu w życiu społecznym narodu, niedocenienie wewnętrznej przemiany człowieka i społeczności jako właściwej Kościołowi metody przezwyciężania przeciwieństw, mimo dobrych intencji – nadmierne akcentowanie efektów materialno-produkcyjnych i politycznych wolności religii i Kościoła, kosztem humanistycznego i moralnego znaczenia wolności religii, stwarzanie wrażenia, jakoby Przewodniczący pouczał Episkopat i całe duchowieństwo, tendencją do bezpośredniego angażowania duchowieństwa w działalność polityczną, oraz nadmiernego przypisywania ruchowi nadmiernego znaczenia społeczno-postępowemu w całokształcie katolicyzmu polskiego. (1981)
Czytaj na siedząco…

Z /Wersalików/ Daniela Passenta – Myśli Przewodniczącego – dwa grosze – Mreck dodał

ARTYSTA JAKO PROTEZA …

Marek Piwowski

Teresa Krzemień : – W 1979 roku powiedział pan Januszowi Głowackiemu w wywiadzie dla „Kultury“ rzecz następującą: cholera, nie wiadomo, z kim się teraz identyfikować …
Marek Piwowski: – nie pamiętam. Uważam nadto, że wszystkie wywiady są nieszczere. Bo wówczas ludzie kogoś udają i najczęściej odchodzą od własnych przekonań i własnego ja. Robią to po to, żeby lepiej wypaść, być dowcipnym, inteligentnym, ale już nie sobą.
Odpowiem otwarcie: Będę wciskał Pani kity.
TK: – czy jest dziś (1979) kierunek myślenia w Polsce, pogląd, postawa, albo konkretna grupa ludzi, z którą mógłby się Pan utożsamić?
MP: – Mimo iż mamy rok 1981, to obawiam się, czy to co bym odpowiedział byłoby drukowane. Mam opór wobec samego aktu identyfikacji, bo ona zakłada jakąś rezygnacje z siebie samego. Nie można z siebie rezygnować nawet na bezludnej wyspie, gdzie indziej również. Częściowa rezygnacja z siebie samego nie zaszkodzi o ile jest świadoma, to znaczy, wie się, że to o czym mówimy, stanowi kompromis, ale konieczny, ustępstwo na rzecz pewnej umowy społecznej. Kompromis, to jakaś tam zawsze porażka, bo inaczej, identyfikacja z programem, z grupą może grozić w końcu fanatyzmem. Wolność zakłada uniki od tej identyfikacji, nie przed pytaniami, ale przed gotowością do pełnej identyfikacji z najbardziej nawet słusznym programem. Kompromis zawsze kończy się fatalnie, ponieważ znajdą się tacy, którzy ci zarzucą, że wdałeś się w ten ohydny układ. I pewnie mają rację, bo bierze się na siebie część odpowiedzialności za tych którzy kłamią i mówią głupoty.
Nie lubię marzyć, a kryminały zrobiłem z tych samych powodów, dla których zrobiłem również krótkie filmy przeciwalkoholowe. One przychodzą najtrudniej, więc ćwiczenie w rzemiośle. Jedne i drugie bardzo mnie nudzą, bo wymagają banalnie zdyscyplinowanej narracji. Praca z prawdziwymi aktorami ma tą zaletę, że zdejmuje ona z reżysera 80 procent pracy. Z nimi robi się łatwiej i szybciej. Robiąc „Paragraf 22„ zobaczyłem, że od aktorów można się wiele nauczyć. Potrafią stworzyć „superficial“ wcale bądź prawie wcale bez psychologii. Chodzi o to by każdy milimetr taśmy nasycony był konkretem. Film kryminalny to taki „hot dog“. Całą scenę trzeba posiekać na detale, a następnie posklejać tylko te kawałki, które pchają sprawę. Taki proces może dawać właśnie złudzenie czegoś syntetycznego.
…historia deprawacji studenta, który współpracując z milicją staje się przestępcą… Chodzi o to czy można świadomie produkować drobnego przestępcę tylko po to, by ująć przestępcę większego kalibru. Można się z tym zgodzić, albo nie. W jednej ze scen milicjanci preparują konfidenta, starają się osłabić jego naturalną barierę moralną, argumentują: z chorym na raka też się postępuje nieuczciwie oszukując go, że jest zdrów, aż do śmierci. Poglądy autora filmu nie mają z tą sceną nic wspólnego, ale publiczność czasem wyciąga własne wnioski.


Tablica pamiątkowa filmu Rejs na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu od strony starówkiPo filmie „Rejs“ nastąpił tzw. efekt projekcji. Mówi się, że jesteśmy wychowani na literaturze i prasie, która nauczyła nas czytać między wierszami. Otóż w „Rejsie“ szukano klucza do każdej postaci, czy ten to Gomułka, a tamten taki a taki. Kiedy mówiłem, że nie, to uznano, że się boję przyznać. Próbowałem pokazywać typy i postawy, a nie opowiadać kluczem z zakresy znaków drogowych, że ten znaczy to i wyłącznie to. Może nie chcę również rozumieć podziału na dokument i fabułę. Nie lubię fałszywego poglądu stawiającego znak równości pomiędzy dokumentem, a obiektywnym zapisem rzeczywistości. Wątpię w możliwość obiektywnego zapisu rzeczywistości. Sam fakt skierowania kamery w jedną a nie w inną stronę jest wynikiem subiektywnego wyboru. Nie wierzę w obiektywny zapis, bo sam wybór postaci do golmu, odpowiedni moment naciśnięcia guzika kamery, montaż filmu jest ciągiem działań subiektywnych. Obiektywizm jest możliwy, ale jest to tylko niebezpieczny mit. Ważne jest tylko to, czy ten subiektywny ciąg zdarzeń jest dokonywany przez autora uczciwego, czy przez szuję.
TK: Brzmi to szlachetnie, ale w praktyce może stać się usprawiedliwieniem dla każdej dowolności.
MP: Wręcz przeciwnie, z tych wszystkich podziałów filmowych, proponuję podział na filmu uczciwe i nieuczciwe, albo dobre i złe. Rozstrzygać o tych wartościach może tylko sumienie autora,kolaudantów i widza. Rzecz w tym, żeby to sumienie widza mogło dojść do głosu.
Artystę widzę jako protezę. Musiał on zastępować sejm, związki zawodowe w tych funkcjach, które zostały im amputowane. Artysta musiał mówić o tych problemach, które nie mogły znaleźć form w instytucjach do tego powołanych. Uważam siebie za protezę amputowaną, zmuszoną do pokazywania kalekiego, poobcinanego obrazu rzeczywistości. Ten obraz niepoobcinany byłby bardziej prawdziwy, ale i subiektywny również.
Wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazem subiektywnym, a prawdziwym, to pożyteczna praca. To trochę jak science-fiction – obraz społeczeństwa nie istniejącego obiektywnie, ale prawdziwy obraz mechanizmów nim rządzących.
O filomatach i filaretach Mickiewicza, z wiarą że filmowe laurki i lekarze zmienią się na lepsze…
W roku 1993 Piwowski w ciągu zaledwie trzech miesięcy (po 17 latach przerwy) nakręcił film Uprowadzenie Agaty, który nawiązywał do nagłośnionej przez media sprawy ucieczki z domu Moniki, córki wicemarszałka sejmu Andrzeja Kerna. Film miał premierę miesiąc przed wyborami parlamentarnymi, z udziału w których zrezygnował Kern. Według mediów film powstał na polityczne zamówienie mające na celu dyskredytację popularnego wówczas polityka PC (producentem filmu był związany z lewicą Lew Rywin). W wywiadzie dla „Dziennika Łódzkiego” Monika Kern stwierdziła, ze film był „luźno związany” z jej historią, a cała „afera” ze zniknięciem jej z domu została przedstawiona w mediach w fałszywy sposób.

Zebrał i swoje dwa subiektywne grosze wtrącił – Mreck

ELEKTROENCEFALOGRAF…

Obraz znaleziony dla: oriana fallaci

/…najlepsze wywiady powstają nie z kontrowersji i sporu, ale kiedy rozmówca chce jak najwięcej sam powiedzieć…
Książka „Człowiek“, Oriany Fallaci, to totalne oskarżenie wszelkich maści totalitaryzmów. Nie mieści się w żadnej partii, państwie czy religii. Wyjechała nawet z Włoch i od 15 lat mieszka w Nowym Jorku. Na supozycje, że w Rzymie też byłoby nieźle zamieszkać, Oriana odpowiedziała: „Bo nie znasz rzymian!“, a mówiła to z takim przekonaniem, że trudno się było sprzeciwić. Namawiała na Florencję…
Poprosiła o papier, żeby zanotować: 1772, 1793, 1920, 1939, 1944, 1956, 1970, 1980… Krótki kurs z historii Polski, która była dla niej pewnym zaskoczeniem. Szkoda, że rzymska korespondentka, Aleksandra Kedaj zanim przekazała numer telefonu do Daniela, tego historycznego kursu nie przerobiła z Fallaci, bo wówczas dwie z trzech godzin nie byłoby zmitrężone na oczywistą oczywistość, a inne tematy gorące, dotyczące np. Rzymskiej Łaźni, czy też Stajni Augiasza, byłyby podjęte, nie wspominając już o wolnych sobotach, niedzielach, czy też poniedziałkach. Mimo braku czasu Daniel pracował z tym większym przekonaniem, że każdemu dziennikarzowi znane jest uczucie iż ma nagle większą szansę, ponieważ dotarł do kogoś, do kogo samo dopchanie się jest już niezwykłym osiągnięciem, a teraz okazuje się, że nie ma o co zapytać, bo jest nie przygotowany. Łokcie są już niepotrzebne, a rozumu nie starcza. Rozmowa-wywiad z Yehudi Menuhinem, też była wezwaniem. Wiedza Oriany Fallaci o polskiej „odnowie“ brała się z dostępnych dla niej gazet, była więc płytka i jednostronna, niczym tarnowski Potok Wątok, nad którym pewien rzymianin, w listopadzie 1918 roku, komponował muzycznie i po literacku swoją znaną pieśń patriotyczną. Tymczasem Daniel odkrył, że Oriana jest przejęta i zaangażowana. Z jej pytań wynika, że nie myśli jednostronnie i zależy jej bardziej na naszej pomyślności, niż na tym, by wywiad był sensacyjny. Widać było, że interesuje ją psychologia, tego wszystkiego co się w Polsce dzieje, to w jaki sposób i tak prędko narodzili się nad Wisłą nowi działacze, czy jest możliwe, żeby dwa tygodnie strajku wydały taki plon, i do jakiego stopnia ci ludzie sami wyrośli, a w jakim stopniu zostali stworzeni przez okoliczności, oraz przez innych ludzi, którzy być może pozostają w cieniu? Partia, związki, Kościół, papież, kardynał, KOR, kraje bliskie i dalekie – chce się wszystkiego dowiedzieć w kilka godzin o Polsce, ale jak to wszystko rozsupłać, skoro nikt z nas nie wie wszystkiego. Wróciłabym jeszcze raz, mówi na odchodnym, ale czy jeszcze będzie po co wracać? Dziś, po tych wszystkich latach do 2018 refleksja nasuwa się sama i Daniel Passent pewnie wie o niej…

Z /Wersalików/ zebrał i swoje dwa grosze dodał – Mreck

KSIĘGA PRZYSŁÓW – STARY TESTAMENT

Znalezione obrazy dla zapytania księga przysłów tyloch

Księga Przysłów, będąca głównym dziełem hebrajskiej literatury mądrościowej, rozpoczyna się słowami: „Przysłowia (hebr. miszle) Salomona, syna Dawida, króla Izraela“ (Prz 1, 1). Tym właśnie słowem zawdzięcza on swą nazwę. Hebrajski termin maszal, który tłumaczymy zwykle jako „przysłowie“, ma jednak w Biblii szersze znaczenie. Terminem tym bowiem określa się wyrocznie Bileama (Lb 23, 7. 18; 24, 3, 21) i pieśń szyderczą przeciw królowi babilońskiemu (Iz 14, 4). Termin ten oznacza też przypowieść metaforę, alegorię, baśń. Nic więc dziwnego, że Księga Przysłów jest nie tylko zbiorem zawierającym rzeczywiste przysłowia, ale także i inne formy literatury moralno-dydaktycznej. Podobnie jak Psałterz, księga ta jest kolekcją różnych zbiorów literatury mądrościowej, świadczącej o jej wielowiekowym rozwoju. Obejmuje ona zbiory różnego rodzaju.
Tytuł księgi przypisuje Salomonowi całą tę kolekcję, lun przynajmniej jej pierwszy zbiór…
…Podstawą tej tradycji była krótka wzmianka w pierwszej Księdze Królewskiej, że Salomon był sławnym mędrcem, który ułożył „trzy tysiące przysłów i tysiąc pięć pieśni“ (1Krl 5, 12 – według tekstu hebrajskiego; według Septuaginty i Wulgaty – 3 Krl 4, 32), oraz że jego dwór był znanym w świecie miejscem, gdzie szczególnie pielęgnowano mądrość, jak na to wskazuje legenda o królowej Sabie (1 Krl 10, 1-13). Tradycja judaizmu przypisywała całe Prawo Mojżeszowi, cały podbój Kanaanu Jozuemu, większość psalów i poezji lirycznej Dawidowi, a całą literaturę mądrościową Salomonowi.
Jest rzeczą oczywistą, że Salomon nie był autorem Księgi Przysłów w jej aktualnej formie. Są w niej bowiem wzmianki – niezależnie od powoływania się na „ludzi Hizkijasza“, którzy spisywali przysłowia – świadczące, że niektóre zawarte w niej wypowiedzi przypisano mędrcom (diabeł tkwi w szczegółach) (Prz 22, 17; 24,23), niektóre zaś Agurowi (30,1), a jeszcze inne Lemuelowi (31, 1). Teksty te, wprowadzające różne zbiory, świadczą zarazem, że księga składa się z siedmiu odrębnych kolekcji…
…Przyjmuje się na ogół, że najstarszą w księdze częścią jest część druga (Prz 10, 1 do 22, 16)… Fakt ten może wskazywać, że przysłowia te przed ich spisaniem, przekazywano ustnie w różnych wersjach. Obecnie jest to zbiór przysłów literackich, jednak niewątpliwie poprzedził je długi okres ustnego przekazu. Toteż przyjmuje się, że zbiór może pochodzić z czasów przed babilońską niewolą, choć nie jest to takie pewne, gdyż występujące w nim arameizmy wskazują, że niektóre jego partie mogą pochodzić z późniejszego okresu (np. 14, 24; 17, 10; 18, 24; 19, 20)…
Księgi mądrościowe, czyli sapiencjalne, Starego Testamentu określa się też mianem pouczających lun dydaktycznych. Wszystkie te księgi są utworami poetyckimi, a ich celem jest przekaz określonych treści filozoficznych. Księga Przysłów, tak jak inne księgi tego rodzaju, stara się wpoić czytelnikowi pewne prawdy, chce go czegoś nauczyć. Oto fragment z Księgi Przysłów, zawierający ojcowskie pouczenia dla syna. Cociaż został napisany w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, nie stracił do dziś swojej aktualności.

Słuchajcie, synowie, pouczeń ojca swego
i starajcie się nabyć rozsądku dla siebie.
Chcę bowiem dać wam dobre pouczenie,
więc nie pomijajcie mojej nauki.
Sam przecież byłem synem umiłowanym przez ojca
i jedynakiem rozpieszczonym przez matkę.
Ojciec mój wtedy pouczał mnie i mówił mi:
Opieraj swe serce na moich słowach
i strzeż moich przykazań, a będziesz żył.
Zdobywaj mądrość, nabywaj rozsądku
i nie odwracaj się od mych słów
ani ich nie zapominaj.
Nie opuszczaj mądrości, a będzie cię strzegła.
Kochaj ją, a będzie cię ochraniać.
Początek mądrości jest taki: Nabywaj mądrości
i za całe twe mienie nabywaj rozsądku.
Szanuj ją, a ona cię wywyższy,
uraczy cię, gdy ją obejmiesz.
Na twą głowę włoży wspaniały wieniec
i otoczy cię koroną chwały.

Słuchaj więc, mój synu, i przyjmij moje słowa,
a pomnożą ci się lata twego życia.
Uczyłem cię mądrego postępowania
i prowadziłem cię po drogach prawości.
Jeśli nimi pójdziesz, nic nie zatrzyma twego kroku,
a jeśli pobiegniesz, to się nie potkniesz.
Trzymaj się więc moralności i jej nie odstępuj.
Strzeż jej, gdyż ona jest twoim życiem!
Nie wchodź więc na ścieżkę niegodziwych
i nie krocz ścieżką złych (ludzi).
Od takiej drogi stroń i nie przechodź nawet przez nią,
odstąp od niej i ją omijaj!
Albowiem tacy nie zasną,
póki nie uczynią czegoś złego,
i tak długo nie będą spać,
aż nie spowodują czyjegoś upadku.
Jedli bowiem chleb pochodzący z niegodziwości
i pili wino pochodzące z grabieży.
Droga sprawiedliwych jest jak blask jutrzenki,
święcącej stale aż do jasnego dnia.
Natomiast droga niegodziwych jest jak mroczna ciemność,
nie wiadomo, o co można się potknąć.
Mój synu, słuchaj uważnie moich słów
i przysłuchaj się moim wypowiedziom,
aby nie zniknęły z przed twoich oczu.
Strzeż ich w głębi serca,
gdyż są życiem dla tych, którzy je znajdują,
i są lekarstwem dla całego ich ciała.
Ale nad wszystko inne strzeż swego serca,
gdyż w nim jest źródło życia.
Odsuń od siebie kłamliwość ust,
i oddal od siebie przewrotność warg!
Niech twoje oczy patrzą prosto,
a twe powieki niech kierują się przed siebie!
Wyrównaj szlak swojej drogi
i niech całe twe postępowanie będzie bez skazy (4, 1-26).
Synu mój, przysłuchaj się mej mądrości
i wsłuchaj się w moją roztropność (5,1).
Mój synu, strzeż moich słów
i zachowaj moje przykazania.
Strzeż moich przykazań, a będziesz żył!
Strzeż mojej nauki jak źrenicy oka!
Przywiąż ją do swych palców
i zapisz na tablicy swego czasu!
Powiedz mądrości: „Ty jesteś moją siostrą“,
a rozum nazwij swoim znajomym (7, 1-4).
Idź do mrówki, leniwcze,
przyjrzyj się jej postępowaniu, abyś zmądrzał!
Ona nie ma wodza, ani zarządcy, ani władcy,
a w lecie przygotowuje swój pokarm
i w żniwa zbiera swe pożywienie.
Leniwcze, jak długo będziesz się wylegiwał,
kiedy wstaniesz ze swego snu?
Jeszcze trochę snu, trochę drzemki,
nieco założenia rąk, aby jeszcze poleżeć,
Wtedy, jak wędrowiec nadejdzie twoja bieda,
a twój niedostatek jak mąż zbrojny.
Podlec i niegodziwiec chodzi z obłudą na ustach,
mruga oczami, daje znaki nogami,
wskazuje palcami, ma w sercu przewrotność,
w każdym czasie knuje zło i szerzy niezgodę.
Dlatego nagle nadejdzie nań nieszczęście,
znienacka zostanie rozbity
i nie będzie dlań ukojenia.
Jahwe nienawidzi sześciu rzeczy,
a siedem rzeczy jest dla niego obrzydliwością:
zarozumiałość, kłamliwy język,
ręce przelewające niewinną krew,
serce knujące niecne zamiary,
nogi śpieszące, aby biec do złego,
fałszywy świadek, wypowiadający kłamstwa,
i sianie niezgody między braćmi.
Pilnuj, mój synu, nakazów ojca swego
i nie odrzucaj nauki swej matki.
Przywiąż je na zawsze do twego serca
i zawiąż je sobie na szyi.
Kiedy będziesz się błąkał, będą cię prowadzić,
podczas twego snu będą cię strzec,
a gdy się obudzisz, przemówią do ciebie.
Gdyż przykazania są świecą, a nauka światłem,
drogą życia zaś są moralne przestrogi
strzegące cię od złej kobiety,
od pochlebstw języka obcych (6, 6-24).

Czy mądrość nie woła,
a rozsądek nie podnosi głosu,
ustawiwszy się na szczycie wzgórz
przy drodze i przy rozstaju dróg?
Obok bram u skraju miasta,
przy przedsionkach u wejścia radośnie wykrzykuje:
„do was mężowie, wołam
i mój głos kieruje do ludzi.
O nierozważni, zrozumcie, na czym mądrość polego,
a głupcy zrozumcie, co to jest sumienie.
Słuchajcie, bo będę mówić wielkie słowa,
a to, co wypowiadają moje wargi, jest prawe,
gdyż moje podniebienie wyraża tylko prawdę,
a niegodziwość jest obrzydliwością dla moich warg.
Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust,
nie ma w nich nic krętego i przewrotnego.
Wszystkie są proste i słuszne dla rozumnego
i prawe dla tego, co posiadł wiedzę.
Weźcie moje pouczenie, a nie srebro,
i wiedzę raczej niż wyborne złoto.
Mądrość bowiem jest lepsza niż perły
i żadne przyjemności jej nie dorównają.

Ja mieszam mądrość z roztropnością,
odkrywam nimi świadome knowania.

Bojaźń Jahwe, to nienawiść zła,
toteż nienawidzą dumy i pychy,
złego postępowania i przewrotnych ust.
Ja mam radę i umiejętność życia.
Ja jestem rozumem i ja mam potęgę.
Przeze mnie panują królowie
i władcy wydają sprawiedliwe prawa.
Przeze mnie władzę mają książęta
i hojni są wszyscy ziemscy sędziowie.
Kocham tych, którzy mnie kochają,
a znajdują mnie ci, którzy mnie szukają gorliwie.
Ze mną jest bogactwo i cześć,
mienie i sprawiedliwość.
Mój owoc jest lepszy niż złoto
nawet czyste, lite złoto,
a mój plon lepszy niż wyborne srebro“ (8, 1-19).

Witold Tyloch

Zebrał – Mreck

WYPISZ WYMALUJ, DZISIEJSZA KONCEPCJA …

Mreck

/…W języku rosyjskim istnieje słowo ‚okołolitieraturnaja żeńszczyna’, podobnie istnieją kobiety w dziedzinie malarstwa, tzw. niewiasty sztalugowe, które odegrały wielką rolę jako modelki, inspiratorki i natchnienie artystów, ale po co zaraz ta ideologia?
Chcąc reanimować się intelektualnie, sięgnąłem jeszcze w Stanach do „Życia Warszawy“ (6 II), gdzie trafiłem na wywiad zastępcy naczelnego redaktora dziennika TV ds. ideologIczno-partyjnych, Józefa Węgrzyna. W wywiadzie czytamy:
„PRZEMYSŁ, KTÓRY PRODUKUJE PRZECIEŻ NIE TYLKO TOWARY, ALE RÓWNIEŻ KULTURĘ PRACY, STOSYNKI MIĘDZYLUDZKIE… MA U NAS LEDWO 30 LAT!“
Dobre sobie. Można tą koncepcję przyłożyć do czasów współczesnych, będzie pasowała jak ulał. (moje)
Litwo, ojczyzno moja, ileż ja się musiałem nabiegać po Harvardzie, żeby tamtejszym uczonym tłumaczyć, że 100 lat temu w Warszawie było 3 tysiące metalowców, a w Poznaniu 57 tysięcy osób żyjących z przemysłu. Że sto lat temu na ziemiach polskich wprowadzono w przemyśle ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, że istniały związki zawodowe i przyzakładowe budownictwo jednorodzinne, że podręcznik do III klasy licealnej podaje, iż po powstaniu styczniowym dawaliśmy 40 proc. światowej produkcji cynku, a w 1938 r. Polska produkowała prawie 40 mln ton węgla i 7,5 mln ton stali. Jeżeli to dopiero my stworzyliśmy kulturę pracy, to skąd wziął się Żyrardów, Łódź, Katowice, Gdynia, Dębica, Tarnów i tysiące innych miast. Zegarki regulowane według pociągów, a w domach wówczas zbudowanych do dziś ludzie mieszkają? Skąd to wszystko? A „Proletariat“, PPS i KPP – czyż to były partie ludzi pracy bez kultury? A rewolucje 1905 roku, kto robił? Górale i flisacy?
Oto do czego prowadzi błędna wiara, że skoro po wojnie zrobiono tak dużo, to Polska to dziś, bez wczoraj i przedwczoraj, że tymi oto rękoma uczyniliśmy Polaków dodawać i odejmować, a wczoraj nasi ojcowie zeszli z drzew.
Chciałoby się zapytać, gdzie żeście byli, ci wczorajsi i dzisiejsi zaklinacze swoich racji, kiedy trzeba było chodzić do szkoły, a Pan Bóg rozdawał podręczniki historii? I do czego to doszło? Chciałoby się zawołać, ale to pewnie będzie wołanie na puszczy i walenie głową o ścianę: „Zurick zum Kant“, do szkoły, do Reymonta, Boya Żeleńskiego, do „Ziemi obiecanej“ i Andrzejewskiego. Można by ten spis obowiązkowy ciągnąć bez końca.

Daniel Passent (28 VI 1980) z /Wersalików/ – fragment z rozdziału /Koszty nie grają roli…
Swoje dwa grosze wtrącił – Mreck

CO I KIEDY MÓWIĆ DZIECIOM–NADAL AKTUALNE …

Mreck

„- Gdy wojna wybuchła, biliśmy się dzielnie. Tylko było nas mało. I mało mieliśmy czołgów, samolotów…
– Teraz mamy dużo czołgów. I samolotów i mamy rakiety! – zawołał Adam. – I każdego pobijemy!
– My nikogo nie chcemy bić. Ale też nikogo się nie boimy, bo jesteśmy teraz silni i mamy mocnych przyjaciół. My chcemy, żeby zawsze był pokój! – powiedziała babcia“. (Z elementarza „Literatury“).
„10 stycznia1945, już dawno przestaliśmy wchodzić na dachy i drzewa, żeby zobaczyć, jak płonie Warszawa. Nie widać już łuny i czarnych dymów, jest cicho i ciemno. Ale tam ciągle są Niemcy! Pan porucznik i kapral Sowa mówią, że trzeba czekać, aż Wisła zamarznie. Wtedy uderzą i na pewno zdobędą Warszawę. A wtedy może spotkamy ciocię i Tomka, i wszystkich, wszystkich, którzy tam zostali. Ale czy przeżyli powstanie?
(…) Najpierw było bardzo wesoło i kapral Sowa opowiadał o różnych frontowych przygodach. Ale potem tatuś zaczął mówić o poważniejszych sprawach, zrobiło się późno i myśmy z Jurkiem zasnęli na maminym łóżku (…) Ale poszli w stronę Warszawy, więc może przepędzą hitlerowców. Od Wisły walą armaty tak głośno, że aż trzęsie się dom“. („Umiemy czytać“, podręcznik dla kl. I).
Pytania, na które nie umiem sobie odpowiedzieć: Czy dzieci sześcio-siedmioletnie, są w stanie zrozumieć, że Polska była cmentarzem Europy, że odrodziła się w gruzach i popiołach? Czy jedynie wzmianki o historii naszego kraju, jakie znajdą w tych książkach, powinny dotyczyć największej tragedii, a nie np. początków państwa polskiego? Czy jedynym nazwiskiem, oprócz Drapieżnego Sępa i Mruczącego Niedźwiedzia, powinno być nazwisko zbrodniarza? Czy dziecko siedmioletnie może i powinno zrozumieć, co to jest wojna? Czy dzieci na podwórzach powinny bawić się w wojnę, w której żadne nie chce być wrogiem? …(był taki więzienny eksperyment, ale o nim innym razem)…
Czy Warszawa powinna płonąć, a pytanie: „Czy przeżyli powstanie?“ powinno pojawić się pomiędzy opowiadaniem małego Plastusia i „Deszczowym figielkiem“ ze „Świerszczyka“? Moje dzieci dotychczas nie zapytały mnie, gdzie są moi rodzice, gdzie babcia, gdzie dziadek – czy mam im to powiedzieć sam? Od ilu lat powinno się pełnić wartę przy miejscach straceń i można zrozumieć, dlaczego tam się stoi?
Wątpię, czy nauka w szkole powinna się zaczynać od zagłady i zwycięstwa, chętnie wysłuchałbym, co na ten temat myślą psychologowie i pedagodzy, a także rodzice innych dzieci. Jeśli są filmy dozwolone od lat 7, 12, 14, 16, 18, to czy Powązki powinny być otwarte dla wycieczek w każdym wieku? Czy ślady ruin, inwalidzi, nieobecność dziadków i babć, a w zamian za to obecność seriali i rozmowy w domu, to nie wystarczy?
Czy wreszcie, jeśli pytania moje są nieuzasadnione, natomiast nauka i praktyki takie są wskazane, to czy są one skuteczne? Czy nie grozi niebezpieczeństwo, że największa tragedia w dziejach nie tylko naszego narodu, ale także wszystkich Słowian, Żydów, Niemców i Cyganów, zostanie zbanalizowana? Co naszym dzieciom powiedzieć – o ile i na ile, powtarzam, jest to konieczne w tak młodym wieku – jeśli my sami nie jesteśmy w stanie pojąć do końca, jak mogło dojść do takiego upadku i zdziczenia ludzkich wartości w centrum cywilizacji?
„…nikt przecież z morderców, tak samo jak nikt z bezbronnych, nie jest w stanie zgruntować myślą sensu słów <<miliony, miliony, miliony zamordowanych>> (…) Sprawa stała się tajemnicą, jak zawsze, kiedy człowiek czyni coś, co przekracza go fizycznie i pojęciowo. A jednak trzeba iść w tę porażającą strefę, nie tyle przez pamięć ofiar, lecz przez wzgląd na żywych“ – pisze Stanisław Lem w znakomitym eseju „Prowokacja“ na łamach numeru „Odry“ – miesięcznika, któremu można tego tekstu tylko pozazdrościć.
Najbardziej znany na świecie polski pisarz współczesny, który właściwie był filozofem w kostiumie autora prozy fantastyczno-naukowej, wymyślił w tym artykule książkę Horsta Aspernicusa, zachodnioniemieckiego antropologa i historyka, o ludobójstwie hitlerowskim. Widać, że dobrały się tu dwie półkule w jednym mózgu: jedna, niemiecka, w której zrodziła się myśl nowa i oryginalna na temat tak już przeżuty, a jednak ledwie nadgryziony, i druga, nasza, krajowa, która z wysokości wielkiego pisarstwa pochyliła się, by się z nią zapoznać i publiczność polską poinformować. (Mateusza Morawieckiego, syna Kornela, jeszcze wówczas nie było).
Tematem Lema jest „lokata śmierci w kulturze“. Nie ludobójstwo /tout court/ stanowi znamię XX wieku, lecz mord o totalnie sfałszowanym uzasadnieniu, maskowany w przebiegu i skutkach tak dobrze, jak to jest możliwe. Nie chodziło o pobór afrykańskiego niewolnika, kolonizacje Ameryki Południowej, czy wyzwalanie Ziemi Świętej. „Nastąpiło dokładne odwrócenie sytuacji wyjściowej: czy to militarna, czy gospodarcza korzyść wynika z praktyki ludobójczej z rzeczywistej stała się urojoną i to właśnie wywołało potrzebę zupełnie nowych uzasadnień mordu“.
Lem zastanawia się, dlaczego mając do dyspozycji tańsze i mniej kłopotliwe zasoby żydobójstwa (np. rozdzielenie płci w gettach i obozach), wybrali wariant kosztowny i kłopotliwy – „…żadne czynniki nie przemawiały za rozwiązaniem we krwi prócz woli mordu“.
Sprawa kolejna to kłamstwo. Dlaczego, przy całym rozpalaniu nienawiści – (dziś prezes nas dzieli i ją podsyca) – drogę do gazu nazywano przesiedleniem“, a mord określano eufemizmem „ostatecznego rozwiązania“? „Właśnie w tym zakłamaniu objawia się, zdaniem autora, wbrew aspiracjom hitleryzmu – owa przynależność Niemiec do kultury chrześcijańskiej, gdyż byli nią zaimpregnowani tak, że mimo najlepszej woli wykroczenia poza Ewangelię, nie ze wszystkim mogli to uczynić. W kręgu tej kultury, powiada autor, gdy już wszystko można robić, nie wszystko można jeszcze powiedzieć“.
Dalej, trzy różne wykładnie hitleryzmu: gangsterska, socjoekonomiczna (kryzys, kapitał w rękach lewicy i prawicy), oraz nihilistyczna, Mannowska, „czyniąca Niemcy -Faustem, a Hitlera – szatanem“. Niedostatki każdej z tych teorii omawia Lem, niestety bardzo krótko i można w dalszym skrócie streścić to tak: gangsterska pomija zakłamanie, socjoekonomiczna nie tłumaczy, dlaczego Mussolini nie został „instygatorem ludobójstwa“, a nihilistyczna jest zbyt ogólnikowa.
Imponująca jest zdolność autora do racjonalnego rozpatrywania ludobójstwa hitlerowskiego, które jego zdaniem stało w swoim zakłamaniu na dwóch kolumnach: na etyce zła i na estetyce kiczu. Hitleryzm potrzebował legitymizacji, gdyż nasz wiek nie zna innych władców poza dobrymi. W odróżnieniu do Dżingis-chanów, musiał mieć ideologię dobra, żyjemy w epoce politycznych doktryn. „Dobro – formułuje Lem – nigdy nie powołuje się na zło, jako na swą rację, lecz zło zawsze podaje swoją rację jakieś dobro“.
Co do kiczu, to bez niego „umknie nam najgłębszy, bo ostatni sens owego ludobójstwa“. W odróżnieniu od markiza de Sade, „arystokraty z dziada pradziada“, „konkwista hitlerowska była arywizmem lumpów, prostaków, synów podoficerskich, pomocników piekarskich i trzeciorzędnych pismaków, co łaknęli wywyższeń jak zbawienia, a osobisty udział w rzezi, do tego permanentny, zdawał się utrudniać im ten awans. Jakiż więc wzór mogli ścigać, jak mieli udawać i kogo, żeby choć po kolana we flakach nie utracić w tej rzezi z oczu górnych aspiracji? Droga dla nich najdogodniejsza, kiczu, daleko ich doprowadziła, bo do samego Boga… Do surowego Boga Ojca oczywiście, a nie do mazgaja Jezusa, Boga litości i zbawienia przez złożoną z siebie ofiarę. Jakże mają stanąć ludzie na Sądzie Ostatecznym? Nago?“. Nago do gazu, nago do piachu. „Jakby nie mogąc zabić Boga. Niemcy zabili jego <<wybrany naród>>, ażeby zająć jego miejsce i po krwawej detronizacji /in effigie/ zostać samozwańczymi wybrańcami dziejów“.
Lem twierdzi, że nie da się ludobójstwa współczesnego wyjaśnić za pomocą żadnej teorii, która opiera się li tylko na historii, analizie stosunków klasowych czy psychologii, gdyż stanowi ono część naszej cywilizacji i kultury, a nie jednorazowy wybuch splotu okoliczności, choć autorowi tego tekstu względy polityczno-ustrojowe wydają się najważniejsze.
Podobnie Lem patrzy na zjawiska współczesne, neohitleryzm i terroryzm: „W państwie totalitarnym, w którym wszystko, co ludzkie, uległo upaństwowieniu, tylko najwyższa władza była w prawie typowania ofiar. W państwie wielkich swobód osobniczych byli samozwańczy likwidatorzy zła, swobodni w jego rozpoznawaniu i ściganiu. Ta zależność wyjaśnia pokrewieństwo obu formacji – w rozgrzeszeniach, jakie dają sobie mordercy, bo zarówno totalna uległość autorytetom, jak i totalna negacja wszelkiej wątpliwości, wyklucza z rachunku czynów sumienie, różnymi drogami prowadząc do tożsamości finału we krwi“.
Czyż kiedy przeczyta się to wszystko, nie nasuwa się pytanie: co i kiedy mówić dzieciom?
/Owo pytanie nie jest igraszką…

Daniel Passent – 16 VIII 1980

– Zebrał i swoje dwa grosze wtrącił – Mreck